نوزاد نارس , زنده ماندن نوزاد 23 هفته ای زیر تیغ جراحی

تولد نوزادی نارس در هفته ی 23 بارداری

اکثر نوزادان در رحم مادر و در شرایط طبیعی رشد می کنند به خصوص بعد از هفته 24 بارداری که زندگی در شکم مادر برای رشد و زنده ماندن نوزاد اهمیت خاصی می یابد.

"لویئز پیتر" زن جوان اهل بریتانیا در هفته 23 باداری نوزاد بسیار کوچک و نارس خود را به دنیا آورد ، نوزادی که تنها 609 گرم وزن داشت.

نوزاد نارس

عکس نوزاد نارس متولد شده در هفته 23 بارداری

زنده ماندن معجزه آسای نوزاد 609 گرمی بعد از جراحی 

نوزاد به قدری کوچک و ناتوان بود که حتی نمی توانست جشمانش را باز کند و تحمل حتی کوچکترین صداها را نداشت به همین دلیل بایستی در شرایط و مراقبت ویژه نگهداری می شد.

مادر جوان می گوید:ما برای نجات جان دخترمان مجبور شدیم تا او را خیلی زودتر از زمان مناسب به این دنیا وارد کنیم .

بعد از جراحی پزشک به ما گفت که نوزادمان زنده خواهد ماند و امید ما برای داشتن فرزند دوباره قوت گرفت.

دختر من یک قهرمان است و با تمام ضعف بدنی که داشت تحمل کرد تا امروز مثل یک نوزاد طبیعی شد.

"Abiageal kid" مشکلی که نوزاد ما را بلافاصله بعد از تولد زیر تیغ جراحی کشاند.

دکتر جراح "زاهد مختار" می گوید:نوزاد بعد از جراحی در وضعیت خوبی به سر می برد و ما مدام با بررسی های دقیق شرایط او را چک می کردیم تا اینکه از برهه زمانی خطرناک عبور کرد.

این نوزاد دختر بعد از 4 ماه تحت مراقبت ویژه از بیمارستان مرخص شد و همراه پدر و مادرش به خانه رفت.

نوزاد نارس

زنده ماندن معجزه آسای نوزاد نارس 609 گرمی

نوزاد نارس

نوزاد نارس که در هفته ی 23 بارداری متولد شده بود از بیمارستان مرخص شد

نوزاد نارس , زنده ماندن نوزاد 23 هفته ای زیر تیغ جراحی