فشن شوی حیوانات خانگی +تصاویر


سگ‌هایی را ببینید که در فشن شوی حیوانات خانگی حاضر شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سگ‌هایی را ببینید که در چهاردهمین فشن شوی حیوانات خانگی که در نیویورک برگزار شده، شرکت کرده‌اند و صاحبان آن‌ها از لباس‌هایی برای آن‌ها استفاده کرده‌اند که شبیه به خود آن‌ها شوند.

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,فشن شوی حیوانات خانگی

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,فشن شوی حیوانات خانگی

  

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,فشن شوی حیوانات خانگی

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,فشن شوی حیوانات خانگی

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,فشن شوی حیوانات خانگی

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,فشن شوی حیوانات خانگی

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,فشن شوی حیوانات خانگی

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,فشن شوی حیوانات خانگی

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون,فشن شوی حیوانات خانگی