انتخاب مجمع مشترک برای استقلال و پرسپولیس مغایر قانون است


اخباورزشی ,خبرهای ورزشی ,استقلال پرسپولیس

انتخاب مجمعی مشترک برای دو باشگاه استقلال پرسپولیس، به طور کلی خلاف قوانین و اساسنامه است که اخیرا از سوی وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است.

 به گزارش مهر، با تصویب وزارت ورزش و جوانان در دولت، اعضای مجمع عمومی و قانونی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انتخاب شدند. بر اساس این مصوبه وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی به همراه وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه، اعضای مجمع عمومی و رسمی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس  انتخاب شدند. اتفاقی که نه تنها نمی‌توان آن را به فال نیک گرفت، بلکه می‌توان آن را یک تخلف در مدیریت دو باشگاه به حساب آورد. 

 

در ماده L.۰۳ از مقررات حرفه‌ای سازی فوتبال ایران مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۰ که از نوع A می‌باشد و الزام آور بوده و عدم رعایت آن موجب رد شدن درخواست مجوز حرفه‌ای سازی می‌شود و کاملا با قوانین فیفا و AFC تطبیق دارد، درج گردیده: باشگاه متقاضی باید اظهارنامه رسمی ارائه نماید که مبانی مالکیت و مکانیسم کنترل باشگاه را مشخص نماید. .هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مرتبط با امور اجرایی، مدیریتی و  یا ورزشی باشگاه چه مستقیم و چه غیر مستقیم: 

 

الف ) نباید  دارای سهام باشگاه دیگری که در همان مسابقات شرکت می‌کند، باشد.

 ب ) نباید دارای سهام عمده با حق رای در باشگاه دیگری که در همان مسابقات شرکت می‌کند، باشد.

ج )  نباید دارای حق نصب و یا عزل اکثریت اعضاء اداری، مدیریتی یا نظارتی باشگاه دیگری باشد که در همان مسابقات شرکت می‌کند.

د ) نباید دارای  سهام و کنترل اکثریت حق رای سهامداران در باشگاه دیگری که در همان مسابقات شرکت دارد بموجب یک قراردادی که متعاقبا با سایر سهامداران آن باشگاه منعقد می‌گردد ، شود.

ه )  نباید عضو باشگاه دیگری باشد که در همان مسابقات شرکت می‌کند.

و )  نباید به هر نحو درگیر مدیریت، اداره و یا امور ورزشی باشگاه دیگری که در همان مسابقات شرکت می‌کند، باشد.

ز ) دارای قدرتی به هر نحو بر مدیریت باشد.

ح ) اداره و  یا امور ورزشی باشکاه دیگری که در همان مسابقات شرکت می‌کند را برعهده داشته باشد.

اینگونه اسناد باید توسط دارندگان حق امضاء کمتر از سه ماه قبل از مهلت اعلام شده برای تسلیم درخواست مجوز به کمیته صدور مجوز باید تنظیم گردد (مراجعه شود به ماده F.۰۱ ).

 

قوانین موجود با صراحت نشان می‌دهد که وجود اعضای مشترک در مجمع قانونی و رسمی دو تیم کاملا قوانین حرفه‌ای سازی فوتبال ایران، AFC و فیفا می باشد.