تصویب نامه هیئت محترم وزیران (در مورد مصالح ساختمانی)

شماره :79880/ت30891هـ

تاریخ :        23/12/1384

 

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت محترم وزیران

بسمه تعالی

وزارت مسکن و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه در مورخ 23/11/1384 بنا به پیشنهاد 02/100/1769 مورخ 20/03/ 1383 وزارت مسکن و شهرسازی و بنا به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نظارت بر استاندارد های اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی را به شرح زیر تصویب نمود:

"آیین نامه نظارت بر استاندارد های اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی"

ماده 1– از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه کلیه مواد، مصالح ساختمانی و فرآورده های ساختمانی که مشمول استاندارد اجباری هستند و اختصاراً فرآورده های ساختمانی نامیده میشوند، بر اساس مفاد این تصویب نامه، مورد نظارت قرار خواهند گرفت.

ماده 2– در این تصویب نامه منظور از موسسه، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن است.

ماده  3– موسسه اقدامات زیر را به انجام خواهد رسانید:

الف – پس از تامین اعتبار از سوی سازمان ظرف دو سال نسبت به استقرار و تجهیز یک آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت فرآورده های ساختمانی در مراکز استانها اقدام نماید.

ب – تا پایان سال 1386 نسبت به شناسایی امکانات موجود در کشور و گسترش آزمایشگاههای همکار اعم از بخش دولتی و خصوصی در قالب اجرای یک پژوهش اقدام و برای اعطای پروانه های لازم، با رعایت قوانین مربوطه اقدام کند.

تبصره – موسسه موظف است با همکاری سازمان، مرکز و سازمان نظام مهندسی کشور برنامه زمان بندی اخذ پروانه استاندارد را متناسب با تشکیل آزمایشگاهها تدوین و به هیئت محترم وزیران گزارش نماید.

پ – به همراه مرکز و با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی نسبت به تشویق واحدهای تولیدی مرتبط برای تشکیل تشکلهای صنفی و صنعتی (بخش خصوصی) به منظور کنترل کیفیت فرآورده های تولیدی اقدام نمایند.

تبصره – تا پایان سال 1386 به آزمایشگاههای شناسایی شده، مشاوره و آموزشهای لازم را ارایه تا بتوانند در قالب آزمایشگاه همکار موسسه، فعالیت نمایند.

ماده 4 – وزارت صنایع و معادن، وزارت کشور و سایر مراجع صدور پروانه های تولید بر اساس مصوبه نود پبنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد پس از ابلاغ این تصویب نامه تنها به تولید کنندگانی پروانه تولید اعطاء کنند که تولید آنها بر مبنای استاندارد مشخص (اعم از ملی یا بین المللی) بوده و بتوانند بعد از تولید آزمایشی پروانه کاربرد علامت استاندارد را دریافت کنند.

ماده 5 – تولید کنندگانی که پیش از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه پروانه تولید اخذ کرده اند مکلف به دریافت نشان استاندارد تا پایان سال 1386 هستند.

تبصره 1 – فهرست تولید کنندگان توسط مراجع صدور پروانه تولید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و اعلام خواهند شد.

تبصره 2 – چنانچه تولید کنندگان مشمول این تصویب نامه تا زمان مقرر نتوانند نشان استاندارد دریافت دارند، پروانه تولید آنها از سوی مراجع صادر کننده پروانه تولید، لغو می گردد.

ماده 6 – موسسه با همکاری مرکز ظرف دو سال شیوه نامه های حمل و نقل، نگهداری و انبار کردن فرآورده های ساختمانی را تهیه و برای ابلاغ به توزیع کنندگان در اختیار وزارتخانه های ذی ربط قرار دهد. سازمان مکلف است این شیوه نامه ها را به کلیه پیمانکاران و مشاوران ابلاغ کند.

ماده 7 – موسسه، مرکز، وزارت بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و مراجع صادر کننده پروانه تولید مکلفند تا ضمن تشکیل کار گروه نسبت به تهیه و تصویب آیین نامه نحوه هماهنگی و برنامه ریزی به منظور نمونه برداری و آزمایشات اتفاقی از واحدهای توزیع فرآورده های ساختمانی و شیوه برخورد متخلفان بر اساس قوانین مربوط اقدام نمایند.

تبصره – موسسه و مرکز با هماهنگیهای لازم بعد از تهیه شیوه نامه ها، بازرسان معرفی شده از دستگاه های اشاره شده در این ماده را آموزش دهند.

ماده 8 – سازمان نظام مهندسی کنترلهای لازم را برای تضمین استفاده از فرآورده های ساختمانی استاندارد و مصرف درست آنها طبق مقررات ملی مربوط به عمل آورده و برای حصول اطمینان از علامت استاندارد فرآورده های ساختمانی و اعتبار پروانه های مربوط از موسسه استعلام نماد.

ماده 9 – مسئولیت اجرای دقیق مفاد این تصویب نامه بر عهده موسسه بوده و تمامی دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با موسسه معمول نمایند. موسسه مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این تصویب نامه را به هیئت وزیران ارایه دهد.

تبصره – اعمال این آیین نامه توسط واحدهای مربوط به ترتیب اولویت از واحدهای بزرگ تولیدی صورت می گیرد.

                                                                                                                  امضاء

                                                                                                              پرویز داودی

                                                                                                       معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.


مطالب مشابه :


محاسبات آب - دانسیته دوغاب

مواد اولیه سرامیکی و بدنه های کاشی - محاسبات آب سنگهای طبـیعی و مصالـح ساختمانی
محاسبات آنلاین در سیستم تصویر ( Map Projections )

standard&boushehr&civil - محاسبات آنلاین در سیستم تصویر مديريت)استاندارد سازی مصالح ساختمانی.
محاسبات آنلاین چرخ دنده ها

عمران&بوشهر&استاندارد - محاسبات آنلاین چرخ دنده ها مواد و مصالح ساختمانی راه
دانلود دفترچه محاسبات ساختمان 8 طبقه بتنی با متراژ 2137.27 مترمربع

عمران&بوشهر&استاندارد - دانلود دفترچه محاسبات ساختمان 8 طبقه بتنی با متراژ 2137.27 مترمربع
دانلود دفتر چه محاسبات ساختمان هفت طبقه فولادی+نقشه ها

standard&boushehr&civil - دانلود دفتر چه محاسبات ساختمان هفت طبقه فولادی+نقشه ها - علمي - فرهنگي - سياسي
نمونه قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - نمونه قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی -
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت

تحت اکسل برای دفترچه محاسبات نرم افزار ساختمانی مواد و مصالح
محاسبات آنلاین چرخ دنده ها

standard&boushehr&civil - محاسبات آنلاین چرخ دنده ها - علمي مديريت)استاندارد سازی مصالح ساختمانی
تصویب نامه هیئت محترم وزیران (در مورد مصالح ساختمانی)

ماده 1– از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه کلیه مواد، مصالح ساختمانی و فرآورده های ساختمانی که
رشته های هنرستان در یک نگاه

کشی ساختمان، مواد و مصالح ساختمان آلات و ابزار ساختمانی 10-محاسبات ساختمانی 11
برچسب :