عذرخواهی مردم از مسئولان!(کاریکاتور)


به نظر می‌رسد عذرخواهی مسئولان در پی وقوع برخی حوادث، کمترین کاری است که می‌توان در برابر انتقادات افکار عمومی انجام داد؛ کاری که در کشور ما کمتر انجام می‌شود.

 نازنین جمشیدی این موضوع را دستمایه کارتون زیر در شماره امروز روزنامه «شهروند» قرار داده است. 

اخبار اجتماعی  ,خبرهای  اجتماعی  ,کاریکاتور