گلف‌باز یا تک‌تیرانداز! +تصاویر


یک گلف‌باز توپ را درست به دوربینی زد که از او فیلم می‌گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حتما از گلف‌بازهایی شنیده‌اید که فقط با یک ضربه می‌توانند، توپ را داخل سوراخ زمین بفرستند یا با توپ و چوب گلف شیرین‌کاری‌های جالبی انجام دهند اما این گلف‌باز مهارت خاصی از خود نشان داد و توانست با یک ضربه، توپش را به دوربینی بزند که فیلمبردار آن او را مسخره می‌کرد.

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون  ,گلف‌باز یا تک‌تیرانداز

این گلف‌باز در قسمت گلی زمین گلف گیر کرده بود و در حال تلاش برای خارج کردن توپ از قسمت گلی این زمین بود و همین بهانه‌ای شد که به دست فیلمبردار افتاد تا فرصت را غنیمت بشمارد و گلف‌باز را مسخره کند و همین مسئله باعث ناراحتی دوست گلف‌بازش شد و این گلف‌باز توپ را درست به سمت فیلمبردار زد و توپ با دوربین او برخورد کرد.

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون  ,گلف‌باز یا تک‌تیرانداز

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون  ,گلف‌باز یا تک‌تیرانداز

 

اخبارگوناگون ,خبرهای  گوناگون  ,گلف‌باز یا تک‌تیرانداز

 

گفتنی است، این تصاویر در آمریکا گرفته شده‌اند.