معاون سیاسی دفتر روحانی: رابطه ایران و آمریکا در زمان اوباما با تماس تلفنی به سمت تعامل و حل مشکل پیش رفت


اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,

در دولت اول اوباما هم تقابل و تحریم با لفاظی و تحریک و تبدیل ایران به تهدید نخست جهانی آغاز شد و سپس با تماس تلفنی به سمت تعامل و حل مشکل پیش رفت.

 معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا و کشورهایی که در انزوا هستند، می‌کوشند ایران را به صدر تهدیدات جهانی بازگردانند، گفت: در دولت اول اوباما هم تقابل و تحریم با لفاظی و تحریک و تبدیل ایران به تهدید نخست جهانی آغاز شد و سپس با تماس تلفنی به سمت تعامل و حل مشکل پیش رفت.

 

به گزارش عصر ایران، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر اظهار داشت: آمریکا و کشورهایی که در ضعف و انزوا هستند با توئیت، مصاحبه، فریاد و درخواست استراتژی جدید، می‌کوشند ایران را دوباره به صدر تهدیدات جهانی بازگردانند.

 

وی افزود: در دولت اول اوباما هم تقابل و تحریم با لفاظی و تحریک و تبدیل ایران به تهدید نخست جهانی آغاز شد و سپس با تماس تلفنی به سمت تعامل و حل مشکل پیش رفت.

 

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: راهبرد تعامل برای ایران که اکنون از همه جهت در اوج قدرت است، «آرامش و تحریک ناپذیری» است. قدرتمند، هنرمندانه در زمین خود و نه دیگران بازی می کند