پاسخ تشریحی سوالات ریاضی استعدادهای درخشان 94-93 ورودی دبیرستان

پاسخ تشریحی سوالات ریاضی استعدادهای درخشان 94-93 ورودی دبیرستان

 

لینک دانلود

 

 

در جدول جواب سوال 66 دو عدد 0/75×0/40=0/30  و  0/60×0/75=0/45

چاپ نشده تصحیح کنید!

 

 

لازم به ذکر است ، آن طور که از گوشه و کنار مطلع شدم.

در سوالات امسال تاکید بر سنجش هوش دانش آموزان شده

بطوریکه کفه ی سنجش هوش داوطلبان از کفه ی سنجش دانش آنها بسیار

سنگین تر بوده پس نگران نباشید آزمون برای همه سخت بوده است.


مطالب مشابه :


نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون ورودی دبیرستان های استعداد درخشان و نمونه دولتی

نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون ورودی دبیرستان های استعداد درخشان و نمونه دولتی
سوالات علمی ورودی دبیرستان های نمونه و مراکز استعداد درخشان

سوالات علمی ورودی دبیرستان های نمونه و مراکز استعداد درخشان سوالات علمی ورودی
پاسخ تشریحی سوالات ریاضی استعدادهای درخشان 94-93 ورودی دبیرستان

ریاضی استعدادهای درخشان 94-93 ورودی دبیرستان ریاضی ورودی دبیرستان های نمونه
سوالات آزمون ورودی دبیرستان های استعداد درخشان و نمونه دولتی در سال 1391

سوالات و پاسخنامه آزمون ورودی دبیرستان های استعداد درخشان و نمونه دولتی سال ۱۳۹۱ استان فارس
سوالات اول دبیرستان (دوره ی دوم)+پاورپوینت

سوالات اول دبیرستان به سایت دبیرستان استعدادهای درخشان نمونه سوالات آزمون
سوالات و تستهای اول دبیرستانهای سمپاد و استعدادهای درخشان

سمپاد و استعدادهای درخشان آزمون های ورودی نمونه دولتی خرداد 93. نمونه سوالات سوم
نمونه سوالات ورود به دبیرستانهای نمونه دولتی (دانش آموزان سوم راهنمایی به اول دبیرستان دوره دوم)

نمونه سوالات سوالات و کلید آزمون ورودی دبیرستان و (استعدادهای درخشان-نمونه
نمونه سوالات سمپاد وآموزش دروس

نمونه سوالات سمپاد به سایت دبیرستان استعدادهای ساله متوسطه مدارس استعدادهای درخشان
برچسب :