آموزش مروارید دوزی

اول باید مروارید تراش و نخ سفید رو تهیه کنید سپس به روش زیر عمل کنید

1)شش مهره توی نخ دو لا میندازین و دایرش میکنین


2)پنج مهره میندازین و با یه مهره از خانه قبل اونو دایره میکنین سپس از توی چهار مهره محکم میکنیم


3)چهار مهره میندازیم و با دو تا از خانه های قبلی دایرش میکنیم و بعد از توی دو تا محکمش میکنیم


4)حالا ما یه مثلث کوچیک داریم


5)هر وقت ما به راس یک مثلث رسیدیم پنج تا مهره میندازیم با یه دونه دایرش میکنیم و از توی چهار تا محکم میکنیم


6)همیشه دانه دوم و داته های بعدی ردیف ها رو به جز دانه آخر باید سه تا انداخت و با سه تا از مهره های خانه های دیگه دایرش میکنیم و از توی دو تا محکمش میکنیم


7)دانه آخر هر ردیف رو چهار تا میندازیم و با دو مهره دایرش میکنیم و از توی دو تا محکم میکنیم و نخ باز به راس مثلث میاد و ما مراحل قبل رو تکرار میکنیم تا مثلث ما به اندازه دلخواه بزرگ بشه
مطالب مشابه :


رومیزی 3

دانستنی های نخ سمت راست می کنیم و دوباره آخرین مهره با نخ سمت چپ رومیزی, کریستال
کار با منجوق و مهره كريستال

کار با منجوق و مهره امید وارم با خلاقیت و ابتکار خودتون رومیزی های شیک درست کنین و
آموزش مروارید دوزی

سه تا انداخت و با سه تا از مهره های خانه های رومیزی, مروارید دوزی, کار با کریستال,
آموزش تصویری مرحله به مرحله مروارید دوزی

تا انداخت و با سه تا از مهره های خانه های رومیزی بالا احتیاج کار با کریستال,
آموزش تاج عروس آفاق امیریان

مهره های مختلف ، بدلیجات رویایی ، بافت کریستال ، تزئین روی لباس ، رومیزی با سنگ های
برچسب :