ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود - ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود تفسیر

ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود تفسیر , حافظ حدیث سرو و گل و لاله میرود

ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود تفسیر

فال حافظ ساقی حدیث سرو و گل و لاله می​رود 

 

معنی فال حافظ ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود , معنی شعر ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود

حافظ حدیث سرو و گل و لاله میرود

ساقی حدیث سرو و گل و لاله می​رود

وین بحث با ثلاثه غساله می​رود

می ده که نو عروس چمن حد حسن یافت

کار این زمان ز صنعت دلاله می​رود

شکرشکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی که به بنگاله می​رود

طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر

کاین طفل یک شبه ره یک ساله می​رود

آن چشم جادوانه عابدفریب بین

کش کاروان سحر ز دنباله می​رود

از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز

مکاره می​نشیند و محتاله می​رود

باد بهار می​وزد از گلستان شاه

و از ژاله باده در قدح لاله می​رود

حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین

غافل مشو که کار تو از ناله می​رود

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

خوشحال باش که به مراد دل می رسی و کار و صنعت تو بالا می گیرد و زبانزد همه ی مردم می شوی. تو ره صد ساله را می خواهی یک شبه طی بکنی. مواظب آدم های شیطان صفت باش که می خواهند خرابت کنند. نعمت بسیاری به سویت روانه است. عمری دراز می کنی که سرشار از شادی و خوشی است.

تفسیر فال   حافظ  2:

بخت و اقبال مساعد به تو روی آورده است. از موقعیت ها به بهترین نحو استفاده کن. مغرور نباش زیرا ممکن است عقل و اندیشه ی تو را از بین ببرد و گمراه شوی. غفلت نکن. 

 

ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود,ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود وین بحث با ثلاثه غساله می رود,ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود معنی

معنی فال حافظ ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود

فال حافظ ساقی حدیث سرو و گل و لاله می​رود

اختصاصی برگزیده ها

 


معنی شعر ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود ,