خواص سیب زمینی ترش - خواص سیب زمینی ترشی

سیب زمینى ترشى
من یک غذاى ایده آل براى مبتلایان به مرض قند مى باشم ، و از بستگان گل آفتابگردان هستم .
اسم من سیب زمینى ترشى است ، در بعضى از شهرهاى ایران به من شلغم فرنگى مى گویند، در صورتى که از قدیم در آسیا وجود داشته ام ، در کتابهاى گیاه شناسى قدیم ، مرا به اسم قلقاص ذکر کرده اند، و در بعضى از شهرهاى ترک نشین ایران ، به من ((بیاض - یارالماسى )) و ((آق یرالماسى )) صدا مى کنند.

خواص سیب زمینی ترشی , سیب‌زمینی ترش

خواص سیب زمینی ترشی


اکثر گیاه شناسان قدیم مثل بغدادى و ابن بیطار زادگاه مرا هند مى دانند و نوشته اند که در هند مرا پخته مى خورند، این روزها در اروپا نیز مرا پخته و کباب کرده میل مى نمایند، زیرا من بهترین غذا براى مبتلایان به مرض قند مى باشم ، و از تولید آن پیشگیرى مى کنم . کسانى که در اثر ابتلاء به مرض ‍ قند لاغر و ضعیف مى شوند، غذایى بهتر از من براى تقویت ندارند. آنها را چاق مى نمایم ، غرایز جنسى را بیدار مى کنم ، جهت سرفه و سختى سینه و حنجره مفید مى باشم .
زود هضم و معالج زخم معده و روده هستم ، تنقیه آب جوشانده ى من ، در معالجه کلیه و ورم روده اعجاز مى نماید، خوردن من جهت استسقاء و اسهال صفراوى مفید است ، عصاره برگ و شاخه هاى من نیز همین خاصیت را دارند.
ترشى من زودتر هضم مى شود، براى این که مرا پخته میل نمایید اول مرا در آب جوشانده و آب آن را دور بریزید و بعد آن را با گوشت سرخ کرده و خوراک تهیه نمایید.
سوخته من جهت تقویت مو و ضماد آن جهت معالجه امراض جلدى و زخم پوستى تجویز شده است .
علاوه بر ترشى ، شما مى توانید مرا به صورت شور نیز درست نمایید. و براى این کار بهتر است مرا در آب خیار شور بیندازید و پس از چند روز آماده خواهم شد. این فرآورده من زیاد دوام ندارد و پس از چندى لیز مى شود. و بهتر است زودتر آن را مصرف نمایید. در ساختمان من نشاسته ، تانن ، مواد سفیده اى و چربى و یک ماده ضد مرض قند وجود دارد و تا بخواهید سرشار از مواد معدنى و آنزیم هاى سودبخش مى باشم .
زبان خوراکیها
غیاث الدین جزایری


سیب‌زمینی ترش ,