انعقاد قراردا خريد برق 64 مولد ديزلي صنايع در اهواز

معاونت بهره برداري شركت توزيع برق شهرستان اهواز از انعقاد قرارداد خريد برق 64 مولد ديزلي صنايع و ادارات شهرستان اهواز در طول دوره تابستان سال جاري خبر داد .   مهندس عبدالكريم سرداري گفت : به منظور استفاده از توليدات پراكنده برق در ساعات پيك بار شبكه و كاهش بار شبكه در اين ساعات، طرح خريد برق مولدهاي ديزلي مشتركين از خرداد ماه سال جاري در شهرستان اهواز اجرا گرديد و اطلاع رساني به صنايع و ادارات داراي ديزل ژنراتور از طريق مكاتبه ، برگزاري جلسات اختصاصي با مشتركين صنعتي كوچك با همكاري شركت شهركهاي صنعتي خوزستان و برگزاري 3 نوبت جلسه اختصاصي با صنايع بزرگ شهرستان اهواز صورت پذيرفت. سرداري گفت: با توجه به اينكه اغلب ديزل ژنراتورهاي مشتركين قابليت كاركرد موقت در طول شبانه روز را دارا مي باشند لذا با انعقاد قرارداد خريد برق از پتانسيل توليد اين مولدها در ساعات اوج مصرف شبكه (ساعات 13 لغايت 17) استفاده شده كه تاكنون توان توليدي 64 مولد ديزلي داراي قرارداد خريد برق به ميزان 24.3 مگا وات در ساعات اوج مصرف شبكه مي باشد .
مهندس سرداري در ادامه افزود : هماهنگي لازم جهت تامين سوخت مولدهاي ديزلي مشتركين همكار دراين طرح با شركت پخش فرآورده هاي نفتي خوزستان صورت پذيرفته است و با نصب لوازم اندازه گيري بر مولدهاي ديزلي ميزان انرژي و توان توليدي اين ديزل ژنراتورها مورد بررسي قرار مي گيرد .


مطالب مشابه :


مباني قدم به قدم نمونه برداري از آلاينده هاي هواي محيط كار

صبا صنعت بهداشت ماهشهر هاي گراب براي نشان دادن غلظت هاي پيك هوابرد در دوره هاي زماني
انعقاد قراردا خريد برق 64 مولد ديزلي صنايع در اهواز

مهندس عبدالكريم سرداري گفت : به منظور استفاده از توليدات پراكنده برق در ساعات پيك بار شبكه و
برچسب :