اولین مخالفت دختر و داماد ترامپ با فرمان پدر


اخبارربین الملل ,خبرهای بین الملل, دختر و داماد ترامپ

به نقل از رسانه هاى خبرى ایوانکا، دختر دونالد ترامپ و همسرش جارد کوشنر مخالفتشان را با پروژۀ فرمان پدرشان، «رییس جمهور آمریکا» مبنى بر حقوق همجنس گرایان نشان دادند.

  به  گزارش ایران آنلاین؛ فرمانى براى دونالد ترامپ اماده شده که فرمان باراک اوباما در سال ٢٠١٤ را خنثى مى کند. باراک اوباما در سال ٢٠١٤ هرگونه رابطه تبعیض آمیز با همجنس در محل کارشان را ممنوع کرد. ایوانکا ترامپ و جارد کوشنر کوشیده اند که این فرمان به روى میز رییس جمهور نرسد.

 

نسخه غیر رسمى این فرمان در واشینگتن طى چند روز گذشته دست به دست شده است.

کوشنر به عنوان مشاور ترامپ انتخاب شده و ایوانکا نیز نقش مشاور غیر رسمى پدر را إیفا مى کند و این در حالیست که هر دوی آنها در گذشته از جنبش هاى همجنس گرایان حمایت کردند.

 

منابعى از کاخ سفید به politico گفته اند که بحث راجع به نسخه اى از فرمان رییس جمهور است که در آن یک سرى ایده نوشته شده اما همه آنها با طرز فکر ترامپ مطابقت ندارند. به همین دلیل ترامپ مى تواند این فرمان را امضا نکند. ولى با این وجود جامعه همجنس گرایان از امضاى این فرمان واهمه دارند. از طرفى جامعه مذهبى آمریکا این انتظار را از دونالد ترامپ دارد که این فرمان را امضا کند.