اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان(1391)

 اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان(1391) 

(برای دانلود اینجا را کلیک کنید)


(نام ونام خانوادگی- حوزه فعالیت- شماره تماس)
===================================
گروه یک-منابع آب ومعادن:
الف-معادن:
 سیدجمال شیخ ذکریایی-سنندج- 09122077208
احمدخسروی -سنندج- 09183730120
--------------------------------------------------------------
ب-مهندسی آب
نعمت اله جهانتابی -کردستان- 09188710054
بهزادریحانی فرد- سنندج- 09188710311
نصراله تعذری - سنندج - 09188730392
مهدی گله داریان - سنندج - 09183710752
جمشید محررزاده کرد - سنندج - 09183711192
جواد سمیعی - سنندج - 09125839150
هیوا الهامی - سنندج - 09123894258
وریا حسام شریعتی - سنندج - 09188730215
امیر شهری - سنندج - 09183717417
هوشیار لاهورپور - سنندج - 09187714877
مسعود گودرزی - سنندج - 09181710806
اسداله شالودگی - سنندج - 09183736479
نامق فدائی - دهگلان - 09188732757
توفیق کریمی حاجی پمق - دهگلان - 09187722688
محمد خضریان - سقز - 09143822282

امید امیری حسینی - قروه - 09188720640

===================================

گروه دو- ارزشیابی اموال منقول

الف- فرش
عبداله فتحی - سنندج - 09181718257
--------------------------------------------------------------
ب- لوازم خانگی واداری
عبدالخالق رفاعی - سنندج - 09183752080

اسماعیل رحیمی - قروه - 09188772155

عظیم محمدجانی - سنندج - 09188729632

===================================
گروه سه- امورپزشکی وغذایی

الف- داروشناسی وسم شناسی

عباس خانی زاد - کردستان - 09181725118
اسماعیل مرادیانی - سنندج - 09181718328
--------------------------------------------------------------
ب-موادغذایی ومسمویتهای ناشی ازآن
مصیب محمدی - سنندج - 09183735582
نادرحبیبی - سنندج - 09188730399
===================================
گروه چهار- امورمالی

الف- تعیین نفقه
طه حسنی - سنندج - 09189778637
--------------------------------------------------------------
ب- حسابداری وحسابرسی
فردین لطف پوری - سنندج - 09183711538
رسول حمزه زاده - سنندج - 09188715833
صباح شفیعی - سنندج - 09183734916
صلاح الدین عزتی - سنندج - 09183733452
حجت نصیری - سنندج - 09183783684
سلیمان کریمی - سنندج - 09183715936
حسین خانی - سنندج - 09183716871
محمدصدیق امیری - سنندج - 09183716374
سلیمان ربیعی - سقز - 09188744526
عثمان رحیمی - سقز - 09181718353
محمدرضاباغانی - سروآباد - 09187702836
===================================
گروه پنج- اموروسائط نقلیه

الف- وسائط نقلیه موتوری زمینی
غلامحسین خجسته - کردستان - 09181719218
بهزاد مسعودوزیری - کردستان - 09183807858
محسن عنبری - کردستان - 09188710059
علیرضا ارزه - سنندج - 09188737882
لقمان فیض اله بیگی - سنندج - 09183712818
ماشاءاله سوره بان - سنندج - 09181719228
محمدجدیدی - سقز - 09188743707
سیدعارف قادرزاده - سقز - 09183713621
===================================
گروه شش- راه وساختمان ونقشه برداری

الف-امورثبتی
محی الدین نصراله بیگی - سنندج - 09188716482
محمدصدیق آجیلی - سنندج - 09181719400
امید محمدلاوی - سنندج - 09183733415
افشین میرانی - سنندج - 09188727499
علی امینی - سنندج - 09183752533
فایق محمودی - بانه - 09183752533
--------------------------------------------------------------
ب-برنامه ریزی شهری
محمدرسولی - سنندج - 09181712019
فریدون گازرانی - سنندج - 09123797023
فرهادلشکری - سنندج - 09183735570
محمدمرادی - سنندج - 09183714296
جمال الدین نجات طالبی - سنندج - 09188775939
مهین جعفری - سنندج - 09126343310
--------------------------------------------------------------
ج-راه وساختمان ونقشه برداری
سیدمحمدرحمت ستوده - کردستان - 09181712085
امیرشهاب رحمانی - کردستان - 09183716139
جمال خردمند - کردستان - 09188747025
یحیی دیهیمی - کردستان - 09188748092
بهنام عمورضایی - کردستان - 09181710497
فرزاد فیض پور - کردستان - 09183712189
مصطفی حیدری - کردستان - 09183719931
مجید شاه اویسی - کردستان - 09108088108
عبدالوهاب میرمحمودی - کردستان - 09181710728
تحسین شاه اویسی - کردستان - 09183712134
محمدحمزه زاده - کردستان - 09183734174
وجیه اله بختیاران - سنندج - 09183724033
بهروز عنبری - سنندج - 09183710762
عادل لطفی - سنندج - 09181711770
محمدسعید مفاخری - سنندج - 09183723107
جبارمهربخش - سنندج - 09183714566
محمدشریف ناصری - سنندج - 09183730144
افشین چاره جو - سنندج - 09183712008
شهریار چاره جو - سنندج - 09183715681
سعید خامفروش - سنندج - 09181711667
محمدلقمان حیدری - سنندج - 09183714399
زاهدنسائی - سنندج - 09183728482
کیوان کمانگرپور - سنندج - 09181719286
محمد ارسنگ - سنندج - 09352710801

اسداله کریمی - سنندج - 09188715402
عبدالناصر حدیقی - بانه  - 09183740726

ابوالقاسم اللهمرادی - بیجار - 09181716208

کمال فرمانی فرد - بیجار - 09183727354

محمد زارعی - دیواندره - 09188730566
علیرضا میمنت آبادی -  قروه -  09183729560
فریدون غفاری -  مریوان -  09188735644    
سعدی وطن دوست - مریوان  - 09183750472
کمال سعیدی - سنندج - 09181710070
محمدرشید رشیدی - سنندج - 09188725112
یحیی سعیدی - سنندج - 09183712441
منصور مشاور - سنندج - 09183715730
فرهاد زمانی - سنندج - 09183714956
بهزاد مشاور - سنندج - 09181719567
سعید داودی - سنندج - 09183738170
جمال الدین کریمی - سنندج - 09183734206
مهشید مشحون - سنندج - 09183711097
سیدعبدالرحمان حسینی - سنندج - 09183737847
محمدرضا اسدی - سنندج - 09183805703
سامان فلاح - سنندج - 09188715250
نورالدین صبوری - سنندج - 09185225512
محمدخالد مولودی - سنندج - 09183796300
محمد امین زاده - بانه - 09188742774
خسرو روضه - بیجار - 09183720811
قدرت اله سیف پناهی - دهگلان - 09183723209
مظفر مجیدی - دیواندره - 09183728059
ماجد امام - سقز - 09188740540
حامد رشیدی - سقز - 09188710385
سپهر کرمی - قروه - 09125500916 
علی سلیمانی نیا - قروه - 09183719156
آرش باجلانی - کامیاران - 09181711261
شمس الدین شمسی - کامیاران - 09183771677
رحمن رحیمی - مریوان - 09181718504
حامد فیضی پور - مریوان - 09183738514
رضا قاسم زاده گردرودباری - سنندج - 09183732672

غلامرضا خدری-سنندج - 09183726783

===================================

گروه هفت- صنعت وفن

الف-الکتروشیمی وپتروشیمی وفرآورده های شیمیایی

زاهد احمدی - سنندج - 09121462409
--------------------------------------------------------------
ب-برق،الکترونیک ومخابرات

رضا علی قدیر - کردستان - ؟
رضا سیمایی - سنندج - 09188718766
عطا اله جویا - سنندج - 09188710610
واحد رزمان - سنندج - 09188710353
--------------------------------------------------------------
ج-برق،ماشین وتاسیسات کارخانجات

محمدظاهر صالحی - کردستان - 09188713678
بهرام ثنائی - سنندج - 09183716353
صلاح پویا - سنندج - 09188711857
حامد رشیدی - سنندج - 09188715567
--------------------------------------------------------------
د-تاسیسات ساختمانی

عارف میرکی مقدم - کردستان - 09183712353
محمدکریم خورده بینان - کردستان - 09181719242
آرمان رخشان - کردستان - 09183724725
یوسف وثوقی - کردستان - 09181711720
بهزاد عمورضائی - سنندج - 09181711546
محمدغریب سمیعی - سنندج - 09183714134
پدرام گروهی - سنندج - 09183710509
طالب ویسی - سنندج - 09188732788

===================================
گروه هشت- فنون هنری

الف-تشخیص اصالت خط،امضاء واثرانگشت

فاتح عزت پور - سنندج - 09183720056

===================================

گروه نه-کشاورزی ومنابع طبیعی

الف-شیلات وآبزیان

ناصح قادری - سنندج - 09188729151
--------------------------------------------------------------
ب-دامپروری ودامپزشکی

حسن عبداله بیگی - سقز - 09143820782
فرهاد اسدی پاد - قروه - 09183729503
خسرو کریمی پناه - قروه - 09183722012
فرهاد احمدی - قروه - 09188734591
--------------------------------------------------------------
ج- کشاورزی ومنابع طبیعی

شاهرخ عینی - کردستان - 09183710322
نادر نجم الدینی - کردستان - 09183735634
عمرکریمی پور - کردستان - 09181702205
ابراهیم مولودی - سنندج - 09183713021
کمال الدین رشادت - سنندج - 09181711735
علی رستمی - سنندج - 09123152459
محمدحسن سلیمانی - سنندج - 09183716406
حبیب اله شهسواری - سنندج - 09181711860
رحمان آز - سنندج - 09188732961
حسین خالدیان - سنندج - 09183734374
محی الدین رشیدی - سنندج - 09183736431
محمد کاکه محمودی - سنندج - 09183732272
حجت اله کوشا - سنندج - 09183732617
یوسف رستمی - سنندج - 09188710670
محمدناصر محمدی - سنندج - 09181711523
ناصرحبیبی - سنندج - 09188721300
حیدر مرادی - سنندج - 09189826190
مرتضی قاسمی - سنندج - 09189796467
محمودحاجی رحیمی - سنندج - 09188722469
سهراب احمدی - سنندج - 09183725785
قدیر آریان - سنندج - 09183737626
یحیی برنجی - سنندج - 09181710379
پرویز عبدالملکی - سنندج - 09127969604
صدیق محمدپور - سنندج - 09183714808
ناصر محمدی - سنندج - 09183751038
عابد احمدی - سنندج - 09183711530
اسماعیل احمدی - سنندج - 09183791669
محمد غفوری - سنندج - 09183715391
محمد انورخانقائی - سنندج - 09188720618
وریا حیدری - سنندج - 09188784289
هادی ناصری - سنندج - 09188727588
فرخ نوری - سنندج - 09188720325
یداله عطاردی - سنندج - 09188749975
محمدغفور هوشمند - بانه - 09188749975
حسین ناهید - بانه - 09125339443
سیدعثمان حسینی - بانه - 09183757427
امیر طاهری - بانه - 09181742143
رسول امینی - بانه - 09183732565
نصراله امیری - بانه - 9188739332
سعید رسولی - بانه - 09183757580
رحمت اله عفیفی - بیجار - 09181716180
محمد رضا فرحی - بیجار - 09181716179
باقر بهاری - بیجار - 09188710936
محمدرضا همتی - بیجار - 09359447363
سیداسداله سیادتی - بیجار - 09183704192
بهروز جعفری - بیجار - 09123975068
مرتضی اله کرمی - بیجار - 09188726614
امیر مصطفائی - دهگلان - 09189703541
فریدون حامدی - دیواندره - 09181742844
حسین کریمیان - دیواندره - 09188726846
عطاءاله صدیقیانی - سقز - 09188755708
جعفر خسروی - سقز - 09183740016
فریدون اردلان سقزی - سقز - 09183743088
فرشاد فغفوری - سقز - 09188741534
منصور پکند - سقز - 09144819712
ابراهیم سلامتی نیام - سقز - 09141806068
لقمان بداقی - سقز - 09183743270
سید حامد قریشی بوکانی - سقز - 09144823830
جلال حسین زاده - سقز - 09188743734
وفا توشیح - قروه - 09188727503
محمدعلی کریمی - قروه - 09188725649
صمد رضائی - قروه - 09188783104
فرزاد شیخی - قروه - 09181725294
هادی میهنی - قروه - 09188727112
ولی اله غلامپور - قروه - 09111160562
سعدی ثابتی - مریوان - 09188741964
فرهاد خسروی - مریوان - 09188744895
اسعد خسروی - مریوان - 09188735293
احمد رسولی - مریوان - 09183782036
اسماعیل منوچهری - مریوان - 09188741355

===================================
گروه ده-خدمات اداری وعمومی

.......................................
===================================
گروه یازده- ایمنی وحوادث

الف-حوادث ناشی از کار

فرزاد وزمانی - سقز - 09183760662
آقای پیمان قادری - سنندج - 09186552835

===================================

 


مطالب مشابه :


اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان(1391)

اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان » اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی کانون کارشناسان
قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایلام - قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري -
تعرفه جدید کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری. در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
وظیفه کارشناس رسمی دادگستری

ماده ۱ ـ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می
وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

وظایف کارشناسان رسمی دادگستری - مجدد توسط سايراعضاي کانون کارشناسان رسمي باشد
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و
قانون كارشناسان رسمي دادگستري

کارشناس رسمی دادگستری دادسرای انتظامی از بين کارشناسان رسمی کانون مربوط به پيشنهاد
آیین نامه اجرایی

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري به
آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری کانون کارشناسان رسمی ثبت
آیین نامه اجرایی کانون

آیین نامه اجرای کانون کارشناسان رسمی دادگستری فصل اول - کلیات: ماده 1- در این آئین نامه ، واژه
برچسب :