علوم چهارم ابتدایی

: جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

1- به کاربردن هر یک از حواس پنج گانه را در یک تحقیق علمی ...............  گویند.

2- بهترین راه برای اطمینان از نتایج بدست آمده از یک آزمایش ................ است.

3- هر بار که سلول تقسیم می شود از یک سلول ................ سلول به وجود می آید.

4- برای دیدن سلول باید از دستگاهی به نام ................ استفاده کنیم.

5- در اثر تنفس جانوران و سوختن چوب گاز ............. تولید می شود.

ب- مفاهیم زیر را تعریف کنید.

فرضیه:

سبزینه:

آوند:

سیتوپلاسم:

 

ج:صحیح یا غلط بودن مفاهیم زیر را مشخص کنید.

الف- آخرین مرحله ی یک تحقیق علمی ارائه نظریه است.            ص               غ

ب- سلول ها از نظر شکل، اندازه، کار با هم تفاوت دارند.             ص               غ

ج- هسته ی سلول همان پوشش اطراف (غشا) می باشد.                ص               غ

د- محل اصلی غذا سازی در گیاه آوند است.                              ص               غ

هـ: به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

1- عواملی که در غذا سازی گیاهان نقش دارند نام ببرید؟

 

2- تفاوت موجودات زنده و غیر زنده را بنویسید؟

 

3- درخت سیب و گیاه گوجه فرنگی را از نظر غذاسازی مقایسه کنید. کدام بیشتر غذا می سازد. دلیل خود را بنویسید.

 

4- شکل سلول های روی برگ (درخت) چگونه است؟ چه تفاوتی با سلول خود شما دارد؟ توضیح دهید.

 

5- شکل یک سلول جانوری را رسم کنید. قسمتهای مختلف آن را معلوم کنید.

 

 


مطالب مشابه :


افتتاح زائرسرای حافظ ویژه فرهنگیان فارس در مشهد مقدس

بنا به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش فارس آیین افتتاحیه زائر سرای حافظ ویژه
نام، آدرس و تلفن زائرسراهای مشهد مقدس

زائرسرای حافظ زائرسرای فرهنگیان شهر ری زائرسرای کمیته امداد فارس(ساختمان حافظ)
ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته کشوری

ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته آتيه سازان حافظ نسبت به اصلاح زائرسرای
آیین های یلدا در نقاط مختلف ایران

هم اینک دست یاری کلیـه صاحبنظـران ، فرهنگیان، فرهیختگان و فال حافظ زائرسرای
مراحل مصاحبه و گزينش چند برابر ظرفيت‌ دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در سال 91

زائرسرای آفتاب سامانه نقل وانتقال فرهنگیان . سازمان مدیریت وبرنامه فارس. شهيد
علوم چهارم ابتدایی

رادیو حافظ. زائرسرای مشهد فرهنگیان اصفهان . 9- نام مرکزهراستان رابنویسید فارس
اشراف رهبر انقلاب بر موضوعات فرهنگي هنرمندان عيادت‌كننده را شگفت‌زده كرد

» زائرسرای فرهنگیان ناب به فارس نقيضه‌اي بر اشعار حافظ بود، به رهبر انقلاب
تطَور نثر فارسی وعربی در قرن دوم هجری

رادیو حافظ. زائرسرای مشهد فرهنگیان تغییر یافت فرهنگ فارس در زبان عرب نفوذ
اسامی شرکت های همکار

495- تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 4 تهران 841- زائرسرای شرکت نفت 1376- گروه صنعتی آرایه چوب حافظ
برچسب :