تورم روستایی به ۷.۱ درصد رسید


اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی ,تورم روستایی

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خانوارهای روستایی در دی ماه امسال را ۷.۱ درصد اعلام کرد.

به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۹.۰ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.

 

شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷.۱ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۷.۲ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ (۷.۲ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.  

 

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» دراین ماه به رقم ۲۷۱.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ (۶.۷ درصد)، تغییری نداشته است.

 

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» که در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۸.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۶ درصد است.  

 

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در دی‌ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۳.۷ رسید که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

 

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ (۷.۷ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.