نحوه بافت کلاه صورتی لبه چین دار


رج سوم: * دو پایه کوتاه در اولین بافت بزنید. یک پایه کوتاه در دانه بعدی. از * ستاره تا انتها به همین صورت ببافید. دانه آخر را با یک کوک شلال به دانه اول متصل کنید. ۱۸ پایه کوتاه.

رج چهارم: * ۲ پایه کوتاه در بافت اول بزنید. یک پایه کوتاه در دو دانه بعدی. از * ستاره تا انتها به همین صورت ببافید.دانه آخر را با یک کوک شلال به دانه اول متصل کنید.۲۴ پایه کوتاه.

رج پنجم: * ۲ پایه کوتاه در بافت اول بزنید. یک پایه کوتاه در ۳دانه بعدی.از * ستاره تا انتها به همین صورت ببافید. دانه آخر را با یک کوک شلال به دانه اول متصل کنید.۳۰ پایه کوتاه

رج ششم: * ۲ پایه کوتاه در بافت اول بزنید. یک پایه کوتاه در ۴دانه بعدی. از * ستاره تا انتها به همین صورت ببافید.دانه آخر را با یک کوک شلال به دانه اول متصل کنید ۳۶پایه کوتاه

 رج هفتم: * ۲ پایه کوتاه در بافت اول بزنید. یک پایه کوتاه در ۵دانه بعدی. از * ستاره تا انتها به همین صورت ببافید.دانه آخر را با یک کوک شلال به دانه اول متصل کنید ۴۲ پایه کوتاه

 رج هشتم: در همه دانه ها یک پایه کوتاه ببافید.دانه آخر را با یک کوک شلال به دانه اول متصل کنید

 رج نهم: * ۲ پایه کوتاه در بافت اول بزنید. یک پایه کوتاه در شش دانه بعدی.بافت کلاه: از * ستاره تا انتها به همین صورت ببافید.دانه آخر را با یک کوک شلال به دانه اول متصل کنید۴۸پایه کوتاه

رج دهم:* ۲ پایه کوتاه در بافت اول بزنید. یک پایه کوتاه در هفت دانه بعدی. از * ستاره تا انتها به همین صورت ببافید.دانه آخر را با یک کوک شلال به دانه اول متصل کنید۵۴پایه کوتاه

 رج یازدهم:مانند رج هشتم بافته می شود.

سه رج بعد را مانند رج نهم ببافید. با یک سنجاق انتهای کار را مشخص کنید و از این قسمت مانند رج هشتم انقدر ببافید تا از جایی که سنجاق زده اید به اندازه ۳ سانتی متر بالا بیاید.

برای قسمت چین چینی در رج بعد که می شود رج پانزدهم، چهار زنجیره بزنید. ( یک پایه بلند یک زنجیره یک پایه بلند) در اولین دانه ای که در رج قبل در آن کوک شلال زدید بزنید.* در دانه بعدی ( یک زنجیره یک پایه کوتاه) را سه بار بزنید. از * تا انتهای رج تکرار کنید. یک زنجیره بزنید و با کوک شلال به سومین زنجیره از چهار زنجیره اول متصل کنید. کور کنید

منبع:دونه دونه


مطالب مشابه :


آموزش بافت 7 مدل عروسک و آویز بافتنی

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - آموزش بافت 7 مدل عروسک و آویز بافتنی - آموزشگاه
آموزش بافت 2 نوع دستکش بدون انگشت

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - آموزش بافت 2 نوع دستکش بدون انگشت - آموزشگاه تخصصی
طرز بافت شنل با قلاب (مدل کاجی یا آناناسی)

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - طرز بافت شنل با قلاب (مدل کاجی یا آناناسی
آموزش بافت سارافون موتیف (گل سرخود)

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - آموزش بافت سارافون موتیف (گل سرخود) - آموزشگاه
آموزش بافت شورت و کلاه زنبوری بچه گانه

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - آموزش بافت شورت و کلاه زنبوری بچه گانه - آموزشگاه
آموزش بافت لباس دخترانه با یک بند

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - آموزش بافت لباس دخترانه با یک بند - آموزشگاه تخصصی
بافت سارفون دخترانه طوسی

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - بافت سارفون دخترانه طوسی - آموزشگاه تخصصی آموزش
نحوه بافت کلاه صورتی لبه چین دار

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - نحوه بافت کلاه صورتی لبه چین دار - آموزشگاه تخصصی
برچسب :