مکمل های غذایی ورزشی باید در داروخانه ها عرضه شود - دیجی کالا مکمل

مدیر کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آ موز ش پزشکی روز دوشنبه گفت که “عرضه مکمل های غذایی و ورزشی فقط در داروخانه های سراسر کشور مجاز است”.

هدایت حسینی در گفت و گو با ایرنا گفت: از نظر وزارت بهداشت، درمان و آ موز ش پزشکی، عرضه خارج از شبکه داروخانه ای مکمل های غذایی و ورزشی، غیرقانونی است و با متخلفات با قاطعیت برخورد می شود.
وی افزود: چنانچه مکمل های غذایی و ورزشی خارج از داروخانه عرضه شود به عنوان کالای نامنطبق با ضوابط بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آ موز ش پزشکی تلقی شده و با عرضه کنندگان آن برخورد قانونی می شود.
مدیر کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آ موز ش پزشکی گفت: مردم هر مکمل غذایی و ورزشی را اگر از داروخانه ها تهیه کنند، به سلامت محصول خریداری شده اطمینان داشته باشند.
“حسینی” افزود: فروش مکمل های غذایی و ورزشی در داروخانه به این معنا است که این نوع مکمل ها در شبکه توزیع مناسب توزیع شده و عرضه آن به صورت قانونی است.
وی همچنین تاکید کرد: توزیع مکمل های غذایی و ورزشی در خارج از شبکه داروخانه حتی اگر برچسب فارسی و پروانه بهداشتی واردات از وزارت بهداشت، درمان و آ موز ش پزشکی داشته باشد، غیرقانونی است.
این مقام مسوول در وزارت بهداشت، درمان و آ موز ش پزشکی اظهارداشت: توزیع مکمل های غذایی و ورزشی در داروخانه بدون برچسب بهداشتی نیز غیرقانونی است و وزارت بهداشت، درمان و آ موز ش پزشکی با متخلفان برخورد می کند.


دیجی کالا مکمل ,