آدرس و شماره تلفن قوق تخصصهای کرمانشاه

فوق تخصص گوارش

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر علی اصغر کشاورز

۷۲۳۵۱۰۰

چهار راه جوانشیر

۲

دکتر همایون بشیری

۷۲۱۰۷۷۹

چهار راه مهدیه

۳

دکتر کیومرث فتاحی

۷۲۸۶۷۱۴

پارکینگ-ساختمان متخصصین

۴

دکتررامین طواف زاده

۷۲۲۶۱۳۱

پارکینگ-ساختمان ابن سینا

فوق تخصص غدد

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر مهرعلی رحیمی

۷۲۱۰۷۷۱

 - كرمانشاه -چهار راه مهدیه

۲

دکتر کارون شاه ابراهیمی

۸۳۶۲۰۱۴

مرکز دیابت بیمارستان طالقانی

فوق تخصص ریه

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر علی معینی

۷۲۷۱۰۵۶

كرمانشاه چهار راه جوانشیر

۲

دکتر فریبا منصوری

۷۲۱۰۷۷۳

كرمانشاه چهار راه مهدیه

فوق تخصص نفرولوژی(کلیه)

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر داریوش رئیسی

۷۲۷۱۶۸۴

كرمانشاه پارکینگ-خیابان موید

۲

دکتر محمدرضا عباسی

۷۲۱۰۷۷۱

كرمانشاه چهار راه مهدیه

۳

دکتر محمدرضا عمرانی

۷۲۳۸۰۶۴

چهار راه مهدیه

۴

دکتر جعفر حیدرنژادیان

۷۲۲۶۷۱۸

كرمانشاه پارکینگ-ساختمان متخصصین

فوق تخصص روماتولوژی

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر همایون الهی

۷۲۹۰۱۹۴

كرمانشاه پارکینگ-ساختمان اجلالیه

۲

دکتر مژگان رضایی پور

۷۲۳۴۲۵۶

كرمانشاه چهار راه مهدیه

فوق تخصص آنکولوژی

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر مظفر اذنب

۷۲۳۵۳۵۴

كرمانشاه چهار راه مهدیه

۲

دکتر مهرداد پاینده

۷۲۸۲۴۰۰

كرمانشاه پارکینگ شهرداری

فوق تخصص ارتوپدی

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر کیخسرو مردان پور

۷۲۱۰۶۳۸

كرمانشاه پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی

۲

دکتر پرویز غفاری

۷۲۲۹۸۴۱

كرمانشاه پارکینگ-ساختمان مهرگان

فوق تخصص جراحی

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر سید محمد حسامی

فوق توراکس(قفسه سینه)

۷۲۲۴۳۴۹

كرمانشاه پارکینگ-ساختمان مهرگان

۲

دکتر هوشنگ ورعی

فوق توراکس(قفسه سینه)

۷۲۷۰۴۶۲

كرمانشاه پارکینگ-ساختمان شفا

۳

دکتر فریدون سبزی

فوق جراحی قلب

۸۳۶۰۲۹۵

كرمانشاه بیمارستان امام علی(ع)

۴

دکتر معصوم علی معصومی

فوق جراحی قلب

۸۳۶۰۲۹۵

كرمانشاه بیمارستان امام علی(ع)

۵

دکتر داریوش جلیلی

فوق جراحی پلاستیک

۷۲۳۵۱۵۷

كرمانشاه پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی

۶

دکتر شهرام فاضلی

فوق جراحی پلاستیک

۷۲۱۲۴۹۴

كرمانشاه پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی

۷

دکتر عزت اله صادقی

فوق جراحی عروق

۷۲۱۰۷۷۶

كرمانشاه -چهار راه مهدیه

فوق تخصص چشم

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر فرید دانشگر

فوق قرنیه و لیزیک

۷۲۸۶۹۶۴

كرمانشاه پارکینگ شهرداری

۲

دکتر رسول هاشمیان فوق قرنیه و لیزیک

 

۷۲۳۵۵۷۱

كرمانشاه پارکینگ شهرداری

۳

دکتر حمید آریایی تبار

فوق جراحی شبکیه

۷۲۷۱۱۷۷

كرمانشاه پارکینگ شهرداری

۴

دکتر جلیل امیدیان

فوق استرابیسم

۷۲۹۷۲۷۱

كرمانشاه پارکینگ شهرداری

قوق تخصص قلب و عروق

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر بهزاد حاجی مرادی

۷۲۷۱۲۳۴

كرمانشاه پارکینگ-ساختمان مهرگان

۲

دکترنادر عسگری

۷۲۲۶۷۳۱

كرمانشاه پارکینگ-ساختمان متخصصین

فوق تخصص گوش.گلو و بینی

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر سهراب ربیعی

فوق تخصص گوش

-

كرمانشاه پارکینگ-خیابان موید

فوق تخصص کودکان

ردیف

پزشک

تلفن

آدرس

۱

دکتر سید ابوالحسن سیدزاده

فوق تخصص کودکان

۷۲۷۴۸۰۹

كرمانشاه پارکینگ-خیابان موید

۲

دکتر شمس وزیریان

فوق تخصص کودکان

۷۲۸۱۲۹۲

كرمانشاه پارکینگ-ساختمان اجلالیه

۳

دکتر هما بابایی

فوق تخصص نوزادان

۷۲۷۷۷۵۳

چهار راه مهدیه

۴

دکتر اصغر عالی پور

فوق تخصص نوزادان

۷۲۷۰۹۸۵

كرمانشاه پشت پاساژ سعید

۵

دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب کودکان

۷۲۳۵۲۸۴

كرمانشاه پشت پاساژ سعید

۶

دکتر بهزاد محمدپور اهرنجانی

فوق تخصص قلب کودکان

۷۲۱۱۲۹۲

كرمانشاه پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی

۷

دکتر کیقباد قدیری

فوق تخصص عفونی کودکان

۷۲۱۰۷۸۵

كرمانشاه چهار راه مهدیه

۸

دکتر عنایت اله نعمت خراسانی

فوق تخصص گوارش کودکان

۷۲۲۸۴۱۲

كرمانشاه چهار راه مهدیه

۹

دکتر محمدرضا گلپایگانی

فوق تخصص هماتولوژی کودکان

۷۲۱۰۷۷۳

كرمانشاه چهار راه مهدیه

۱۰

دکتر رضا اکرمی پور

فوق تخصص هماتولوژی کودکان

۷۲۸۰۱۱۴

كرمانشاه پارکینگ-ساختمان اجلالیه

 

 

 


مطالب مشابه :


دانلود گزارش کارآموزی در بیمارستان

در بیمارستان دياليز ، غدد و رشته هاي فوق تخصصي خون و انكولژي ، فوق تخصص عفوني
معرفی بیمارستان فوق تخصصی نوزادان و کودکان شهید مطهری ارومیه

تنها بیمارستان فوق بزرگترین مركز تخصص غدد کودکان و فوق تخصصی
پزشکان فوق تخصص خون وسرطان

بزرگترین مشکلی که فعلا فوق تخصص غدد : مرکز توان بخشی بیمارستان داروخانه انجمن
گزارشی از روند احداث بیمارستان بین المللی تبریز

کلانشهر تبریز بدلیل داشتن پزشکان متخصص و فوق تخصص در بزرگترین بیمارستان غدد, ریه
آدرس و شماره تلفن قوق تخصصهای کرمانشاه

فوق تخصص غدد. كرمانشاه بیمارستان امام علی(ع) فوق تخصص هماتولوژی
پروفسور میر دامادی

تلفنی با او صحبت کردیم و قرارمان شد جمعه ساعت 7:30 صبح، بیمارستان فوق تخصص بزرگترین
معرفی رشته های تخصصی پزشکی

5- فوق تخصص غدد: فوق تخصص جراحی تشخیص و درمان بزرگترین و پر سلول ترین بافت بدن ما به این
فوق دکترای غدد شناسی

فوق دکترای غدد شناسی بیمارستان فوق تخصّص روماتولوژی و معاونت درمان دانشگاه
2807 دانلود گزارش کارآموزی در بیمارستان

لیست مهمترین و بزرگترین غدد و رشته هاي فوق تخصصي خون و انكولژي ، فوق تخصص عفوني
یه سری چیزای خوندنی در مورد بیمارستان نمازی شیراز

یه سری چیزای خوندنی در مورد بیمارستان و فوق تخصص در تحقیقات غدد و
برچسب :