اشنايى با رشته تراشكارى و فرزكارى

رشته های مهارتی گروه ماشین ابزار رشته تراشکاری: هنرجویان این رشته در طی دوسال تحصیل در هنرستان تقریباً 22 واحد عمومی و 43 واحد درس مهارتی و تکمیلی می گذرانند که با دروس سال اول متوسطه 96 واحد خواهد بود که دیپلم خود را دریافت می نمایند. دروس مهارتی این رشته شامل: 1- تراشکاری درجه2 معادل 800 ساعت. 2- تراشکاری درجه1 معادل 650 ساعت که بطور نظری و عملی در کارگاه آموزش می بینند. هنرجویان پس از گذراندن این مهارتها توانایی کار با انواع دستگاه های تراشکاری جوشکاری، سوراخکاری سوهان کاری و ... را خواهند داشت. رشته تراشکاری و فرزکاری: هنرجویان این رشته نیز مانند رشته های قبل علاوه بر 31 واحد درس سال اول متوسطه در سال دوم و سوم باید حدوداً 22 واحد عمومی و 43 واحد درس مهارتی و تکمیلی را که جمعاً 96 واحد می باشد بگذرانند تا دیپلم خود را اخذ نمایند. دروس مهارتی شامل: 1- تراشکاری درجه 2 معادل 800 ساعت 2- فرزکاری درجه2 معادل 860 ساعت می باشد که بطور نظری و عملی در کارگاه آموزش می بینند. هنرجویان پس از آموزش این مهارتها توانایی کار با دستگاه های تراشکاری جوشکاری، سوراخکاری، سوهانکاری، فرزکاری عمودی و افقی و دیگر دستگاه های مربوطه را خواهند داشت و قادر به ساخت انواع قطعات صنعتی و چرخ دنده ها را خواهند بود. رشته تراشکار CNC درجه 2 رشته فرزکار CNC درجه 2


مطالب مشابه :


اصول ترشکاری

اصول تراشکاری قطعات تراشکاری دارای مقاطع دایره ای شکل از قبیل میله های ساده و غیر ساده
اصول تراشکاری

اصول تراشکاری. قطعات تراشکاری دارای مقاطع دایره ای شکل از قبیل میله های ساده و غیر ساده
اصول تراشکاری

اصول تراشکاری قطعات تراشکاری دارای مقاطع دایره ای شکل از قبیل میله های ساده و غیر ساده
اشنايى با رشته تراشكارى و فرزكارى

رشته های مهارتی گروه ماشین ابزار رشته تراشکاری: هنرجویان این رشته در طی دوسال تحصیل در
برچسب :