امیرعبداللهیان: ریاض تکیه‌گاه قابل اعتمادی برای اعراب نیست


اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,امیرعبداللهیان

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت : ریاض تکیه گاه قابل اعتمادی برای اعراب نیست.

 به گزارش ایسنا حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی توییتر خود نوشت:‌ چهار کشور که امروز در کنار عربستان و علیه قطرند هم توسط سعودی، قربانی خواهند شد. ریاض دیگر تکیه گاه سیاسی خوب و قابل اعتماد برای اعراب نیست.