پژوهش درباره خشونت عليه زنان

پژوهشگران طي مقاله اي با عنوان «خشونت عليه زنان» به بررسي علل خشونت عليه زنان و راه هاي مقابله با آن پرداختند.

دكتر نيلوفر ميكاييلي عضو هيأت علمي گروه روان شناسي و فاطمه سرخي احمدي كارشناس روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز در اين مقاله خشونت عليه زنان را پديده اي جهاني دانسته اند كه بنابر ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و قومي هر زمان و مكان مي تواند به صورت هاي متفاوتي ظاهر شود.

فاطمه سرخي احمدي در همايش زنان و آسيب هاي اجتماعي گفت: وسعت خشونت عليه زنان به گستردگي تاريخ بشر است.

وي افزود: خشونت عليه زنان تقريباً در تمامي طبقات اجتماعي، اقتصادي، نژادي، سني و جغرافيايي يافت مي شود هر چند كه اين پديده در ميان برخي از گروه ها شايع تر است. او خشونت را بازتابي از حس پرخاشگري دانست و گفت: خشونت خانگي نوع خاصي از خشونت است كه در سطح خانواده اعمال و منجر به آسيب يا رنج جسمي، رواني و جنسي مي شود.

وي اضافه كرد: سه عنصر اساسي رفتار، آسيب و جنسيت در انواع خشونت مشاهده مي شود. او گفت: جنس مسلط غالباً مرد است در برخي مواقع زن علاوه بر تحمل خشونت از سوي همسر از طرف پدر و برادر و حتي فرزندان پسر نيز مورد خشونت قرار مي گيرد. اين كارشناس روان شناسي افزود: زنان در زندگي خود چهار شكل خشونت شامل

فيزيكي، رواني، اقتصادي و جنسي

را تجربه مي كنند. وي گفت:

خشونت فيزيكي

شيوه هاي آزار و اذيت جسماني، ضرب و جرح، كشيدن مو، سوزاندن و هل دادن را شامل مي شود كه اين نوع خشونت ممكن است براي همه زنان بدون توجه به نوع تحصيلات، نژاد و وضعيت خانوادگي روي دهد.

وي

خشونت رواني

را شامل رفتار قلدرانه براي تحقير زن، تهديد به آزار و يا كشتن وي يا افراد خانواده اش، دشنام، استهزاء، ممنوعيت ملاقات با دوستان و زنداني كردن در منزل برشمرد. او افزود: اين نوع خشونت موجب بروز روحيه پوچي و يا خود نابودسازي، گريز از مشاركت اجتماعي و اضطراب  در زنان مي شود.

وي ندادن خرجي، سوءاستفاده مالي از زن و صدمه زدن به وسايل مورد علاقه او را از جمله موارد خشونت اقتصادي عليه زنان برشمرد و گفت: در بسياري از كشورها زنان نيروي كار بدون مزد و فاقد درآمد هستند و همين عامل زمينه اي براي بروز

خشونت اقتصادي

نسبت به آنان مي شود به طوري كه در برخي موارد زنان حتي حق دخل و تصرف در اموال خود را نيز ندارند. وي از استفاده قهرآميز بدون رضايت زن، اجبار در روابط زناشويي غيرمتعارف، عدم اجازه استفاده از وسائل پيشگيري از حاملگي ناخواسته و بي توجهي به نيازهاي جنسي زن را از نمونه هاي

خشونت جنسي

عليه زنان نام برد.

سال اول ازدواج، دوران تنگناي مالي، تولد فرزندان و ميانسالي » از پرخشونت ترين دوران زندگي زنان به شمار مي رود .

او سردمزاجي، نارضايتي جنسي و انواع انحرافات را از پيامدهاي اين نوع خشونت در زنان دانست. و اين كه آزار جنسي در محل كار در بسياري از كشورهاي دنيا آمار بالايي دارد گفت: در انگليس از هر 10 زن هفت نفر در دوره زندگي شغلي دچار آزار جنسي مي شوند. اين پژوهشگر افزود: براساس تحقيقات انجام شده بر روي 100 هزار پرونده در سال 1380 در 28 استان كشور «سال اول ازدواج، دوران تنگناي مالي، تولد فرزندان و ميانسالي» از پرخشونت ترين دوران زندگي زنان به شمار مي رود. وي گفت: براساس اين تحقيقات زناني كه از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار مي گيرند پنج برابر بيشتر از ساير زنان در معرض آسيب هاي رواني و خطر خودكشي و شش برابر بيشتر در معرض اختلالات رواني قرار دارند. او عوامل رواني، فردي، فرهنگي و اجتماعي را در علل خشونت مؤثر دانست و گفت: در خانواده هايي كه اعتياد به مواد مخدر  و الكل، بيكاري و تنش وجود دارد خشونت نيز بيشتر به چشم مي خورد.

اين روان شناس اضافه كرد: مرداني كه از كودكي در خانواده شاهد كتك خوردن زنان خانواده بوده اند در بزرگسالي بيشتر مرتكب خشونت عليه همسران خود مي شوند . وي گفت : افراد ناپخته، بي حوصله، وابسته ، متزلزل و كساني كه از احساس بي كفايتي رنج مي برند بيشتر عليه زنان مرتكب خشونت مي شوند .

او با اشاره به اين كه خشونت، خشونت به بار مي آورد گفت: كودكي كه الگوهاي پرخاشگري دارد ياد مي گيرد در بزرگسالي رفتار مشابهي نشان دهد. وي همانند سازي با فرد پرخاشگر، رفتار آزمايشي، ميل مسخ شده براي ابراز مردانگي، مناسبات مردسالارانه، تحمل از طرف زنان و عوامل فرهنگي، محيطي و جغرافيايي را در بروز خشونت عليه زنان مؤثر ارزيابي كرد.

او با اشاره به تغييرات در نوع خشونت عليه زنان از آن به عنوان خشونت مدرن ياد كرد و افزود: مدرنيسم نه تنها جايگاه اصلي زنان را احيا نكرده ، بلكه آنها را به شكل هاي ديگري مورد بي احترامي قرار مي دهد. وي از تجارت و بهره برداري جنسي از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوي پدران فقير به مراكز فساد و رونق بازار فيلم هاي غيراخلاقي در غرب به عنوان مصاديقي از خشونت مدرن عليه زنان ياد كرد.

او با اشاره به اين كه خشونت عليه زنان پديده اي چندوجهي است گفت: مقابله با آن نيز به درمان چند وجهي نياز دارد.

وي خانواده درماني، ايجاد خانه هاي امن، حمايت هاي قانوني از زنان مورد خشونت، شركت در كلاس هاي آموزشي قبل از ازدواج، مشاوره ازدواج ، افزايش آگاهي مردان و زنان از طريق جلسات آموزشي و تأكيد بر آموزه هاي ديني را در پيشگيري از خشونت عليه زنان در يك دهه اخير در ايران را مؤثر دانست و گفت پژوهش ها و مطالعات زيادي درباره خشونت عليه زنان، به ويژه خشونت خانگي ، انجام شده است. براساس آخرين جستجوها، در 28 مركز استان كشور حداقل هفتاد پژوهش ميداني قابل اعتنا درباره خشونت خانگي عليه زنان انجام شده است. بيشتر اين پژوهش ها پس از سال 1370 تاكنون انجام شده كه نشان مي دهد پژوهشگران و دانشگاهيان ايراني در سال هاي اخير علاقه و توجه ويژه اي به بررسي و كنكاش درباره خشونت عليه زنان پيدا كرده اند.

دانشجويان ايراني هم در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا در دو سه سال اخير آنچنان علاقه اي به اختصاص دادن پايان نامه هاي خود به موضوع خشونت عليه زنان، پيدا كرده اند كه امسال برخي از دانشگاه ها ناگزير به دانشجويان خود توصيه كرده كه «ديگر از انتخاب اين موضوع براي پايان نامه هاي تحصيلي خود، خودداري كنند، كه در حال حاضر بسياري از دانشجويان و محققان در سراسر ايران مشغول كار روي اين موضوع هستند.» گرچه اين ميزان از توجه پژوهشگران ايراني به موضوع خشونت عليه زنان را بايد به فال نيك گرفت، اما هنوز شيريني اين اتفاق نيك را خوب مزه نكرده اي كه يادت مي آِيد: اين همه پژوهش قابل اعتنا يا تبديل به پايان نامه هايي شده اند كه در گوشه كتابخانه هاي دانشگاهي خاك مي خورند و يا تبديل به گزارش هايي محرمانه براي مقامات كشور شده اند. گزارش هايي قطور كه يا در دفتر كار اين مقامات و يا در كتابخانه هاي دولتي جا خوش كرده اند و كمتر كسي حتي نيم نگاهي به آن انداخته است.

حتماً اغلب اين پژوهشگران آرزو داشتند با استفاده از تجربيات و اندوخته هاي علمي خود و جمع آوري اطلاعات و بررسي دقيق موضوع، برنامه ريزان و مديران كشور را قادر سازند كه از اصول، روش ها و چارچوب هاي صحيح علمي در برنامه ريزي هاي اجتماعي بهره ببرند. آنها مي خواستند نتايج پژوهش هايشان، راهگشاي اقدامي مناسب براي رفع شكل هاي متنوع و متعدد خشونت عليه زنان جامعه باشد. نكته ديگري كه شيريني وجود اين تعداد زياد پژوهش را درباره خشونت عليه زنان در ايران كم مي كند اين است كه تاكنون نتايج اين پژوهش ها به ندرت براي عموم مردم و حتي كارشناسان اين عرصه منتشر شده است.


مطالب مشابه :


انواع تحقیق و پژوهش

انواع تحقیق و پژوهش. در جمله‌بندي طرح پژوهشي پرسشهاي احتمالي درباره دليل يا
مصاحبه ای درباره پژوهش در طنز

همین است که حتی با زبان طنز هم سعی می‌کنیم جمله مورد علاقه پژوهش درباره طنز، با
چند جمله درباره کاکائو

عجایب عـــــلـــمـــی - چند جمله درباره کاکائو اين پژوهش همچنين نشان داد:
پژوهش درباره خشونت عليه زنان

پژوهش درباره ، سوءاستفاده مالي از زن و صدمه زدن به وسايل مورد علاقه او را از جمله موارد
روشهای اصولی تحقیق و پژوهش

از جمله فايد ههاي تحقيق و پژوهش م يتوان به موارد زير اشاره كرد: 1- اقناع ميل كنجكاوي درباره ي
پژوهش درباره خشونت عليه زنان

آداب ازدواج - پژوهش درباره خشونت عليه زنان - اين وبلاگ در مورد آداب شرعي عروسي و شب زفاف و
فايده ي تحقيق و پژوهش

از جمله فايد ههاي تحقيق و پژوهش م يتوان به موارد زير اشاره كرد: 1- اقناع ميل كنجكاوي درباره ي
برچسب :