معلم عشق ...

//www.bargozideha.com/static/portal/57/575281-909660.gif


سلام دوستان

این متن برای تقدیر و تشکر من از استاد گلم 

حجت الاسلام والمسلمین گرزین که معلم عشق است 

که همه ما رو به خدا و راه شهیدان دعوت می کند

پایان متن امیدوارم شهید بشوید


می توان عشق را کشید!!

      به من بگویید فرزانگان عالم چگونه می توان عشق را کشید!!

.........................................................................................................

  معلم عشق را در سینه می کارد...

                                معلم گفته ها دارد...

JPEG Image


مطالب مشابه :


متن تقدیم پایان نامه

متن تقدیم پایان نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا تقدیر و تشکر از متن تقدیم و سپاس پایان نامه
متن کامل استعفا

آباد گردید تقدیر و تشکر میگردد.امید و تشکر از ریاست پایان ششمین سال
پرورش کپک های مواد غذایی

کرده اند تقدیر و تشکر استفاده کنیم و تحقیق خود را به پایان شوند و در بافت نان
آموزش نگارش پایان نامه از ابتدا تا انتها - قسمت پایانی

حال که ما می خواهیم که تمام متن پایان نامه تقدیم و تشکر و چکیده تقدیر و تشکر
معلم عشق ...

این متن برای تقدیر و تشکر من از استاد پایان متن امیدوارم شهید
نمونه متن های مجری

متن مجری و عوامل قبله پهن كنی و بعد از پایان نماز، چادر اند؛ کمال تشکر و تقدیر
رضایی پیروزی رئیس جمهور منتخب را تبریک گفت

همیشگی خود تقدیر و تشکر می کنم و با و با آنها نان و نمک خورده ام وقت به پایان
چگونه پایان نامه بنویسیم واز آن دفاع كنيم؟

نباید در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به به تقدیر و تشکر پایان نامه و
برچسب :