جملات زیبا حجاب وعفاف

 • جملات زیبا در مورد حجاب

  جملات زیبا در مورد حجاب

  جملات زیبا در مورد حجاب * ای گوهر آفرینش! زن چه نیکو مقامی دارد که فاطمه از افق او تجلی کرد و مریم و زینب از آسمان او درخشیدند و آسیه و خدیجه از هستی او طلوع کردند. پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زینت بخش که حجاب اسلامی از جلوه های زیبای بندگی است. * خواهرم! دنیا خراب آبادی است که هر نقطه آن به نگاه های آلوده نا امن گشته است. اما فرشته های حجاب در محفل انس و یاد خدا در امنیتی بسر می برند که دیگران از طعم آن بی خبرند. * انحصارگرایی زن به همسرش ستون عفاف اوست. زنی که زیبایی خود را طعمه چشم های نامحرم کند. انحصار به همسر را خدشه دار کرده است. * خواهرم! ویژگی های جسمانی زن از اسرار اوست و حجاب حافظ اسرار زیبایی های زن است. پس مبادا اسرار خود را بر نامحرمان افشا کنی که اسرار خود را نادیده انگاشته ای. * خواهرم! حجاب باله های شنا به سوی سرچشمه هستی است و پوشش های مهیج وزنه های سنگینی است که زن را غریق ژرفای مهیب دنیا خواهد کرد. نمونه های به حق پیوسته فرشته های حجاب را مشاهده کن که چگونه بر اجساد کنیزکان شیطان نگاه هایی عبرت آمیز دارند و بر هدایت خویش دل به سپاس حق مشغول ساخته اند. * خواهرم! تقوای الهی را به کام جان خود ریز تا عالم جانت گلستان گل های طاعت و تسلیم گردد و خیمه حجابت را برافراشته دار تا حافظ گلستان ارزشهایت شود.   * ای به زینت حجاب آرسته ای! ای به مقام عفاف باریافته که چون فرشته ای بر اریکه پاکی نشسته ای! صولت حجابت چشم ها را خاضع کرده است و سطوت حیائت دل ها را آرام کرده است. بگذار بگویم که تحقیر هوس ها بزرگت ساخته است. شکر خدای را که اینگونه خواسته است. * خواهرم! نیک بدان که دین گلستان ارزش هاستو حجاب غنچه نوشکفته درخت تسلیم است. پس خود را به این غنچه زیبا زینت بخش که حجاب زیور تو و تو زینت آفرینشی. * خواهرم! فاطمه صراط مستقیم زن مسلمان است و پوشیدگی نمود بارز مکتب اوست. پس بکوش تا بر محور فاطمه چرخیده باشی که حضرتش فرمود: بهترین چیز برای زن آن است که به مردی نگاه نکند و مردی او را نبیند. * ای به برترین حجاب آراسته ای! به کمال پوشش راه یافته که با کاسبرگ حجابت چون غنچه های نوشکفته روگرفته ای! چادر تو لبیک خالصانه به پیام حضرت معبود است که جز در پرتو عشقش به انتخاب آگاهانه آن نتوان رسید. * حجاب اسلامی مُهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است. * ای نوگل گلزار دیانت که به تکلیف راه یافته ای! بر خود ببال که به نیکو مقامی بار یافته ای. پس غنچه وجود خود را به کاسبرگ زیبایی حجاب زینت بخش که غنچه بدون کاسبرگ امنیت و زیبایی ندارد.* خواهرم! از لباس توری ونازک بپرهیز که طمع و تحریک نامحرمان را به همراه دارد و جامه ... • جملات زیبا درباره ی حجاب

  حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان وسدی محکم در برابر گناه. حجاب منشور والای اگاهی است. حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد. حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است. من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت وناموس، من نیکو پا سبانم. ای پیامبربه زنان و دختران خودو زنان مومن بگو که خویشتن را به چادربپوشند (سوره احزاب آیه 59 ) حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله شیطانی وتهاجم فرهنگی است. زنان خوب میراث دارعفاف فاطمه ومریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند. العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست. ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است. هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع کند را هگذر/ بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند. والذینهم لفرو جهم حافظون آنان ((مومنین )) کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند. حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت شهدا) مروارید گرانبهاو صدف وجودت رابرنامحرم مگشا. با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید. حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است. پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر بادنده تا ندهی بربادم. حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند. غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته. حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی وتکلیف انسانی وبرنامه اخلاقی است. کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است. حجاب یعنی وقار فاطمه (س). حجاب یک فرهنگ است که شهدا نیز به آن افتخار کردند. حجاب حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است. حجاب وعفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است. حجاب همان اندازه حیاتی است که آب. حجاب نشانه شخصیت انسان است. خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه. برای هر چیز زکاتی است وزکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است. زنان باحجاب مرزبانان شرف اند. حجاب برتر به زنان ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد. به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند. حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند. حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند. حجاب زن کوبنده تر از خون شهید است. حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا (س) است. زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است. حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم. حجاب مایه عفت زنان است. حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است. منبع:گل عفاف

 • جملات کوتاه در مورد حجاب وعفاف

  جملات کوتاه در مورد حجاب وعفاف ١.سنگفرش های وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علف های هرز در امان می ماند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ۲. با نمایش پیکرهای دلربای ناپوشیده در حضور دیدگان دریده خیانت پیشه، انتظار پارساپیشگی از بینندگان، دور از واقع نگری و  راستگویی است.   ۳. اخلاق و عفاف و کانون خانواده هر سه قداست دارند و نباید فدای کار و تلاش شوند،کار و سازندگی را انسان برای اخلاق و عفاف و خانواده می خواهد. ۴.. زن، ناموس خانواده و جامعه است،شرافت و عزت و سربلندی خانواده و جامعه بسته به پاکی و عصمت ناموس اجتماع است.   حجاب نوعی ارزش و احترام برای زنان به دنبال می آورد تا نامحرم و هوسران، آنها را به دیده شهوت ننگرند. ۵. موجود ظریف زن، مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این گوهر گرانبها در گنجینه حجاب مستور باشد تا از آفات هوس مصون بماند. ۶. حجاب اسلامی حضورحماسی زن در جامعه است که قلب استعمارگران ازهیمنه اش در بیم وهراس است؛ چراکه پوشش دینی آئینه تمام نمای عصیان وتسلیم است . ٧. خواهرم بی حجابی فرهنگ کسانی است که در پس کوه های هوس غروب کرده اند و چه غروب غم انگیزی  پس تو پوشش دینی رابرگزین تا در حجاب های تاریک نفس غروب نکنی . ٨. خواهرم سر دفتر صفحات قلبت را به ایمان وتسلیم وحیا زرین نما تا گلبرگ وجودت در کاسبرگ زیبای حجاب به وقار وعفت شکفته شود،آنگاه آن شود که خدا خواهد . ٩. ای گوهر افرینش! زن چه نیکومقامی دارد که فاطمه از افق او تجلی کرد ومریم و زینب از آسمان او درخشیدند و آسیه و خدیجه از هستی او طلوع کردند .پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زینت بخش که حجاب اسلامی از جلوه های زیبای بندگی است .  ١٠.خواهرم دنیا خراب ابادی است که هر نقطه ان به نگاه های الوده ناامن گشته است؛ اما فرشته های حجاب درمحفل انس و یاد خدا درامنیتی به سر میبرند که دیگران از طعم ان بی خبرند .  ١١. خواهرم ویژگی های جسمانی زن از اسرار اوست وحجاب حافظ اسرار زیبایی های زن است،پس مبادا اسرار خود را برنامحرمان افشا کنی که اسرار خود  را نادیده انگاشته ای . ۱۲- مردان روزگار که بانوانشان در حضور بیگانه ناپوشیده‌اند همه کلیددار صندوقچه‌ای هستند که رمز آن صندوق را دیگران نیز یافته‌اند. این چه صندوقچه‌ای است که در خانة آنهاست اما همگان به رمز گشودن آن آشنایند.

 • جملات ادبی و کلمات قصار ویژه حجاب

  حجاب فاطمی را پاس بداریم حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن. حجاب یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان "نه" گفتن. دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به "پوشش اسلامی" بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی و فضیلتند. آنان که جسم خود را ارزشمندتر از آن می دانند که هر چشمی از آن بهره ببرد، بر مسند والای فضیلت نشسته اند. حجاب، عفاف وشخصیت ومتانت زن را نمودار می کند و او را همچون مرواریدی گرانبها در بر می گیرد. حجاب، سپری در برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآلود چشم ناپاکان.

 • جملات کوتاه درمورد حجاب

  حجاب منشور والای اگاهی است. حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد. حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است. من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت وناموس، من نیکو پا سبانم. حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله شیطانی وتهاجم فرهنگی است. العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست. ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.مروارید گرانبها و صدف وجودت رابرنامحرم مگشا. با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید. حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است. پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر باد نده تا ندهی بربادم. حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند. غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته. حجاب نشانه شخصیت انسان است. برای هر چیز زکاتی است وزکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است. زنان باحجاب مرزبانان شرف اند. حجاب برتر به زنان ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد. به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند. حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند. حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است. حجاب مایه عفت زنان است. http://hejabshahed.blogfa.com/post/13

 • شعر زیبا در موردحجاب و چادر

  شعربسیارزیبای حجاب وچادر رخت ِ زیبای آسمانی راخواهرم با غرور بر سر کننه خجالت بکش نه غمگین باشچادرت ارزش است، باور کنبوی ِ زهرا و مریم و هاجراز پر ِ چادرت سرازیر استبشکند آن قلم که بنویسد:"دِمُدِه گشت و دست و پا گیر" استتوی بال ِ فرشته‌ها انگارحفظ وقت ِ عبور می‌آییکوری ِ چشم‌های بی‌عفتمثل یک کوه نور می‌آییحفظ و پوشیده در صدف انگارارزش و شأن خویش می‌دانیبا وقاری و مثل یک خورشیدپشت ِ یک ابر ِ تیره می‌مانیخسته‌ای از تمام مردم شهراز چه رو این‌قدر تو غم داری؟نکند فکر این کنی شایدچیزی از دیگران تو کم داری!قدمت روی شهپر جبریلهر زمانی که راه می‌آییدر شب ِ چادرت تو می‌تابیمثل یک قرص ِ ماه می‌آییسمت ِ جریان ِ آب‌ها رفتنهنر ِ هر شناگری باشدتو ولی باز استقامت کنپیش ِ رو جای بهتری باشدپر بکش سمت اوج می‌دانمکه خدا با تو است در همه‌جاپر بزن چادرت تو را بال استو بدان می‌برد تو را بالادر زمانی که شأن و ارزش جزبه بینی و لباس و ماشین نیستتوی چادر بمان و ثابت کنارزش واقعی زن این نیست  

 • جملات زيبا درمورد حجاب و عفاف

  جملات زيبا درمورد حجاب و عفاف

    جملات زيبا درمورد حجاب و عفاف ۱.مردان روزگار که بانوانشان در حضور بیگانه ناپوشیده‌اند همه کلیددار صندوقچه‌ای هستند که رمز آن صندوق را دیگران نیز یافته‌اند. این چه صندوقچه‌ای است که در خانة آنهاست اما همگان به رمز گشودن آن آشنایند. 2. با نمایش پیکرهای دلربای ناپوشیده در حضور دیدگان دریده خیانت پیشه، انتظار پارساپیشگی از بینندگان، دور از واقع نگری و  راستگویی است.3. اخلاق و عفاف و کانون خانواده هر سه قداست دارند و نباید فدای کار و تلاش شوند،کار و سازندگی را انسان برای اخلاق و عفاف و خانواده می خواهد. ۴.. زن، ناموس خانواده و جامعه است،شرافت و عزت و سربلندی خانواده و جامعه بسته به پاکی و عصمت ناموس اجتماع است.   حجاب نوعی ارزش و احترام برای زنان به دنبال می آورد تا نامحرم و هوسران، آنها را به دیده شهوت ننگرند.5. موجود ظریف زن، مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این گوهر گرانبها در گنجینه حجاب مستور باشد تا از آفات هوس مصون بماند.6. حجاب اسلامی حضورحماسی زن در جامعه است که قلب استعمارگران ازهیمنه اش در بیم وهراس است؛ چراکه پوشش دینی آئینه تمام نمای عصیان وتسلیم است . ٧. خواهرم بی حجابی فرهنگ کسانی است که در پس کوه های هوس غروب کرده اند و چه غروب غم انگیزی  پس تو پوشش دینی رابرگزین تا در حجاب های تاریک نفس غروب نکنی . ٨. خواهرم سر دفتر صفحات قلبت را به ایمان وتسلیم وحیا زرین نما تا گلبرگ وجودت در کاسبرگ زیبای حجاب به وقار وعفت شکفته شود،آنگاه آن شود که خدا خواهد . ٩. ای گوهر افرینش! زن چه نیکومقامی دارد که فاطمه از افق او تجلی کرد ومریم و زینب از آسمان او درخشیدند و آسیه و خدیجه از هستی او طلوع کردند .پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زینت بخش که حجاب اسلامی از جلوه های زیبای بندگی است .  ١٠.خواهرم دنیا خراب ابادی است که هر نقطه ان به نگاه های الوده ناامن گشته است؛ اما فرشته های حجاب درمحفل انس و یاد خدا درامنیتی به سر میبرند که دیگران از طعم ان بی خبرند .  ١١. خواهرم ویژگی های جسمانی زن از اسرار اوست وحجاب حافظ اسرار زیبایی های زن است،پس مبادا اسرار خود را برنامحرمان افشا کنی که اسرار خود  را نادیده انگاشته ای .  

 • جملاتی زیبا درباره حجاب

  حجاب فاطمی را پاس بداریم  حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن. حجاب یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان "نه" گفتن. دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به "پوشش اسلامی" بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی و فضیلتند. آنان که جسم خود را ارزشمندتر از آن می دانند که هر چشمی از آن بهره ببرد، بر مسند والای فضیلت نشسته اند. حجاب، عفاف وشخصیت ومتانت زن را نمودار می کند و او را همچون مرواریدی گرانبها در بر می گیرد. حجاب، سپری در برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآلود چشم ناپاکان. حجاب، دختران جوان و نوجوان را از طمع شکارچیان هوس حفظ می کند و آنان را در رسیدن به قله ی رفیع نیکبختی یاری می بخشد. دنیا در برابر گرفتن حجاب از زن، چیزی که سعادت و خوشبختی او را تآمین کند، به وی نداده است. دامن پاک حجاب از پلیدی ها پیراسته است. حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است. حجاب تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است. حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است. حجاب بوته ی خوشبوی گل عفاف است حجاب سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی. حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است. حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است. حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های معانی است. وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری، خدا تو را آبی می کند. آنقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد   ضامن فردای تو وجدان توستصورت زیبا فقط زندان توست  عشق اگر خواهی ، قفس باید شکستهرچه زیبایش کنی ،  مشکل تر است   حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند. کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.   جاب نیمی از ایمان است. اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است. ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان . حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده. حجاب سنگری است محکم  که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد. حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت. حجاب یعنی حیای جوان باعفت. بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است. کسی که عفت داشته باشد ارزش ومنزلتش زیاد خواهد بود. حجاب امن ترین پناهگاه زن حجاب بیانگروقارو افتخار زن است. زن درحجاب مانندگوهر در صدف است. حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت. حجاب سرچشمه کمال زن است.   چادربهترین نوع حجاب ونشانه ملی ماست. عفت باید درفکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، ...

 • جملات زیبا درباره حجاب

  نا رس بودی، حیا شکوفایت کردایمان تو نامدار دنیایت کردیک سکه بی رواج بودی ای ماه!این چادر شب بود که زیبایت کرد***