احمدی‌نژاد به جهانگیری پاسخ داد!


 ضمیمه طنز روزنامه قانون امروز هم بیشتر به اظهار نظرهای نامزدهای انتخابات پرداخته است.

 

اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی , احمدی‌نژاد