امپول سفازولین چیست

 • کودک مبتلا به رابدومیوسارکوما rhabdomyosarcoma

  رابدومیوسارکوما از همان مزانشیم رویانی که عضله مخطط اسکلتی منشا می گیرد تومورهای سلولی گرد کوچک خوانده می شوند به نظر می رسد که یک منحنی دو قسمتی در بروز رابدومیوسارکوما وجود داشته باشد یک مرحله اولیه در قبل از پنج سالگی رخ می دهد که در آن تومورهای گردن، سر، پروستات، مثانه و واژن شایع است یک مرحله دیرس در سنین 15 تا 19 سالگی رخ می دهد که سیستم ادراری و تناسلی را درگیر می کند بیماری در جنس مذکر کمی شایع است. رابدومیوسارکوما ممکن است به صورت عارضه نورفیبروماتور رخ دهد (1).معرفی موردکودک پسر بچه 4ساله ساکن گرگان است فرزند سوم خانواده است در سه سال پیش به علت وجود توده و تورم در ناحیه مچ پای راست برای او تشخیص رابدومیو سارکوما دادند جراحی و کموتراپی در سال گذشته انجام شد که نتیجه ای نداشت. دو هفته قبل برای کودک کموتراپی صورت گرفت به علت درد در ناحیه جراحی مادر بیمار ذکر می کند که از دو هفته پیش بیمار دچار درد در اندام و استخوان ها شده که ابتدا در سمت راست و بعد به صورت جنرالیزه درآمده است. این درد با شیمی درمانی بهبود یافته است در حال حاضر با شکایت از تب که از روز بعد از کموتراپی پیش آمده است بستری شده است مادر بیمار شکایت از کم تحرکی و عصبی بودن کودک دارد کودک از درد قفسه سینه شکایت دارد. سابقه رادیوتراپی دارد کودک سابقه هیچگونه حساسیتی ندارد پدر و مادر نسبت فامیلی ندارند. مادر در زمان بارداری مشکلی نداشت کودک در حال حاضر 14 کیلوگرم وزن دارد و وزن زمان تولد 2800گرم بوده است. برنامه واکسیناسیون کامل است. معاینه قفسه سینه، چشم، گوش، شکم نرمال است. سر نرموسفال است تورم در انگشتان دست و پا دارد پوست ناحیه پرینه قرمز و ترشحات موکوزی دارد هیچ مشکل دیگری در دو فرزند دیگر ذکر نشده است.آزمایشات:88/7/11WBC : 3700 RBC:3.71 HB:9.6 HCT: 30.588/7/12WBC: 1200         BUN: 6HCT: 28.6         Cr:0.4        HB: 9.1    HB: 9.1        Na: 12188/7/14WBC: 700RBC: 3.71HB: 10.3HCT: 30.5Platelet: 18000تدابیر درمانیسونوگرافی از مچ پا و انگشتان پای راست صورت گرفته است. کشت از ناحیه مقعد انجام شده است شستشوی ناحیه اطراف مقعد با نرمال سالین انجام گرفت. سه واحد پلاکت در تاریخ 13 مهر 88، سه واحد پلاکت  در تاریخ 14 مهر 88،  یک واحد پلاکت در 11 مهر 88 دریافت گردید.Serum  1200cc + 12ccKCLKeflin: 280mg/IVAmikacin: 70mg /IVسرم البومین و پروتئین، آمپول سفازولین و ونکومایسین تجویز شد.برای کودک در چهار روز پشت سر هم آزمایشات خون انجام شد که در هر روز تغییرات مشهده شده است. کمبود پلاکت در کودک وجود داشت که در طی تاریخ های گفته شده برای او پلاکت گروه خون O مثبت درخواست شد. کودک به علت تمایل زیاد به بازی و عدم تمایل به تغذیه هموگلوبین خون پایین دارد. ... • داروهاي مجاز تجويزي توسط ماما:

  داروهاي مجاز تجويزي توسط ماما:

    داروهاي مجاز تجويزي توسط ماما: -         انواع ويتامين ها (خوراکي) ويتامين هاي گروه B بصورت آمپول و کپسول قرص و شربت، قطره و پماد ويتامين D+A-         ترکيبات آهن و مواد معدني بصورت قرص و کپسول-         واکن ضد کزاز و يا توام بالغين-         داروهاي ضد درد قرص، و شياف و آمپول و مسکنهايي مانند هيوسين، استامينوفن، مفناميک اسيد، ديکلوفناک و ايبوبروفن-         محلولهاي ضد عفوني-         سرمهاي ضد قندي 5% قندي نمکي، رينگر لاکتات-         قرص و شربت آنتي اسيد و ضد نفخ (آلمينيوم ام جي، ام جي اس، پانکراتين، دي ژيستو، داي ميتکون)-         ملينهاي مجاز دوران بارداري-         سنتوسينون-         داروهاي بي حسي موضعي بصورت پماد و آمپول (مثل ليدوکائين براي ترميم اپي زياتومي)-         پماد و شياف آنتي هموروئيد-         آمپول پروژستروني-         قرص و آمپول متروژن (داخل عضله) و با در نظر داشتن شرايط بيمار-     آنتي بيوتيکها مثل (پني سيلين و مشتقات آن، آمپي سيلين (خوراکي و تزريقي) سفالکسين خوراکي، داکسي سيکلين، آموکسي سيلين خوراکي) با رعايت ملاحظات تشخيصي مثل حساسيت به پني سيلين و گرفتن سابقه آلرژي-         آمپول رگام-         سولفات منيزيم (دوز اوليه در واحدهاي تسهيلات زايماني و در موارد اورژان-         داروهاي مورد نياز جهت احياء-         کرم، ژل پماد، قرص خوراکي و شياف و قرص واژينال، کلوتريمازول، نيستاتين، بتادين، تريپل سولفا، مترونيدازول، ميکونازول و ترکيبات مشابه                                                                             -         داروهاي ضد خارش SAFE در حاملگي و مانند لوسيون ژرانيوم-         انوع قرصهاي ضد بارداريبا توجه به رواج داروهاي گياهي و ورود آن به دسته داروهاي کشور و بي خطر تشخيص دادن آنها انواع داروهاي گياهي مجاز در بارداري و شيردهي قابل تجويز است.

 • مقايسه اثر قرص ميزوپروستول با آمپول اكسي توسين جهت ختم حاملگي

   با توجه به اينكه بسياري از موارد ختم حاملگي به وسيله اكسي توسين انجام مي شود كه نياز به هزينه، مدت زمان زياد بستري و كنترل دقيق پزشك دارد و همچنين عوارضي مثل مسموميت با آب در اينداكشنهاي طولاني مدت مشاهده مي شود جهت جايگزيني براي اكسي توسين از ميزوپروستول استفاده شده است. هدف از اين مطالعه مقايسه اثرات ميزوپروستول و اكسي توسين در ختم حاملگي در سه ماهه دوم باردار مي باشد.روش كار: اين مطالعه کارآزمايي در سال 84-1383 در زنان باردار بستري در بخش زنان بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شده است. 125 زن باردار که در سه ماهه دوم حامگلي و کانديد ختم حامگلي بودند به صورت تصادفي به دو گروه 43 نفر گروه مورد و 82 نفر گروه شاهد تقسيم شدند. جهت ختم حاملگي در گروه مورد 3 عدد قرص خوراكي ميزو پروستول 1003g و يك عدد قرص واژينال استفاده شد. در صورت عدم انقباض هر 3 ساعت يك قرص خوراكي و هر 6-4 ساعت يك قرص واژينال تجويز شد و اين كار تا 48 ساعت ادامه يافت.در گروه شاهد ختم حاملگي با اكسي توسين تزريقي انجام شد به اينصورت كه 50I/U اكسي توسين در 500 CC رينگرلاكتات در عرض 3 ساعت پرفيوز شد و سپس 1 ساعت استراحت داده شد و بعد به مرور هر 3 ساعت 50 واحد اكسي توسين در 500 CC رينگر لاكتات اضافه شد تا حداكثر به 300 I/U در 500 برسد و يا انقباضات بيمار شروع شود. در هر دو گروه مورد مطالعه در صورت عدم انقباض پس از 48 ساعت روش ديگري جهت ختم زايمان در نظر گرفته شد. مشخصات فردي، نتايج درمان در پرسشنامه جمع آوري گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني پردازش شد.نتايج: در گروه ميزو پروستول انقباضات زايماني و ختم حاملگي در مدت زمان كوتاهتري نسبت به اكسي توسين انجام شد (0.001=P). احتباس جفت و هزينه مصرفي در گروه مورد كمتر بود. تب، خونريزي و عوارض گوارشي و پارگي رحم در دو گروه تفاوتي نداشت (P>0.05).نتيجه گيري: ميزو پروستول زماني كه جهت ختم حاملگي در سه ماهه دوم استفاده مي شود نسبت به اكسي توسين در زمان كوتاه تري سبب زايمان خواهد شد و همچنين ميزان هزينه، عوارض جانبي و نياز به مراقبت هاي شديد در مصرف ميزو پروستول كمتر است، بنابراين جهت ختم حاملگي در سه ماهه دوم ميتواند جايگزين مناسبي براي اكسي توسين باشد.

 • سردردهای ناشی از بارداری

  سردرد یکی از مشکلات و نارحتی‎های شایع در دوره بارداری است که شیوع آن در 3ماهه اول و 3ماهه آخر بیشتر است...به نظر می‎رسد افزایش سردردها در 3ماهه اول بارداری به علت تغییرات هورمونی و افزایش حجم خون در بدن باشد و سردرد در 3ماهه آخر بارداری بیشتر با وضعیت و حالت نامناسب بدن و فشار ناشی از اضافه وزن ارتباط دارد. اما بهترین راه برخورد با این سردردها چیست؟ممکن است این عارضه در زنانی که سردردهای مکرر میگرنی داشته‎اند، در دوران بارداری کمتر شود اما این در مورد همه افراد مبتلا به میگرن صدق نمی‎کند. نکته مهم این است که خانم‎های باردار حتما قبل از مصرف هر نوع داروی مسکن باید با پزشک مشورت کنند. بهترین راه، پیشگیری از ایجاد انواع سردرد است؛ سردرد با استرس، وضعیت نامناسب بدن یا تغییرات بینایی تشدید می‌شوند.سردرد در بارداری گاهی به علت‎های دیگر مانند کم خوابی، افت قندخون، کم آبی بدن عدم مصرف کافئین، استرس و سایر علل ایجاد می‌شود بنابراین با رعایت نکته‎هایی مانند توجه به حالت و وضعیت مناسب بدن، به‌خصوص در 3ماهه آخر بارداری، استراحت کافی، ورزش، تغذیه مناسب و وعده‎های غذایی متعادل به راحتی می‎توان از سردردهای تنشی پیشگیری کرد.درصورتی که نتوان از سردرد پیشگیری کرد، اقدام‌هایی وجود دارد که به رفع آن کمک می‎کند. ممکن است پزشک داروهایی مانند «استامینوفن» تجویز کند اما اگر باردار هستید، بهتر است با روش‎های طبیعی سردرد را تسکین دهید.اگر سردردهای سینوزیتی دارید، از کمپرس گرم اطراف چشم و بینی استفاده کنید؛ اگر سردرد تنشی دارید، قرار دادن کمپرس سرد یا کیسه یخ در قسمت پایین گردن، مفید است؛ اگر سردرد میگرنی دارید، از مصرف خوراکی‎هایی مانند شکلات، ماست، پنیرهای مانده، بادام زمینی،‌ نان‎هایی با خمیر ترش، گوشت‎های کنسروشده و خامه ترش که محرک این نوع سردرد هستند، پرهیز کنید، قند خونتان را با خوردن وعده‎های غذایی در دفعات بیشتر و با حجم کمتر، در حد مناسب نگه دارید و در اتاق تاریکی استراحت کنید.اگر با هیچ‌کدام از توصیه‎های بالا دردتان تسکین پیدا نکرد،‌ سردردتان بدتر یا ماندگارتر شد یا دچار سردردهای غیرطبیعی، همراه با تاری دید، افزایش وزن ناگهانی، درد در قسمت راست و بالای شکم و تورم دست و صورت شدید، حتما با پزشک تماس بگیرید.

 • روشIUI

  روش IUI (تزریق داخل رحمی) چیست و چگونه انجام میشود ؟ در کجا و چه مدت قبل از IUI نمونه اسپرم گرفته می شود؟ آی یو آی: معمولا نمونه اسپرم داخل ظرف نمونه گیری استریل ریخته می شود. در اغلب موارد لازم است که حداکثر نیم ساعت بعد اسپرم به آزمایشگاه منتقل شود.(این زمانی است که لخته اسپرم به حالت مایع درآمده است). بنابر این اگر زوجی به فاصله حداکثر نیم ساعت از کلینیک زندگی می کنند و( یا هتل اقامت آنان نیم ساعت با کلینیک فاصله دارد) می توانند نمونه را در منزل و یا هتل بگیرند و آنرا به کلینیک تحویل دهند. حمل نمونه به کلینیک باید طوری باشد که نمونه در دمای نزدیک به 37 درجه باشد. ( بیمار می تواند ظرف نمونه را در زیر لباس و نزدیک بدنش نگهداری نماید). از زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه حدود یک ساعت زمان لازم است تا نمونه آماده شود. بهترین زمان انجام IUI چه وقت است؟ بطور ایده آلIUI می بایست... حوالی 6 ساعت به زمان تخمک گذاری انجام شود. در موارد ناباروری بعلت مشکل مردانه برخی پزشکان عقیده دارند که بهترین زمان بعد از تخمک گذاری است. در سایر موارد بهتر است تزریق قبل از تخمک گذاری انجام شود و اسپرمها انتظار رسیدن تخمک را داشته باشند. IUI بین 36 تا 48 ساعت بعد از تزریق hCG صورت می گیرد. بطور معمول IUI بصورت یک بار در 36 ساعت بعد از تزریق hCG انجام می شود. در برخی مراکز که IUI را 24 و 48 ساعت بعد از تزریق hCG انجام داده اند نتائجی 6 درصد بیشتر گرفته اند. تخمک فقط تا 24 ساعت بعد از آزاد شدن در بدن می تواند زنده بماند. درصد موفقیت IUI چقدر است؟ برسی منابع مختلف پزشکی نشان می دهد که IUI دامنه موفقیت متفاوتی دارد در برخی از منابع موفقیت آنرا 6% و در برخی منابع حتی تا 26% نیز گزارش کرده اند. مسلما میزان موفقیت آن بستگی به تعداد تخمک و کیفیت نمونه اسپرم خواهد داشت. بطور متوسط میزان موفقیت IUI بین 15% تا 20% می باشد. همچنین میزان حاملگی چند قلوئی در این روش بین 20% تا 30% می باشد. انجام IUI چه حسی دارد؟ اغلب زنان IUI را بدون درد تجربه و چیزی در حد انجام آزمایش سرطان ( پاپ اسمیر) دیده اند. در برخی موارد نیز گرفتگیهای شکمی متعاقب آن دیده شده است اما این موضوع احتمالا بیشتر بدلیل آزاد شدن تخمک در بدن باشد تا انجام خود IUI .وارد شدن کاتتر به دهانه رحم نیز معمولا دردی ایجاد نمی کند چون در این زمان بدلیل تغیرات هورمونی خود دهانه رحم مختصری باز می شود. چه مدت اسپرم آماده شده (شسته شده) می تواند زنده بماند؟ مطالعات اخیر نشان می دهد که اسپرم آماده شده می تواند 24 تا 72 ساعت نیز زنده بماند. هر چند توانائی آن بعد از 24 ساعت کاهش می یاید. موضوع دیگر شنا کردن اسپرم و گذشتن از لوله های رحمی است. بنابر این زمان ...

 • واژینیت ( التهاب مهبل )

  واژینیت اغلب خانمها حداقل یک بار در طول عمر خود عفونت مهبل را تجربه می کنند . واژینیت یک بیماری بسیار شایع می باشد ولی نه همیشه به فرم بسیار جدی نمی باشد . علل و به تبع آن درمانهای متفاوتی برای این بیماری وجود دارد .* واژینیت چیست ؟واژینیت یک التهاب داخل مهبل ( vagina ) بوده که علائم آن شامل خارش - و سوزش مجرا است . یک مهبل طبیعی به طور دائم دارای ترشحاتی روشن و حتی کدر و دارای بوی خاص می باشد که خارش و سوزش ندارد . در مهبل طبیعی تعادلی از ارگانیسمهای متفاوت وجود دارد مثل باکتری ها و قارچها . هنگامیکه شخص دارای مهبل سالم می باشد این باکتریهای غیربیماریزا و جریان ترشحات طبیعی مهبل را در مقابل عفونتها محافظت می کنند ، اگر این محیط مناسب به هم بخورد یا باکتریهای بیماریزا وارد مهبل شوند ممکن است مهبل طبیعی به سمت عفونی شدن و التهاب پیش رود . هنگامیکه مهبل عفونی شود افزایش ترشحات غلیظ به همراه بوی نامطبوع و خارش و سوزش و تورم مشاهده می شود .علل زیر می توانند محیط طبیعی دفاعی مهبل را تغییردهند :۱ - آنتی بیوتیکها۲ - تغییر در سطوح طبیعی هورمونهای بدن که در حاملگی ، شیردهی و یائسگی رخ می دهد .۳ - شستشوی مهبل ، دئودورانتهای مهبل و صابونها۴ - مواد اسپرم کش۵ - نزدیکی جنسی۶ - بیماریهای منتقله از طریق جنسی۷ - تحریک۸ - مواد خارجی مثل نوارهای بهداشتی* علائم :هر خانمی نمای خاصی از ترشح طبیعی مهبل برای خودش دارد و تغییر در آن بایستی شخص را متوجه واژینیت کند . ولی نبایستی شخصاً تشخیص واژینیت را بگذارید چون ممکن است علامتی از یک بیماری بسیار جدی و خطرناک مثل سوزاک باشد .تستها و تشخیص : در هنگام معاینه پزشک شرح حال شما را بررسی می کند . سپس نیاز به معاینه مهبل و اندامهای تناسلی شما بوده و پس از آن از ترشحات مهبل شما نمونه جمع آوری کرده و جهت بررسی میکروسکوپی به آزمایشگاه می فرستند . به خاطر داشته باشید ۲ روز قبل از معاینه دوش واژن یا اسپری مهبل و هر درمان مهبلی بایستی قطع شده و هیچگونه دستکاری طی دو روز نبایستی انجام پذیرد .* انواع واژینیتسه نوع واژینیت خانمها را درگیر می کند :۱ - قارچی : افزایش رشد قارجها در مهبل به علت تغییرات هورمونی یا قند خون بالا یا کاهش مقاومت در مقابل بیماری اتفاق می افتد که علائم آن شامل :الف - سوزش و خارش حتی هنگام ادرار کردن یا مقاربتب - ترشحات سفید متراکمج - بوی خفیفبوده و درمان آن شامل کرمها یا شیافهای مهبلی ضدقارج می باشد .۲ - تریکوموناسی : تریکومونا نوعی انگل تک یاخته ای که از طریق مقاربت جنسی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود علائم آن شامل :الف - خارش و سوزش و تورم شدید مهبلب - ترشحات کف آلود خاکستری یا زرد - سبزج ...

 • پرولاپس رحم

  پرولاپس یا شلی و افتادگی رحم در اثر شلی رباط های رحمی –خاجی (کاردینال)رخ می دهد.در اثر این شلی بیرون زدگی رو به پایین سرویکس و رحم به طرف واژن امکان پذیر می شود.علایم:بی اختیاری ادراراحساس فوریت در ادرارتکرر ادراردر موارد شدید با احتباس ادراری و درد ناشی از آن و آنوری(عدم تشکیل ادرار)یبوستاسهالزور پیچ(تنسموس)بی اختیاری مدفوعکمر دردپهلو درددرد لگنناراحتی کلی لگندیس پارونی(درد موقع نزدیکی)لکوره(افزایش ترشحات واژن)احساس خروج چیزی از واژناحساس پری در وازناحساس چیزی لغزان در واژنمنوراژی(افزایش حجم خونریزی قاعدگی)منو متروراژی(خونریزی زیاد قاعدگی+لکه بینی )طبقه بندی:Graid 1:پرولاپس ناکامل رحم،رحم مقداری در واژن نزول می کند و سرویکس در یک سوم تحتانی واژن قرار می گیرد.Graid 2:سرویکس کمی از واژن بیرون می زند.Graid 3:سرویکس و رحم کاملا از واژن خارج می شوند و واژن وارونه می شود.(در خانم های با سن بالا وزایمان های متعدد دیده می شود.درمان:Graid 1-2:نیاز به درمان خاصی ندارد.استراحت و انجام ورزش های کف لگندر موارد علامت دار کرم حاوی واژینال حاوی استروژن،دوش واژینال مکرر با سرکه برای پیشگیری از عفونتاستفاده از تامپون داخل واژن برای هدایت رحم به طرف بالاکاهش وزن-رژیم درمانیاستفاده از شکم بند های سفت و محکم (دیواره های رحم را رو به بالا می کشد)کاهش فعالیت های افزایش دهنده فشار داخل شکمیدر موارد پرولاپس شدید جراحی لازم است.تشخیص:خونریزی های نا بجای رحمیانسداد رحمیهموروئید(به علت فشار رحم به آنوس)پرولاپس رحم و حاملگی:درGraid 1مشکلی پیش نمی آید.Graid 2- Graid 3:رحم بزرگ می شود و داخل لگن گیر می افتد و یا از واژن خارج می شود.گیر افتادن رحم درلگن باعث می شود با بزرگی جنین،بر جنین فشار وارد آید و مرگ جنین رخ می دهدگاهی جنین از واژن بیرون می زند(به علت تنگی)رحم را جا می اندازیم.بعد از جا انداختن بیمار باید در حالت Bed Restباشد تا جنین بزرگ شود و با بزرگی جنین جلوی پرولاپس رحم گرفته شود.در صورت امکان پذیر نبودن جا انداختن رحم،ختم حاملگی لازم است.گاهی بیماران مبتلا به پرولاپس رحم را هیسترکتومی می کنند.این کار در زنان مسن و با پرولاپسشدید انجام می شود.گاهی یک واژن برای روابط جنسی باقی می گذارند.در زنان مست واژن نیز مسدود می شود.

 • جدا شدن جفت قبل از زایمان ( دکولمان جفت )

  جدا شدن جفت قبل از زایمان ( دکولمان جفت ) چیست ؟ جدا شدن جفت قبل از زایمان عبارت است از جدا شدگی جفت از دیوارة رحم به طور ناقص در سه ماهة آخر بارداری . لازم به یادآوری است که تمامی مواد مغذی و نیز اکسیژن از راه جفت به جنین می رسند. اگر جفت زودتر از موعد به طور ناقص از دیوارة رحم جدا شود ، زندگی جنین ، در خطر می افتد. درمان به شدت جداشدگی ، وضعیت جنین و مدت زمانی که از بارداری گذشته است ، بستگی دارد.علایم شایعجدا شدگی جفت از دیوارة رحم به مقدار کم :خونریزیدرد مختصر یا تنها احساس ناراحتیجنین سالم می ماند جداشدگی جفت از دیوارة رحم به مقدار زیاد:خونریزی شدیددرد شدید در پایین شکم یا پایین کمرسفت شدن شکم و احساس درد در شکم به هنگام لمس شکمشوک (در این حالت قلب تندتر می زند، تنفس تندتر می شود و به بیمار حالت منگی یا گیج زدن دست می دهد).زجر جنین ؛ به طوری که ضربان قلب جنین قابل شنیدن نباشد.انعقاد خون در داخل رگهای بدن ـ به هنگام جدا شدن جفت ، برخی مواد از آن به خون مادر وارد می شوند و باعث انعقاد گستردة خون در داخل رگهای مادر می شوند.به علت مصرف شدن بیش از حد مواد انعقادی در داخل رگهای بدن مادر و ناکافی بودن آنها برای بند آوردن خونریزی ، امکان دارد خونریزی هایی در نقاط مختلف بدن دیده شوند، مثلاً خونریزی از بینی ، خونریزی در ادرار، خونریزی از نواحی زخم شده ، خونریزی به داخل پوست ، پدید آمدن نقاط گرد و قرمز رنگ در پوستعللهنوز علت مشخصی پیدا نشده است .عوامل افزایش دهندة خطرزیاد بودن فشار خونسیگار کشیدنسن بالاتر از ۳۵ سالزیاد بودن تعداد بارداری های قبلیدر یکی از بارداری های قبلی همین وضعیت رخ داده باشد.وارد آمدن ضربه مستقیم به رحموجود یک بیماری مزمن مثل دیابت (مرض قند)مصرف الکل یا مواد مخدر (به خصوص کوکایین )استفاده از دماسنج های مقعدی یا وسیلة مخصوص تنقیهپیشگیریاگر باردار هستید، فعالیت هایی را انجام دهید که پیش از بارداری انجام می دادید و به آن عادت داشتید. فعالیت شما نباید شدیدتر از آن حد باشد.تا حد امکان از عوامل خطر اجتناب ورزید.البته با توجه به اینکه علت دقیق این وضعیت هنوز معلوم نشده است ، هیچ راه تضمین شده ای برای پیشگیری از آن وجود ندارد.عوارض احتمالیشوک یا خونریزی به حدی که زندگی مادر را به مخاطره اندازد.مرگ جنین و مادرآسیب به مغز جنین ۱۷% ـ ۱۰% از مادرانی که دچار جداشدگی جفت قبل از زایمان می شوند، در یکی از بارداری های آینده دچار این وضعیت خواهند شد.اصول کلی درمانجدا شدگی جفت قبل از زایمان یک اورژانس است ، اما معمولاً زمان برای اخذ توصیه های لازم با تلفن و ترتیب دادن انتقال بدون خطر به بیمارستان به حد کافی ...