گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود - تعبیر گرچه بر واعظ شهر

تعبیر گرچه بر واعظ شهر

تعبیر گرچه بر واعظ شهر

فال حافظ گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

 

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود,غزل شماره 227,غزل 227

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است

حیوانی که ننوشد می و انسان نشود

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض

ور نه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود

اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش

که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود

عشق می​ورزم و امید که این فن شریف

چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود

دوش می​گفت که فردا بدهم کام دلت

سببی ساز خدایا که پشیمان نشود

حسن خلقی ز خدا می​طلبم خوی تو را

تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود

ذره را تا نبود همت عالی حافظ

طالب چشمه خورشید درخشان نشود

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

دورنگ نباش و با هر کشی طرح دوستی ریختی رنگ عوض نکن که اینکار هنر نیست. فکر نکن که خیلی زرنگ هستی. برای اینکه اسمت همه جا برده شود دست به هر کاری نزن. عشق ورزیدن و محبت کردن هنر است اگر به حیله های خود ادامه دهی پشیمان می شوی. همت کن و راهت را عوض کن.

تفسیر  فال حافظ 2:

ریا و تکبر را از خود دور کن و دوباره با دقت به خود و اعمال خود نگاه کن. جنبه های منفی را رها کن و از ضعف های خود تجربه کسب کن تا به مقصود برسی. وقت خود را بیهوده تلف نکن.

 

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود,غزل شماره 227,غزل 227

فال حافظ گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

اختصاصی برگزیده ها


,