خواص کنگر، فواید کنگر، خاصیت کنگر - خواص کنگر کوهی

خواص کنگر , خاصیت کنگر , کنگر

خواص کنگر

اسم من ((کنگر)) است
در من املاح بسیارى موجود است
ترشحات غدد را زیاد مى کنم
خودم براى کلیه و مثانه مضر م ، اما ریشه ام براى آنها مفید است
هضم غذا را آسان مى کنم و جراحات روده را التیام مى دهم براى آن ها که بمرض پیسى گرفتارند مرا توصیه کنید...

کنگر چو برآورد سر از خاک زمین گفت
 
خرما نتوان خورد ازین خار که کشتیم
 
اسم من کنگر است . به عربى به من عکوب - سلبین و خربع گویند و در کتب قدیم حرشف - کندل - جندل - کعیب - کعوب و عقوب ذکر کرده اند، زادگاه اولیه من صحارى خشک ایران و آسیا و آفریقا مى باشد. با اینکه شما ایرانیان در دنیا به وطن پرستى معروف مى باشید، معذلک جاى بسى تعجب است که در کتابهاى جدید مرتبا از ((آرتیشو)) که یک گیاه خارجى بوده و اکثر مردم آنرا نمى شناسند، و طرز پختن و خوردن آنرا نمى دانند، تعریف مى کنید و هیچگونه اسمى از من و منافع سرشار من که یک گیاه ایرانى بوده ، و از قدیم به صورت خورش و مخلوط با ماست و کشک مصرف داشته ام نمى برید.
غذاشناسان اروپایى مرا نمى شناسند و چون مخصوص بیابانهاى خشک و لم یزرع بوده و تاکنون اهلى نشده ، و از کودهاى شیمیایى بهره مند نشده ام ، در اروپا بعمل نمى آیم و در بازار آنجا وارد نشده ام و با این وصف جاى تعجب است که بعضى ها نوع بزرگ مرا کنگر فرنگى مى خوانند و عده اى هم آرتیشو را کنگر فرنگى مى دانند و این هم صحیح نیست . زیرا خواص ما با هم فرق بسیار دارد. من انواع و اقسام دارم و خواص ما تقریبا یکسان است . به انواع ماشکاعى - طوبه و کافیلو و کنگر خر مى گویند.
البته خر به معنى بزرگ است . من داراى ویتامین هاى ((آ)) ((ب )) و ((ئى )) هستم و املاح زیادى همراه دارم و نیز داراى هورمونهاى گیاهى بوده ، و ترشحات غدد را تقویت مى نمایم و از این رو در معالجات هورمونى مى توانم خدمات شایان و برجسته اى بنمایم . شهرت من در تقویت غرایز جنسى است ، ولى تنها یک مقوى ساده نیستم بلکه محرک شهوت بوده ، و آن را لذت بخش مى نمایم ...
دومین استفاده اى که در معالجات هورمونى مى توان از من کرد، معالجه برص است . این بیمارى نتیجه بر هم خوردن تعادل ترشحات غدد داخلى بوده ، و در طب جدید تاکنون راه معالجه ى قطعى پیدا نشده است . در حالیکه در گذشته ، پزشکانى بودند که این بیمارى را معالجه کرده و اسرار آنرا براى خانواده ى خود حفظ نموده و به دیگران نیاموخته اند و چون این اسرار بر زبان خوراکیها پوشیده نیست بر خوانندگان آن نیز بتدریج فاش ‍ خواهد شد. یکى از طرق معالجه پیسى در گذشته این بود که آب مرا گرفته ، با یک سوم آن موم و روغن مخلوط کرده و روى لکه هاى برص ‍ مى گذاشتند.
من بادشکن و پیشاب آور بوده ، و از شکم روش جلوگیرى مى کنم . به درمان مرض قند کمک مى نمایم ، هضم غذا را آسان مى کنم - کلیه و مثانه را گرم مى نمایم زخم ریه و جراحات روده را التیام مى دهم . ضماد من جهت معالجه ((گرى )) مفید بوده ، و از ریزش مو جلوگیرى مى نماید. ضماد من جهت خوشبو کردن عرق بدن توصیه شده است . براى معالجه اورام سخت و خارش هاى پوستى مى توانید از مرهمى که جهت معالجه پیسى دستور دادم استفاده کنید و اثر فورى آنرا ب بینی د. ضماد ریشه من جهت سوختگى آتشس و پیچیدگى عصب نافع است . صمغ بوته ى من که پیشینیان به آن کنگرزد مى گفتند، ایجاد قى مى کند و همراه آن صفرا و بلغم را خارج مى نماید. ضماد آن اورام را فرو مى نشاند. مقدار خوراک آن از سه گرم تا هفت گرم است .
زبان خوراکیها
دکتر غیاث الدین جزایری


خاصیت کنگر , کنگر