کوروش به سفر احمدی نژاد واکنش نشان داد!/ کاریکاتور


در حاشیه سفر احمدی نژاد به تخت جمشید احمد رضا کاظمی در روزنامه قانون این فتواستریپ را منتشر کرد.

اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی , کاریکاتور