عاقبت بچه داری بابا! + تصاویر - عکس خنده دار ، عکس خفن - عکس بابا

اگر فکر می کنید این حرف اشتباه است به تصاویر این گزارش توجه کنید تا در داوری خود تجدید نظر کنید. این تصاویر نتیجه بچه داری یک پدر است که چشم مادر بچه را دور دیده و او را با تابلو نقاشی اشتباه گرفته است. این پدر آن قدر از کار خودش خوشش آمده که از آنها عکس گرفته و در اینترنت منتشر کرده است. البته کاربران هم به کار او عکس العمل نشان داده اند؛ ولی مادر کودک از پدرش حمایت کرده و گفته این کار خطرناک نیست، مگز این که رنگ به چشم بچه برود!

عکس بابا

عکس بابابچه,عاقبت بچه داری بابا! + تصاویر,عاقبت بچه داری بابا,گالری عکس های خنده داربچه,عاقبت بچه داری بابا! + تصاویر,عاقبت بچه داری بابا,گالری عکس های خنده دار

بچه,عاقبت بچه داری بابا! + تصاویر,عاقبت بچه داری بابا,گالری عکس های خنده دار
khabareno.com

گردآوری گالری عکس برگزیده ها
,