زمین لرزه نسبتا شدید مشهد را لرزاند


زمین لرزه ای شدید دقایقی قبل مشهد را تکان داد.

به گزارش مهر، زمین لرزه ای شدید دقایقی قبل مشهد را لرزاند.

 

شدت زمین لرزه به حدی بود که کاملا در شهر احساس شده و مردم هم اکنون در معابر عمومی حضور یافته است.