علامت جوغن

 • محاسبات واسرارجوغنها

  محاسبه=نشان از یک تپه درهمان نزدیکی میدهد که جوغنی دیگر در انجا میباشد و محاسبات دیگر ازان جوغن اغاز میشود 3-جوغنی که دردیواره ان یک گردی ویاسوراخ داشته باشد محاسبه=روبروی همان سوراخ یا دایره 6متر حرکت شود 4-جوغنی که عمقش بزرگترازقطرش باشد محاسبه=عمق*3/3به طرف جنوب غربی 5-جوغنی که یک شیار ازان خارج میشود محاسبه=دارای اهمیت میباشد وجهتهای ان غالبا بطرف شمال غربی وجنوب غربی میباشد طول شیار*3/3وبه طرف مسیر شیار حرکت شود 6-جوغنی که دهانه ان 3تا7سانتیمتر وعمق ان کمتر 2سانتیمتر باشد محاسبه=قطر+عمق تقسیم بر7 *3/3بطرف علامت مشخصه 7-جوغنی که بشکل کاسه وارونه میباشد محاسبه=قطر- عمق*3/3بطرف علامت مشخصه 8-جوغنی که قطر20وعمقش20ودارای شیار باشد محاسبه=طول شیار*3/3 9-جوغن مربعی که متساوی الاضلاع وهمجنین در عمق باشد محاسبه=طول ظلع *3/3بطرف علامت مشخصه واگر علامتی برای مسیر نداشت ان را پر اب کرده ومحل سر ریز شدن اب مسیر را نشان میدهدواگر بازبوسیله اب مسیر مشخص نشد یعنی اب از جند جهت یاازهمه طرف سر ریزشده هدف در زیر علامت میباشد 10-جوغنی که عمق وقطرش مساوی وکمتر از 12سانتی متر باشد محاسبه=قطر*عمق*5/2بطرف علامت مشخصه 11-جوغن بصورت مایل ومقداری افقی محاسبه=اشاره به تپه ای درنزدیکی دارد که علامتی دیگر درانجامیباشد 12-جوغن بصورت فنجان قهوه محاسبه=4قدم به طرف علامت مشخصه 13جوغن مربعی که در کنار یا دیواره یک سوراخ یا دایره دارد محاسبه=6متر بطرف دایره حرکت شود 14-جوغنی کوجک درون جوغنی بزرگ وقطرجوغن کوجک کمتر از11سانتی مترودارای شیارباشد محاسبه=قطرجوغن کوجک * طول شیاروبطرف علامت مشخصه 15-جوغنی کوجک درون جوغنی بزرگ وقطر جوغن کوجک بالاتراز11سانتی مترودارای شیارباشد محاسبه=طول شیار رااندازه گرفته ومعمولامسیر وجهت به طرف شمال غربی وتوابع میباشدواگر شیار به طرف زمین وپایین میرود هدف در همان جاوزیرمیباشد 15-اگرجوغنی مساوی در قطر وعمق بصورت کاملا دقیق باشد یکی از جوغنهای بسیار معروف میباشد که هدف در زیر همان جوغن میباشد 16-جوغن بصورت حلزونی که شیاری بلندازان خارج شده باشد محاسبه= قبر در انتهای شیار میباشد 17-جوغنی که بصورت عمودی در دیواره سنگ یا سخره اما بصورتی که دهانه ان مایل ورو به زمین باشد محاسبه =هدف در روبروی دهانه وودر خاک میباشدکه بافاصله 2مترویا تاکمتراز 3متر میباشد 17-جوغنی که قطر وقاعده یا ته ان باهم مساوی باشد =دلالت وتاکید بر مال دارد وهدف معمولا درون صخره میباشد 19-جوغنی که شیار بسته داردیعنی دوسره شیار به خوده جوغن ختم میشود=اشاره به یک قبر مهم در همان نزدیکی ودرون سخره دارد 20-جوغنی که در کنار کانال اب باشد=اشاره وتاکید بردفینه ...

 • كلمات كليدي

  تفسیر و توضیح علائم و نشانه های مهم شامل :نشانه های دفینه را بشناسیم ، نشانه های دفینه چگونه رمز کشایی می شوند ، معانی آثار و علائم دفینه: ماهی ، درختان کهنسال ، بت خانواده ، شیر ، جای پا ، شکل چارق یا کفش ، نماد دنده و قفسه سینه انسان ، خرس و خرس لنگان ، زرافه ، اردک ، غاز ، نهنگ و بچه نهنگ ، تبر ، عصا ، جغد ، سنگ سواری ، کوزه های خالی ، اتاق های خالی ، صلیب ، علامت ضربدر ، انبردست ، چکش ، کلنگ ، گل ، گل آفتابگردان ، زن لخت ، زن حامله ، خط و خطوط ، چوپان و گوسفندانش ، سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهار خانه dama ، سنگ آسیاب ، سنگ سوراخ شده یا دوربین سنگ ، شتر ، چنگال مخصوص بلند کردن بسته علوفه و یونجه ، اژدها ، خوک و بچه هایش ، دست ، الاغ ، زین ، فیل ، آهو گوزن ، چشم ، خورشید ، کبوتر ، پرنده ، صلیب ها ، حلقه ، ماه ، ستاره ، پارچ یا ظرف آب ، انسان ، دایره های تو در تو ، قلب ، لاک پشت ، حکاکی کانال ، کانالهای سنگی ، عقاب و شاهین ، پروانه ، مار مولک ، شمشیر ، سنگ کیلومتر ، قوچ ، سنگ صندلی ، سگ ، نشانه  جای پای سگ ، قورباغه ، موش ، چاه ها ، نشانه های غار ، قیچی ، پله ، سنگهای اسکنه خورده ، نعل اسب ، نشانه تیر یا پیکان ، گاو نر ، تپه سنگ ریزه ، پلیکان ، حلزون ، نشانه های عددی ،  لوله های آب ، چشمه های آبدار یا بی آب ، تفنگ ، خرگوش ، مرغ و جوجه هایش ، طاووس ، ترازو ، انگور ، نشانه v در دفینه یابی ، مار ، پاکت ، نشانه زنجیر ، عقرب ، نشان شکارچی ، خرچنگ ، نشان باقلو (مربع) ، کشتی ، قاشق ، بز ، مومیایی ، روباه ، تمساح ، کمان ، گرده طلا ، سکه های تقلبی چگونه تشخیص داده می شود ، نشانه های طبیعی چیست ، ویرانه های باستانی ژئو فیزیک ، تله های فیزیکی و خنثی کردن آنها ، رعد و برق ، مثلث ، پله ها ، طلسم در دفینه یابی چیست ، توضیحات کامل در مورد همه جوغن ها حکاکی های مربع مستطیل و گرد ، روش برش سنگ در گذشته معدن سنگ ، روش شناختن و شکستن ساروج ، توضیحات کامل در مورد تومولوس و تپه های باستانی و مطالب مفید دیگر …….این کتاب کاملترین مجموعه ای است که تا کنون در ایران و در مورد دفینه ها نوشته شده است.دارای بیش از 1000 علامت و نشانه و رمزگشایی آنها نشانه های غلط چه نشانه هایی هستند؟ و چگونه باید بفهمیم؟ تکنیک های اندازه گیری در رمزگشایی علائم ونشانه ها بازگشایی رموز ، تله های فیزیکی ، طلسمات تکنیک های خواندان نسخه های گنج اطلاعات در مورد کاوش کجاها و چگونه ، برای جستجوگران گنج

 • علامت ها و نشانه های دفینه

  علامت ها و نشانه های دفینه

  نشانه صندلی:    نشان سنگ صندلی یک از آثارهایی هست ک تو کشور ایران به وفور پیدا میشه و بیشتر مواقع   دفینه ای که برای این آثار قرار میدادن الماس و سنگهای قیمتی بود البته سکه در ابعاد خمره   کوچک هم قرار میدن و .... ولی بیشتر موردهای اولی رو  میذاشتن و معمولا سنگ صندلی را   در بلندی قرار میدادن .   روش دفن دفینه در این آثار به این صورت است که وقتی شما روی صندلی مینشینید و جایی   رو که شما در جلوی پای خود  در مسیری حدود ۲ الی سه متر جلوتر از پای خود و یا حتی به   صورت یک بر آمدگی و یا سنگ مشخص میکردند و بازم اگر در صورتی که جلوی شما  صخره   وجود داشت باید درون صخره به دقت نگاه کنید و سوراخی رو در جلوی دید مستقیم خود به   صورت پلمپ شده بیابید که دفینه رو در داخل آن جای میدادن و معولا عمق بار در این آثار به ۲   متر بیشتر تجاوز نمیکنه .      علامت کبوتر:    سنگ کبوتر معمولا روی صخره ها حکاکی میشود . و اشاره به سمت نوک و یا دقیقا زیر خود را دارد البته روی زمین . و نشان دفینه کوچک است در حد یک دیگ 30 کیلیویی . متراژ آن هم به 2 متر بیشتر تجاوز نمیکند .       نشانه قلب:    قلب شکلی است که از گذشته های خیلی دور به امروز رسیده است. در هر جامعه ای نشان محبت و احترام میباشد. در مسیحیت روی سنگ قبرها مشاهده میشود. از نظر بعضی تعابیر دفینه یابی به معنی طلا میباشد. و در اشکال متفاوت معنی تله را میدهد. اما معنی و مفهوم این تصویر به این صورت است که: یک قدم در سمت راست و البته کمی پایین تر ورودی یک قبر مهم میباشد. توجه داشته باشید به احتمال زیاد تله دارد. در بیشتر دوره های تاریخی از علامت قلب استفاده شده است . در یکی از نمونه های کشف شده در قسمت ورودی یک قبر به همراه 3 عدد سکه طلا (ساسانی) وجود داشته است.       علامت روباه:    حیوانی مکار و پر فریب با چشمانی نیمه درشت که پوزه(دهان) آن جلب توجه میکند.   روباه بیشتر بانماد هایدیگر به کار برده میشود از جمله شیر -ببر-انسان و…   روباه نظر شما را به خود جلب میکند وبه شما میگوید از مسیر من بیایید که در واقع میخواهد شما را فریب دهد .   به هیچ عنوان در مسیر روباه دنبال بار نگردید.بار در مسیر مخالف روباه است           نشانه ردپای برهنه یا علامت پا:   اگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست باید بررسی شود.   اگر رد پای چپ باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت چپ باید بررسی شود .   اگر رد پای چپ و راست درکنار هم باشد در جهت پاها باید نگاه کرد. (در جهت پاها مکانی که با سایر قسمتها متفاوت است باید بررسی شود.)   گفته میشود که اگر یک پا باشد گنج نزدیکتر و اگر دو پا باشد گنج دورتر است ، همچنین اگر فقط پای چپ باشد ...

 • علامت های نادر

  علامت های نادر

  پاسخ به سوال کاربر میهمان:آقای عابدینی   با سلام خدمت آقای باقری و شریفی عزیز بابت زحمات جنابعالی و وبلاگ پربارتون ممنون. عذر بنده رو به دلیل اشتباه فرستادن لینک عکس ها بپذیرید. در مورد اینعکس جوغان ها اگه یه راهنمایی کنید ممنون میشم.فقط توسط افراد بومی کمی به عمق 30 سانتیمتراز دو جا حفاری کردن که ما رو به کلی مشکوک کرده است.اون رخ و عقاب هم میگن دستنخورده مونده. با تشکر استاد دوست عزیز و گرامیاولا باور کنید که با دیدن چنین آثار و نشانه هایی که از عهد باستان برجای مانده سخت تحت تاثیر قرار گرفته و به وجد می آیم.اما در مورد این محل بسیار کمیاب و بکر، باید عرض کنم که بدلیل وجود چنین حکاکی ها و سنگ تراشه های ظریف ، به چند نتیجه مهم و تاثیر گذار پی می بریم.اول اینکه این هنرهای صخره ای باید متعلق به دوره سلوکیان و یا اوایل دوره اشکانیان باشد.دوم، با توجه به ارتفاع بسیار بلند این کوه و قرار گرفتن این مجموعه در این مکان، خصوصا آن عقاب و مجسمه انسان، به ما می گوید که محل یاد شده، باید مقبره یک شاه یا یک مقام والای مذهبی (پیر مغان) باشد!!سوم، با نگاه به آن سنگ که دارای تعداد زیادی جوغان گرد (کاسه سنگ) می باشد، در می یابیم که محل مذکور به غیر از پادشاه تعدادی قبر سرداری و درباری و تعدادی نیز قبر سربازان محافظ و جالب تر اینکه مقبره اسبان نیز موجود می باشد. چهارم، اگر به عکسی که تخته سنگی بزرگ که در دید اول به مانند یک قایق تراشیده شده و روی آن نیز دارای جوغان بوده، خوب دقت کنید، مواردی را مشاهده می نمایید که بسیار زیبا و در عین حال کمک کننده می باشد، چرا که اولا کل سنگ حتی میتوان آن را مانند نیم رخ یک آدم در نظر گرفت ولی مهم تر این است که بر روی این سنگ با ظرافت نقوشی برجسته کارشده که مانند پوست مار بوده و ماری دیده میشود که یک پیچ زده است سرش به سمت زمین می باشد ( که در تصویر زیر نشان داده ام) این موضوع به ما نشان می دهد که دارای چاه و تونلی در نزدیکی آن بوده که دارای تله نیز میباشد و این تونل بایستی از تپه ای کوچکتر از پهلوی این کوه تا زیر این قله کشیده شده باشد که البته اگر تپه مذکور وجود دارد در آنجا آثار بجا مانده از یک بنای مقدس را میتوانید بیابید.پنجم، این مجموعه با مواردی که من دیدم احتمالا در یکی از استان های شمالی و یا نهایتا شمال غربی کشور میباشد و چنانچه متعلق به دوره سلوکی باشد، یک کشف بزرگ و حیرت انگیز خواهد بود!! چرا که چنین مقبره ای آنهم متعلق به شاهان یا موبد موبدان سلوکی، قاعدتا می باید در منطقه غرب کشور قرار گرفته باشد!و آخر اینکه از روی این قبیل عکسها نمی توان چنین محل مهمی را گمانه زنی یا رمزگشایی کرد ...

 • نماد علائم و نشانه ها

  با سلام : امید وارم بتوانم در این زمینه به همه شما عزیزان کمک بکنم البته این کمک شامل تمامی توضیحات ذیل و هر سوالی که در باستان شناسی هست را شامل می شود. شما دوستان خوب از هر کجا که هستید می توانید در مورد کلیه موضوعات سوالات خود را بپرسید اینجانب با کمال میل جواب می دهم. موضوعات قابل جواب: تفسیر و توضیح علائم و نشانه های مهم شامل :نشانه های دفینه را بشناسیم ، نشانه های دفینه چگونه رمز گشایی می شوند ، معانی آثار و علائم دفینه: ماهی ، درختان کهنسال ، بت خانواده ، شیر ، جای پا ، شکل چارق یا کفش ، نماد دنده و قفسه سینه انسان ، خرس و خرس لنگان ، زرافه ، اردک ، غاز ، نهنگ و بچه نهنگ ، تبر ، عصا ، جغد ، سنگ سواری ، کوزه های خالی ، اتاق های خالی ، صلیب ، علامت ضربدر ، انبردست ، چکش ، کلنگ ، گل ، گل آفتابگردان ، زن لخت ، زن حامله ، خط و خطوط ، چوپان و گوسفندانش ، سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهار خانه dama ، سنگ آسیاب ، سنگ سوراخ شده یا دوربین سنگ ، شتر ، چنگال مخصوص بلند کردن بسته علوفه و یونجه ، اژدها ، خوک و بچه هایش ، دست ، الاغ ، زین ، فیل ، آهو گوزن ، چشم ، خورشید ، کبوتر ، پرنده ، صلیب ها ، حلقه ، ماه ، ستاره ، پارچ یا ظرف آب ، انسان ، دایره های تو در تو ، قلب ، لاک پشت ، حکاکی کانال ، کانالهای سنگی ، عقاب و شاهین ، پروانه ، مار مولک ، شمشیر ، سنگ کیلومتر ، قوچ ، سنگ صندلی ، سگ ، نشانه جای پای سگ ، قورباغه ، موش ، چاه ها ، نشانه های غار ، قیچی ، پله ، سنگهای اسکنه خورده ، نعل اسب ، نشانه تیر یا پیکان ، گاو نر ، تپه سنگ ریزه ، پلیکان ، حلزون ، نشانه های عددی ، لوله های آب ، چشمه های آبدار یا بی آب ، تفنگ ، خرگوش ، مرغ و جوجه هایش ، طاووس ، ترازو ، انگور ، نشانه v در دفینه یابی ، مار ، پاکت ، نشانه زنجیر ، عقرب ، نشان شکارچی ، خرچنگ ، نشان باقلو (مربع) ، کشتی ، قاشق ، بز ، مومیایی ، روباه ، تمساح ، کمان ، گرده طلا ، سکه های تقلبی چگونه تشخیص داده می شود ، نشانه های طبیعی چیست ، ویرانه های باستانی ژئو فیزیک ، تله های فیزیکی و خنثی کردن آنها ، رعد و برق ، مثلث ، پله ها ، طلسم در دفینه یابی چیست ، توضیحات کامل در مورد همه جوغن ها حکاکی های مربع مستطیل و گرد ، روش برش سنگ در گذشته معدن سنگ ، روش شناختن و شکستن ساروج ،و انواع موارد دیگر ……. با تشکر مهندس وطنی ها

 • علامت لاک پشت

  لاك پشت:علامت لاك پشت نشان خزانه است.در زير سر يا زير لاكپشت غاري نهان است.در آوردن بارش بسيار مشكل است و هزينه سنگيني در بر دارد.قطعا از ساروج استفاده شده است و طول غار كوتاه خواهد بود.در اطراف لاك پشت قبر وجود دارد و در داخل قبر سربار وجود خواهد داشت.

 • نماد علامت ها در باستان شناسی

  تفسیر و توضیح علائم و نشانه های مهم شامل :نشانه های دفینه را بشناسیم ، نشانه های دفینه چگونه رمز گشایی می شوند ، معانی آثار و علائم دفینه: ماهی ، درختان کهنسال ، بت خانواده ، شیر ، جای پا ، شکل چارق یا کفش ، نماد دنده و قفسه سینه انسان ، خرس و خرس لنگان ، زرافه ، اردک ، غاز ، نهنگ و بچه نهنگ ، تبر ، عصا ، جغد ، سنگ سواری ، کوزه های خالی ، اتاق های خالی ، صلیب ، علامت ضربدر ، انبردست ، چکش ، کلنگ ، گل ، گل آفتابگردان ، زن لخت ، زن حامله ، خط و خطوط ، چوپان و گوسفندانش ، سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهار خانه dama ، سنگ آسیاب ، سنگ سوراخ شده یا دوربین سنگ ، شتر ، چنگال مخصوص بلند کردن بسته علوفه و یونجه ، اژدها ، خوک و بچه هایش ، دست ، الاغ ، زین ، فیل ، آهو گوزن ، چشم ، خورشید ، کبوتر ، پرنده ، صلیب ها ، حلقه ، ماه ، ستاره ، پارچ یا ظرف آب ، انسان ، دایره های تو در تو ، قلب ، لاک پشت ، حکاکی کانال ، کانالهای سنگی ، عقاب و شاهین ، پروانه ، مار مولک ، شمشیر ، سنگ کیلومتر ، قوچ ، سنگ صندلی ، سگ ، نشانه جای پای سگ ، قورباغه ، موش ، چاه ها ، نشانه های غار ، قیچی ، پله ، سنگهای اسکنه خورده ، نعل اسب ، نشانه تیر یا پیکان ، گاو نر ، تپه سنگ ریزه ، پلیکان ، حلزون ، نشانه های عددی ، لوله های آب ، چشمه های آبدار یا بی آب ، تفنگ ، خرگوش ، مرغ و جوجه هایش ، طاووس ، ترازو ، انگور ، نشانه v در دفینه یابی ، مار ، پاکت ، نشانه زنجیر ، عقرب ، نشان شکارچی ، خرچنگ ، نشان باقلو (مربع) ، کشتی ، قاشق ، بز ، مومیایی ، روباه ، تمساح ، کمان ، گرده طلا ، سکه های تقلبی چگونه تشخیص داده می شود ، نشانه های طبیعی چیست ، ویرانه های باستانی ژئو فیزیک ، تله های فیزیکی و خنثی کردن آنها ، رعد و برق ، مثلث ، پله ها ، طلسم در دفینه یابی چیست ، توضیحات کامل در مورد همه جوغن ها حکاکی های مربع مستطیل و گرد ، روش برش سنگ در گذشته معدن سنگ ، روش شناختن و شکستن ساروج ،و انواع موارد دیگر ……. با تشکر مهندس وطنی ها