آموزش ساخت اوریگامی با پول

 • مانيگامی, هنر ساخت کاردستی با استفاده از اسکناس

  هنر مانيگامی نسل بعدی اوريگامی ژاپنی است يکی از بازی‌های کودکانه ساختن اشيايی چون نمکدان، کشتی، هواپيما و موشک کاغذی است. چيزهايی که کودکان با کاغذ می‌سازند چيزی نيست جز «اوريگامی» که بيشتر مردم آن‌را می‌شناسند. آنها با هنر تا کردن کاغذ کم و بيش آشنا هستند. اوريگامی کلمه‌ای ژاپنی است که از دو واژه «Oru» به معنای تا کردن و «‌Kami» به مفهوم کاغذ تشکيل شده. امروزه این هنر شاخه‌ها و کاربردهای متفاوتی پیدا کرده است. «مانيگامی» همان اوریگامی است که احجام به جای کاغذ، با پول کاغذی يا اسکناس درست می‌شوند. «كاغذ تاشده» يك هنر سنتی در ژاپن است. هنرمند با تا زدن‌ها و الگوهای هندسی مختلف، منجر به ساخت اشكال و احجامی می‌شود که ما را به ياد حيوانات و اشيای گوناگون می‌اندازد. معمولاً هر يک از اين طرح‌ها با يك صفحه كاغذ مربعی شروع شده و بدون بريدن كاغذ، ادامه می‌يابد. احجامی که با اسکناس ساخته می‌شوند، در بسياری مواقع جالب‌تر از احجام کاغذی هستند. نقش و نگارهای روی اسکناس‌ها باعث می‌شود تا هنرمندان مانيگامی اسکناس‌ها را به گونه‌ای تا کنند که نوشته‌ها و طراحی‌های روی آن در نقاط خاصی از احجام واقع شده و زيبايی دوچندانی به آن ببخشند. برخی از اين طرح‌ها با صورت‌هایی که روی اسکناس‌ها موجود است ساخته می‌شوند که شخصيت‌های روی آن با کمک تا، فيگور خاصی گرفته‌اند. در بيشتر تصاويری که از مانيگامی موجود است، چهره بدون تغيير مانده و ساير بخش‌های اسکناس به گونه‌ای تا شده‌اند که شکل کلاه، لباس و اشياء ديگر را برای بيننده تداعی کند. در انواع ديگر مانيگامی، بر اعداد، کادرها و گل‌های روی اسکناس تمرکز می‌شود و اشکالی متفاوت شبيه به حيوانات، اشياء يا نمادهای ديگر به وجود می‌آيد.من افسانه‌ام هنر اوريگامی مانند بسياری از هنرهای ديگر شرق با افسانه‌ها آميخته است و داستان‌های مختلفی را به دنبال می‌کشد. در يکی از اين داستان‌های واقعی آمده است که وقتی بمب اتمی در هيروشيما منفجر شد، «ساداکو ساساکی» نوزادی بيش نبود که در معرض تشعشعات راديواکتيو قرار گرفت. او در ۱۲ سالگی به علت سرطان خون درگذشت در حالی‌که به يک افسانه ژاپنی معتقد بود. طبق این افسانه اگر کسی هزار درنای کاغذی بسازد خدايان يک آرزوی او را برآورده مي‌کنند. او پيش از مرگ، بيش از هزار درنای کاغذی ساخت. امروزه بسياری از دانش‌آموزان ژاپنی و کشورهای ديگر برای يادبود ساداکو درناهای کاغذی می‌سازند و آن‌را به مزارش می‌فرستند. تودرتوی زمان پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ساخت کاغذ از کشور چين سرچشمه گرفته و در قرن ششم ميلادی در ژاپن گسترش پيدا کرده است. ريشه‌های ... • اريگامی یا هنر کاغذ و تا چيست؟

  تاريخچه  كاغذ درسال 105 ميلادی (حدود 1900 سال قبل) توسط آقای تسايی لون كه وزيركشاورزی چين بود، اختراع شد. چند سال بعد از آن بود كه توليد كاغذ افزايش يافت و دراختيار توده مردم قرارگرفت. ازاين زمان بود كه هنرتا دادن كاغذ درچين شروع شد. آنها چندين قرن اسرارتوليد كاغذ و تا دادن آنرا نزد خود حفظ نمودند ، تا بعد به كره و ژاپن راه يافت ، در ژاپن بود كه كار تا دادن كاغذ كاملتر شد و به صورتی رواج پيدا نمود كه جزئی اززندگی مردم گرديد، وسالها بعد ازآن بود كه به كشورهای اروپايی راه پيدا نمود. دركشورهای اروپايی اين هنربا علم مدرن آميخت وبا حمايت دانشگاهها و تشكيل انجمنهای بزرگ و قوی اريگامی (مانند دانشگاه معروف ام. آی. تی در آمريكا، دانشگاه كمبريج در انگلستان و ... ) تحولی جديد يافت. درایران، دانشگاه صنعتی شریف ازمراکزآموزش عالیی است که هرساله ساخته های کاغذی و طرحهای جدید اوریگامی دانشجویان را در قالب همایش و مسابقات فرهنگی معرفی می کند. Crane پرنده دريایی سمبول اريگامی است.                  پرنده دريايی نماد اوريگامی است، كه سمبل بين المللی صلح نيز می باشد. در ژاپن هر بچه ای عاقبت ساختن پرنده دريايی رامی آموزد .درزیرنمونه ای ازمراحل ساخت پرنده دریایی را می بینید الينور كوئر (Eleanor Coerr)كسی است كه با نوشتن كتاب "ساداكو و هزار پرنده دريايی كاغذی ، به اين سمبل عموميت داد. اين كتاب كه بصورت گسترده ای منتشرگرديد ، داستان دخترجوانی بنام ساداكو را بازگومی كند كه دراثر تشعشعات راديواكتيو بمب باران اتمی ژاپن توسط آمريكا درجنگ جهانی دوم ، صدمه ديده بود. درپايان جنگ او دربيمارستانی تحت درمان قرارگرفت. چند سال بعد سرطان خون او عود كرد . دوست او با دردست داشتن يك پرنده دريايی كاغذی به ملاقاتش رفت. اوبه ساداكو گفت كه پرنده دريايی سمبل سلامتی است واگر او بتواند هزار پرنده دريايی بسازد ، حالش خوب خواهد شد. دوست او ساخت پرنده دريايی را به او آموخت. كار ساده ای نبود ، اما وقتی كه ساداكو درساخت اولين پرنده دريايی مهارت يافت، شروع كرد به ساختن 999 تای ديگر. او دليرانه مصمم شده بود كه آنها را بسازد. ساختن پرنده دريايی چنان فكراو را بخود مشغول می كرد كه بيماريش را ازياد برده بود. مصمم بودن او وكارش توجه پرسنل بيمارستان و بازديدكنندگان را به خود جلب نمود و آنها نيزمجلات ، پاكتهای عكسهای راديوگرافی و ديگر كاغذهايی كه بدستشان می رسيد را برای او می آوردند تا او بتواند كارش را كامل كند. وقتی ديدكه بيماران ديگرنيز به اين كار علاقه مند شده اند او كارش را متوقف كرد و شروع به آموزش ساختن پرنده دريايی به ديگربيماران نمود تا آنها هم بتوانند اين كار ...

 • آموزش تصویری اوریگامی

  آموزش تصویری اوریگامی

  آموزش تصویری اوریگامی فیلتر ترتیب  روش ساخت راکون - خانه داری آکا روش ساخت خرس - خانه داری آکا روش ساخت مورچه - خانه داری آکا روش ساخت جغد - خانه داری آکا روش ساخت کلاه پارتی - خانه داری آکا روش ساخت قورباغه - خانه داری آکا روش ساخت حلزون - خانه داری آکا روش ساخت کلاه سامورایی - خانه داری آکا روش ساخت پنگوئن - خانه داری آکا روش ساخت فرفره - خانه داری آکا روش ساخت روباه - خانه داری آکا روش ساخت جعبه شکلات - خانه داری آکا روش ساخت روباه 2 - خانه داری آکا روش ساخت جیرجیرک پرنده - خانه داری آکا روش ساخت چشم - خانه داری آکا روش ساخت قورباغه - خانه داری آکا روش ساخت قایق موتوری - خانه داری آکا روش ساخت اسب 2 - خانه داری آکا روش ساخت مکعب - خانه داری آکا روش ساخت قایق 2 - خانه داری آکا روش ساخت لیوان - خانه داری آکا روش ساخت پرنده 4 - خانه داری آکا روش ساخت کلاه چینی - خانه داری آکا روش ساخت قایق - خانه داری آکا روش ساخت کلاه سامورایی 2 - خانه داری آکا روش ساخت پرنده 3 - خانه داری آکا روش ساخت پروانه 2 - خانه داری آکا روش ساخت زنبور - خانه داری آکا روش ساخت پروانه - خانه داری آکا روش ساخت ملخ - خانه داری آکا روش ساخت کفش دوزک - خانه داری آکا روش ساخت سوسک - خانه داری آکا روش ساخت جیرجیرک 3 - خانه داری آکا روش ساخت جیرجیرک 2 - خانه داری آکا روش ساخت کرم - خانه داری آکا روش ساخت نهنگ - خانه داری آکا روش ساخت سنجاقک - خانه داری آکا روش ساخت سگ 5 - خانه داری آکا روش ساخت ببر - خانه داری آکا روش ساخت سنجاب پرنده - خانه داری آکا روش ساخت کرگدن - خانه داری آکا روش ساخت خرس پاندا 2 - خانه داری آکا روش ساخت خرس پاندا - خانه داری آکا روش ساخت خرگوش 2 - خانه داری آکا روش ساخت کروکودیل - خانه داری آکا روش ساخت موش - خانه داری آکا روش ساخت پلیکان - خانه داری آکا روش ساخت گربه - خانه داری آکا روش ساخت سگ 4 - خانه داری آکا روش ساخت موش کور - خانه داری آکا روش ساخت گراز - خانه داری آکا روش ساخت گوسفند - خانه داری آکا روش ساخت پرستو - خانه داری آکا روش ساخت شترمرغ - خانه داری اکا روش ساخت کوالا - خانه داری آکا روش ساخت سگ 3 - خانه داری آکا ...

 • آموزش های مهارتی

  ۱.مدیریت تشکیلاتی روش اداره جلسه                                                                 رهبری در گروه گزارش نویسی                                                                                  ۲.مهارت های زندگی آداب معاشرت آداب حضور در مساجد آداب رعایت پوشش حجاب آداب دوست یابی آداب سفر و زیارت۳.مهارت های گروهی آموزش بازی و سرگرمی های گروهی و فریادهای شادی آموزش کوهپمایی و چادر زنی آموزش مخابرات(مخابره با دست،چوب،سوت،پرچم،مورس و...) آموزش امداد و نجات(حمل مصدوم،استفاده از باند سه گوش، پانسمان و...) آموزش چوب بندی و گره زنی(انواع گره ها و کاربرد آنها) آموزش جهت یابی در روز و شب و جهت یابی اضطراری آموزش ساخت اجاق های صحرایی آموزش نظام جمع آموزش آشپزی و طبخ غذا آموزش اوریگامی( کاغذوتا) آشنایی با شیوه های حفظ محیط زیست  ومنابع طبیعی آشنایی با روش مطالعه صحیح آشنایی با نجوم