درباره پژوهش اعتیاد

منابع

-اسلام و پژوهش های تربیتی سال دوم شماره دوم پاییز و زمستان 1389 .

-اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران خرداد 1381.

-حاضری – محمد.(1372) تفکر جامعه شناسی .

-رابرتسون ، یان. (1372) در آمدی به جامعه (ترجمه حسین بهروان ) مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی .

سال نمای سلامت. (1389)-مجله همراه ،شماره 58.

-شهیدی، محمد حسین، مواد مخدرو امنیت اجتماعی، راه سوم، سال 1378.

-صالحی ایرج. ( 1371) زنجیره های اعتیاد، تهران، آوای نور .

-صدیق سروستانی ، رحمت الله 1383 آسیب شناسی اجتماعی ، تهران .

-فصلنامه – علمی – پژوهشی اعتیاد در سال 1382 .

-فصلنامه علمی – پژوهشی هفت تا هشت 1387 .

-ماهنامه معرفت شماره 56 سال 1387 .

-         محمدی دولت آبادی، خدیجه. (1387)، شناخت تجربه اعتیاد از نظر زنان درگیر با آن پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان .

-         مروئه وامقی .( 1378) سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان ، دفتر اجرایی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ، وزارت آموزش و پرورش ، انتشارات تربیت .

 -ملایی ، هاجر.(1382) بررسی، عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان پایان نامه کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان .

منابع اینترنتی

-آسیب شناسی اجتماعی  www.tebyan.net-cached

Garccia.j.8prid.m(1997)theharmEducation model

 

 

 


مطالب مشابه :


مقاله درباره اعتیاد

مقاله درباره اعتیاد. یکی از معضلات عمده جهانی در حال حاضر مسئله اعتیاد است. اعتیاد عامل بروز
مقاله جامع اعتیاد (قسمت 1)

مقاله جامع اعتیاد درباره وب. این انجمن علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
از نشریات کنگره 60 چگونه استفاده می کنم

درباره وب. كنگره 60 بدانند ، مقاله علمی سم زدایی یا سم نزدایی ، مقاله علمی( اعتیاد ، درمان
منابع پیشنهادی درباره ی مقالات اعتیاد بر اینترنت

منابع پیشنهادی درباره ی مقالات اعتیاد بر مقاله ی پژوهشی با اعضای هیئت علمی
مقاله ای در مورد اعتیاد

مقاله ای در مورد اعتیاد درباره وبلاگ. این هرویین اسم علمی آن دی‌استیل‌مرفین است ،
درباره پژوهش اعتیاد

درباره پژوهش اعتیاد. -فصلنامه – علمی – پژوهشی اعتیاد در سال 1382 . مقاله; مذهبی
فراخوان مقاله: هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد مهلت ارسال مقاله: 20 خرداد 93. درباره وبلاگ. سلام
مقاله علمی با ارجاع نویسی APA

مقاله علمی به گونه ای که امروزه برای بعضی از افراد ، ‌صحبت کردن درباره معتادان و اعتیاد
برچسب :