فواید و مضرات آب قند برای نوزادان - آیا دادن آب قند به نوزاد مضر است

آیا دادن آب قند به نوزاد مضر است , آب قند برای نوزادان , دادن آب قند به نوزاد

آیا دادن آب قند به نوزاد مضر است

 

فواید و مضر ات آب قند برای نوزادان
 
 
به کرات مشاهده کرده ایم که هنگامی که نوزاد دچار دل درد یا مشکلی می شود مادر بزرگها سفارش می کنند چند قطره آب قند در دهان نوزاد بچکانید،اما نوزادان چند ماه ؟ و این کار به راستی فایده دارد؟

 

مطالعات نشان میدهد که نوشیدن مقدار کمی آب قند قبل از واکسن اسیون باعث کاهش احساس درد کودکان می شود.
همان طور که می دانیم مقدار کمی آب قند به پایین رفتن دارو کمک می کند و این مرتبه تحقیقات جدید نشان میدهد که درد ناشی از واکسن اسیون را نیز کاهش میدهد.
ساکاروز یا گلوکز به همراه سایر روش های کاهنده درد مثل شیر دهی و یا مکیدن می تواند در هنگام ایمنی سازی کودک موثر واقع شود.
منظور از مکیدن ، مکیدن پستانک یا یکی از انگشتان کودک توسط خودش می باشد . البته مقدار دقیق مصرف آب قند قبل از واکسن اسیون مشخص نشده ولی تاثیر آن در کاهش درد ثابت شده است. استفاده از آب قند در هنگام ختنه نوزادان نیز رواج دارد. این کار با فرو کردن انگشتان دستکش در آب قند صورت می گیرد زیرا همان طور که می دانیم آب قند خاصیت بیهوش کننده دارد. آب قند در موارد دیگری نیز کاربرد دارد. مثلا در هنگام بخیه کردن کودک برای حفظ آرامش او ، پستانک را در اب قند فرو کرده و داخل دهانش می گذارند. 


آب قند برای نوزادان , دادن آب قند به نوزاد