طرز تهیه خمیر شیرینی ناپلئونی - شیرینی ناپلیونی

شیرینی پزی - انواع خمیر - روش تهیه خمیر شیرینی ناپلئونی

خمیر ورقه شده یا خمیر هزاربرگ ( خمیر میل فوی یا فوتیه) یکی از بهترین خمیر ها برای تهیه انواع شیرینی و غذا می باشد و برای تهیه آن کمی دقت و توجه لازم است تا نتیجه مطلوب به دست بیاید...

شیرینی ناپلیونی , طرز تهیه شیرینی ناپلیونی , شیرینی ناپلونی

شیرینی ناپلیونی

مواد لازم:
آرد سفید خیلی نرم مخصوص شیرینی ۵۰۰ گرم تقریبا ۴ پیمانه

 کره  ۴۵۰ گرم

آب  یک پیمانه در حدود ۱۰ تا ۱۲ قاشق سوپخوری

نمک  یک قاشق چایخوری

بااین مقدار مواد در حدود یک کیلو خمیر به دست می آید.

طرز تهیه:

دور اول

آرد را در ظرف گودی می ریزیم و نمک را با آن مخلوط می نمائیم وسط آرد را گود می کنیم بعد آب را با ۱۵۰ گرم کره را به تدریج وسط آرد می ریزیم و با نوک انگشت آرد را کم کم با آب و کره مخلوط می نماییم تا مایه کاملا مخلوط شود و به شکل خمیر ی کشدار دربیاید به طوری که به دست نچسبد.

خمیر را در یک کیسه نایلونی قرار میدهیم و می گذاریم در حدود یک ساعت بماند . روی میز را کمی آرد می پاشیم و خمیر را با نورد (چوب مخصوص استوانه ای باز کردن خمیر ) به شکل چهار گوش در حدود ۲۰ سانتیمتر باز می کنیم و کره را در وسط این خمیر می گذاریم و خمیر را به شکل بقچه از چهار طرف روی کره می آوریم به طوری که کره کاملا در وسط خمیر پوشیده شود.

سپس کمی آرد روی خمیر می پاشیم و خمیر را به شکل مستطیل بلند باز می کنیم و آردهای زیادی روی خمیر را با برس پاک می کنیم و خمیر را چهار لا تا می زنیم ، بعد خمیر را برمیگردانیم به طوری که عرض خمیر قبلی در دفعه بعد جای طول خمیر بعدی بشود. باز خمیر را کمی آرد می پاشیم و به شکل اول خمیر را باز می کنیم تا به صورت مستطیلی بلند در بیاید و دوباره خمیر را سه چهار لا تا می زنیم وآن را در یک کیسه نایلون می گذاریم و در حدود ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت در جای خنک قرار می دهیم.

این عمل را در اصطلاح تهیه این خمیر دور اول می نامند.

دور دوم

باز روی میز را کمی آرد می پاشیم و خمیر را مثل دور اول به طوری که عرض دفعه قبل طول این دفعه بشود ( نکته حساس برای باز کردن این است که هر دفعه خمیر را بر عکس دفعه قبل باز کنیم به طوری که طول آن عرض دفعه بعدی بشود باز می کنیم ) و باز خمیر را دو بار مثل دفعه اول باز می کنیم این دفعه را نیز دور دوم عمل می گویند و مجددا خمیر را در کیسه نایلون قرار می دهیم و ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت در جای خنک نگه می داریم و باز خمیر را دو بار به طریق فوق باز می کنیم و این بار که آخرین دفعه است دور سوم عمل می گویند .

بنا به ترتیب فوق خمیر را شش بار به شکل مستطیل باز می کنیم و تا می زنیم این خمیر را بعد از آخرین دفعه باز کردن یک تا دو روز می توان نگاه داشت و بعد مصرف نمود.

نکته ای که باید در نظر گرفت آنستکه قطر هر دفعه خمیر باید در حدود ۱ سانتیمتر باشد ولی در موقع طبخ بسته به نوع شیرینی که طبخ می کنیم قطر آن فرق می کند و هیچ وقت قطر خمیر از نیم سانتیمتر کمتر و از یک سانتیمتر بیشتر نباید بشود.

خلاصه

کره را با دست نرم میکنیم و آماده کنار می گذاریم .

۱. آرد را روی میز ریخته کمی کره و آب را وسط آرد می ریزیم.

۲. از اطراف آرد را روی کره و آب ریخته با نوک انگشت خمیر می کنیم.

۳. خمیر را گلوله کرده بعد از دو سه ساعت وسط خمیر را به شکل چهار قاچ باز می کنیم.

۴. بعد به شکل چهار گوش پهن می کنیم

۵. مابقی کره را میان خمیر گذاشته از اطراف خمیر را روی کره آورده می پوشانیم.

۶. خمیر را به شکل مستطیل با نورد باز کرده و چهار لا تا میزنیم.

۷. به همین ترتیب خمیر را به دفعات باز و تا می کنیم.
ویرایش و تلخیص:برگزیده ها

مواد لازم:
آرد سفید خیلی نرم مخصوص شیرینی ۵۰۰ گرم تقریبا ۴ پیمانه

 کره  ۴۵۰ گرم

آب  یک پیمانه در حدود ۱۰ تا ۱۲ قاشق سوپخوری

نمک  یک قاشق چایخوری

بااین مقدار مواد در حدود یک کیلو خمیر به دست می آید.

طرز تهیه:

دور اول

آرد را در ظرف گودی می ریزیم و نمک را با آن مخلوط می نمائیم وسط آرد را گود می کنیم بعد آب را با ۱۵۰ گرم کره را به تدریج وسط آرد می ریزیم و با نوک انگشت آرد را کم کم با آب و کره مخلوط می نماییم تا مایه کاملا مخلوط شود و به شکل خمیر ی کشدار دربیاید به طوری که به دست نچسبد.

خمیر را در یک کیسه نایلونی قرار میدهیم و می گذاریم در حدود یک ساعت بماند . روی میز را کمی آرد می پاشیم و خمیر را با نورد (چوب مخصوص استوانه ای باز کردن خمیر ) به شکل چهار گوش در حدود ۲۰ سانتیمتر باز می کنیم و کره را در وسط این خمیر می گذاریم و خمیر را به شکل بقچه از چهار طرف روی کره می آوریم به طوری که کره کاملا در وسط خمیر پوشیده شود.

سپس کمی آرد روی خمیر می پاشیم و خمیر را به شکل مستطیل بلند باز می کنیم و آردهای زیادی روی خمیر را با برس پاک می کنیم و خمیر را چهار لا تا می زنیم ، بعد خمیر را برمیگردانیم به طوری که عرض خمیر قبلی در دفعه بعد جای طول خمیر بعدی بشود. باز خمیر را کمی آرد می پاشیم و به شکل اول خمیر را باز می کنیم تا به صورت مستطیلی بلند در بیاید و دوباره خمیر را سه چهار لا تا می زنیم وآن را در یک کیسه نایلون می گذاریم و در حدود ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت در جای خنک قرار می دهیم.

این عمل را در اصطلاح تهیه این خمیر دور اول می نامند.

دور دوم

باز روی میز را کمی آرد می پاشیم و خمیر را مثل دور اول به طوری که عرض دفعه قبل طول این دفعه بشود ( نکته حساس برای باز کردن این است که هر دفعه خمیر را بر عکس دفعه قبل باز کنیم به طوری که طول آن عرض دفعه بعدی بشود باز می کنیم ) و باز خمیر را دو بار مثل دفعه اول باز می کنیم این دفعه را نیز دور دوم عمل می گویند و مجددا خمیر را در کیسه نایلون قرار می دهیم و ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت در جای خنک نگه می داریم و باز خمیر را دو بار به طریق فوق باز می کنیم و این بار که آخرین دفعه است دور سوم عمل می گویند .

بنا به ترتیب فوق خمیر را شش بار به شکل مستطیل باز می کنیم و تا می زنیم این خمیر را بعد از آخرین دفعه باز کردن یک تا دو روز می توان نگاه داشت و بعد مصرف نمود.

نکته ای که باید در نظر گرفت آنستکه قطر هر دفعه خمیر باید در حدود ۱ سانتیمتر باشد ولی در موقع طبخ بسته به نوع شیرینی که طبخ می کنیم قطر آن فرق می کند و هیچ وقت قطر خمیر از نیم سانتیمتر کمتر و از یک سانتیمتر بیشتر نباید بشود.

خلاصه

کره را با دست نرم میکنیم و آماده کنار می گذاریم .

۱. آرد را روی میز ریخته کمی کره و آب را وسط آرد می ریزیم.

۲. از اطراف آرد را روی کره و آب ریخته با نوک انگشت خمیر می کنیم.

۳. خمیر را گلوله کرده بعد از دو سه ساعت وسط خمیر را به شکل چهار قاچ باز می کنیم.

۴. بعد به شکل چهار گوش پهن می کنیم

۵. مابقی کره را میان خمیر گذاشته از اطراف خمیر را روی کره آورده می پوشانیم.

۶. خمیر را به شکل مستطیل با نورد باز کرده و چهار لا تا میزنیم.

۷. به همین ترتیب خمیر را به دفعات باز و تا می کنیم.
ویرایش و تلخیص:برگزیده ها


طرز تهیه شیرینی ناپلیونی , شیرینی ناپلونی