چند راهنمایی برای امتحان پایان ترم

با سلام خدمت دانشجویان عزیز و ضمن امیدواری برای موفقیت در امتحانات پایان ترم

موارد زیر را برای بهبود امتحان کلان 1 پایان ترم شما تاکید می کنم:

1.      تمام تمرینات حل شده در کلاس که در جزوه تان است. تمرینات امتحان میان ترم را نیز ملاحظه نمایید.

2.      فرمولهای مهم مدلهای مدور

3.      موارد مربوط به دو گروه استثناءات محاسبات شاخص GDP

4.      سؤالات تشریحی گفته شده قبل از امتحان میان ترم

5.      فرمولهای شاخص قیمتها و تورم

6.      فرمولهای مربوط به درآمد تعادلی کینزی(ارتباط MPC , APC , MPS,APS)، ضرایب فزاینده درآمد تعادلی و ضریب فزاینده مازاد بودجه

7.      موارد مربوط به BS و BS*

8.      فرمول های مربوط به نظریه مقداری پول

9.      فرمولهای مربوط به تقاضای پول کینزی (سفته بازی)و فرمول مهم عرضه پول

10.  چند نمونه سؤال تشریحی:

a.       واقعیت جادویی مدل کینزی بیانگر این است که اگر دولت به هر میزان مخارج() خودش را زیاد کند، آقتصاد بیش از آن میزان رشد خواهد کرد. نظر خود را دراین باره بیان کنید.(راهنمایی برای حل: ابتدا با فرمول ضریب فزاینده G در یک مدل سه بخشی نشان دهید که این ضریب بزرگتر از یک است و این به معنای درست بودن این واقعیت جادویی است. زیرا وقتی ضریب فزاینده بزرگتر از یک است به این معناست که یک واحد تغییر در G باعث تغییر بیشتری در Y میشود. در ادامه انتقادات بارو را به اختصار طبق مطالب جزوه بیان کنید.)

b.      واقعیت جاودیی ضریب بودجه متوازن را در مدل سه بخشی در دو حالتی که سرمایه گذاری تابعی از Y نباشد و باشد را توضیح دهید.

c.       دو دسته سیاست مالی را نام برده و توضیح دهید.

d.      وقفه های سیاست مالی را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

e.      در مدل کینزی این امکان جالب مطرح میشود که اگر دولت مخارج خود را افزایش دهد، حتی ممکن است درآمدش افزایش یابد، درباره این امکان اظهار نظر نمایید.(راهنمایی برای حل: ضریب فزاینده G بر BS را در یک مدل سه بخشی که مالیات تابعی از Y هست و سرمایه گذاری تابعی از Y نیست بدست آورید، آنگاه نشان دهید که این ضریب منفی است. این امر به این معناست که افزایش G باعث کاهش BS میشود هر چند ممکن است مقدار کاهش در BS خیلی کمتر از مقدار G باشد. بنابراین این امکان در واقع رخ نخواهد داد. در جزوه کلاس توضیح کامل داده شده است.)

f.        رفتار چه کسانی بر میزان عرضه پول اثر دارد، به طور کامل توضیح دهید و نحوه تأثیر هر عامل(تأثیر مثبت یا تأثیر منفی را بیان کنید.)

g.       ابزارهای سیاست پولی را نام برده و توضیح دهید.

 

 

 


مطالب مشابه :


جزوه فوق العاده ی اقتصاد مهندسی

صدر - جزوه فوق العاده ی اقتصاد مهندسی - دانلود رایگان پروژه ، مقالات و کتب مدیریتی
فرمول ۱۰۰۰ ساله ژاپنی ها برای زندگی بهتر

وبلاگ مدیریت و اقتصاد سلامت و دارو - فرمول ۱۰۰۰ ساله ژاپنی ها برای زندگی بهتر - Pharmacoeconomics
تشریح فرمول‌های بانكی و جهانی نحوه محاسبه اقساط

حسابداری و حسابرسی - تشریح فرمولهای بانكی و جهانی نحوه محاسبه اقساط - حساب - حسابداری
فرمول محاسبه سود و اقساط وام هاي بانكي

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های (اقتصاد) استاد فرمول متداول براي محاسبه
ضریب جینی چیست؟ ( Gini )

دنیای اقتصاد در فرمول تولید ناخالص به عنوان مثال فعالیت های کشاورزی که از
چند راهنمایی برای امتحان پایان ترم

اقتصاد برای تو - چند راهنمایی برای امتحان پایان ترم فرمول های مربوط به نظریه مقداری پول. 9
فرمول جدید و قدیم محاسبه مبلغ بهره وام بانکی

حسابداری و اقتصاد - فرمول جدید و قدیم محاسبه مبلغ استخراج شاخصه‌های سطح کلان رهبری
برچسب :