آتش گرفتن مرد جوان وسط اجرای رسم عجیب مجردها + تصاویر

آتش گرفتن مرد جوان وسط رسم عجیب ریختن دارچین روی سر مجردها!

یکی از سنت های قدیمی مردم دانمارک ریختن دارچین روی سر مجردهاست ، در این کشور پسران و دختران مجردی که سن شان از 25 سالگی گذشته است وقتی تولدشان میشود با دارچین از آنها استقبال میکنند و به قول معروف خاک بر سرشان میکنند.

یکی از مردان مجرد بدشانس هنگام اجرای این سنت آتش گرفت ولی اقدام به موقع افرادی که برای اجرای مراسم آنجا جمع شده بودند آتش را خاموش کرد و مرد جوان آسیب جدی ندید.

تصاویر آتش گرفتن مرد بدشانس در رسم عجیب ریختن دارچین روی سر مجردها

رسم عجیب

رسم عجیب ریختن دارچین روی سر مردان مجرد

رسم عجیب

 رسم عجیب

ماجرای رسم عجیب ریختن دارچین روی سر مجردها در دانمارک چیست؟

اگر جوانان کشور دانمارک تا سن 25 سالگی ازدواج نکرده باشند، در روز تولد 25 سالگی شان با یک سورپرایز عجیب رو به رو خواهند شد. ریشه ریختن دارچین روی سر مجردها در این کشور به سالهای دور بازمی گردد ، زمانی که دور تاجران دارچین آنقدر سرگرم کسب و کار و تجارت میشدند که از زندگی شخصی خود غافل میشدند و حتی به ازدواج نیز فکر نمیکردند. دوستان و آشنایان آن تجاران دارچین را روی سر تاجر میریختند و به آنها میگفتند که کار و کاسبی را تعطیل کن و فکر به حال زندگی مجردی خود کن و به زندگی ات سر و سامان بده.

آتش گرفتن مرد جوان وسط اجرای رسم عجیب مجردها + تصاویر