مهارت های مقابله با خشم

مهارت های مقابله با خشم
 
مهارت های مقابله با خشم
هر یک از ما در قبال مشکلاتی که برایمان رخ می دهد از خود واکنش های بخصوصی بروز می دهیم که خشم یکی از پیچیده ترین آنهاست. همه ما در طول زندگی خود در برخی موقعیت ها دچار خشم شده ایم.
تعریف خشم
حتماً می دانید که خشم هم، مثل بسیاری از احساسات دیگر مانند اندوه، غم، سردرگمی و غیره یک احساس بوده و واکنش ما به ناکامی است. در هنگامی که خشمگین هستیم، دست به پرخاشگری می زنیم. این پرخاشگری یا به محیط و دیگران صدمه می زند مثل زمانی که با لگد به چیزی یا کسی می کوبیم یا به خودمان مثل زمانی که به خود ناسزا گفته و اعتماد به نفس خود را مورد حمله قرار می دهیم . به طور کلی هر آنچه مانع ما برای ادامه روال عادی زندگی مان باشد ممکن است ما را دچار خشم کند. مثلاً رانندگی بد دیگران ممکن است موجب تصادف شده و این امر لااقل یک روز از وقت ما را تلف کند. در چنین حالتی اگر مهارت های مقابله با خشم را ندانیم، دچار آن خواهیم شد. خشم را مانند سایر هیجان ها می توان از روی حالت های چهره مانند اخم، تنفس سریع، برافروختگی و لحن تند صحبت کردن شناخت.
آیا نباید از چیزی خشمگین شویم؟...

مهارت های مقابله با خشم

مهارت های مقابله با خشم

نداشتن احساس، امری ناممکن است چرا که آدمی مملو از احساسات است، اما می توان به جای خشم، آزرده شد، یا به جای حس انتقام، حس گذشت داشت. یعنی با آموختن مهارت های مقابله با خشم می توان احساس های منفی شدید را با انواع خفیف تر آن جابه جا کنیم. این کار را می توان با استفاده از نیروی اندیشه و کنترل هیجانی انجام داد. یک موضوع ممکن است برای فردی فاجعه باشد و برای دیگری تنها یک موقعیت ناخوشایند. و آنچه موجب این تفاوت واکنش می شود همان تحلیلی است که فرد از موقعیت انجام داده است. برخی احساسات مثل خشم، افسردگی و خودکم بینی به فرد آسیب می رسانند و به اصطلاح مخرب هستند. با کمی تمرین می توان آموخت که چگونه احساسات مناسب را جایگزین احساسات مخرب کرد. مثلاً ما می توانیم نارضایتی را جایگزین خشم یا اندوه را جایگزین افسردگی نمائیم.
راهکارهای مقابله با خشم
جملات زاییده اندیشه های ما هستند. در هنگام خشم از جملاتی که بار احساسی شدید دارند استفاده نکنید. مثلاً نگویید از تو متنفرم یا این یک فاجعه بود. بلکه بگوئید ناراحتم می کنی. میزان خشم تان را ارزیابی کنید. دانستن اینکه آیا دیوانه وار خشمگین هستید یا تنها ناراحتید می تواند در نوع واکنش تان مؤثر باشد. هر گاه به حد انفجار خشمگین شدید، پیش از هر عملی ده نفس عمیق بکشید. این زمان چند ثانیه ای، نه تنها فرصت تفکر منطقی را به شما می دهد بلکه موجب تخلیه هیجانی و حواس پرتی تان از موضوع نیز می شود.به خود بگوئید چرا مردم نباید بد رانندگی کرده یا حتی به من خیانت کنند؟ دیگران در طرز رفتارشان آزادند. این ما هستیم که باید رفتارمان را برحسب شرایط تغییر دهیم.کمی فکر کنید. آیا این موضوع ارزش این همه ناراحتی را دارد یا دارید مسأله را بزرگ می کنید.به جای شعله ور ساختن آتش ماجرا، به دنبال راهی جهت خاموش کردن آن باشید و در این میان هر کاری که از دستتان برمی آید انجام دهید.بدترین کار این است که همه چیز را در خودتان بریزید این کار می تواند موجب طغیان احساسی و خرابکاری شود. با صراحت به او بگوئید که ناراحتتان کرده است. اما متهمش نکنید. به او هم فرصت صحبت کردن بدهید.با انجام فعالیت های بدنی مانند ورزش، تمرین های ذهنی مانند یوگا یا ریلاکسیشن انرژی حاصل از خشم را تخلیه نمائید.منطقی باشید. قسمت بزرگی از خشم و ناراحتی به این خاطر است که ما نمی خواهیم کوتاه بیائیم. این بایدها و نبایدها هستند که ما را دچار خشم می کنند.اگر نمی توانید جلوی خشمتان را بگیرد، لااقل میزان آن را برآورد کرده و براساس آن به دیگران هشدار دهید یا محیط را ترک کنید.از دید دیگران هم به موضوع نگاه کنید. شاید طرف مقابل کار دیگری از دستش برنمی آمده تا شما خشمگین نشوید.بخشنده باشید. این کار به معنای فراموش کردن ماجرا نیست بلکه بزرگ منشی شما را می رساند. فراموش نکنید که شهامت کسی که می بخشد از کسی که انتقام می گیرد بیشتر است.در هنگام خشم همیشه سعی کنید که آهسته تصمیم گیری کنید. چرا که هر تصمیم احیاناً احساسی می توانید اوضاع را خراب تر نمائید.مواظب رفتارتان باشید. هتک حرمت، فحاشی، کت ک کاری دور از شأن شماست و از سوی دیگر پل های پشت سر شما را هم خراب می کند و جای بازگشتی باقی نمی گذارد.اعتماد به نفس داشته باشید چرا که کمبود احساس اعتماد به نفس اغلب ما را به سوی رفتارهای غیرمنطقی مانند پرخاشگری های شدید سوق می دهد.یادداشت بردارید. وجدان شما بهترین مرجع جهت بررسی رفتارتان است. این کار رفتارهای نامعقول و معقول را به شما نشان می دهد. برای رفتارهای معقول به خود پاداش داده و جلوی رفتارهای نامعقول را بگیرید.بچه بازی در آورید. اگر نتوانستید جلوی خشم تان را بگیرید، بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنید یعنی به جای آسیب رساندن به دیگران یا به خطر انداختن موقعیتتان به چیزی لگد بزنید یا در خلوت فریاد بکشید تا آرام شوید.فراموش کنید. چه بخواهید و چه نخواهید این اتفاق رخ داده و پس این قیافه را به خود نگیرید.ایده آل گرا نباشید. هیچ کس بهترین نیست. اگر بخواهید نقش بهترین را بازی کنید، چون نیستید عصبانی می شوید.نسبت به خشم و رفتارهای پرخاشگرایانه تان هوشیار باشید. این شما هستید که باید رفتارتان را تحت کنترل درآورید در غیر اینصورت رفتارهایی از شما سرخواهد زد که پشیمان کننده هستند.
فنون «آرمیدگی سریع» را بیاموزید.
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:برگزیده ها

نداشتن احساس، امری ناممکن است چرا که آدمی مملو از احساسات است، اما می توان به جای خشم، آزرده شد، یا به جای حس انتقام، حس گذشت داشت. یعنی با آموختن مهارت های مقابله با خشم می توان احساس های منفی شدید را با انواع خفیف تر آن جابه جا کنیم. این کار را می توان با استفاده از نیروی اندیشه و کنترل هیجانی انجام داد. یک موضوع ممکن است برای فردی فاجعه باشد و برای دیگری تنها یک موقعیت ناخوشایند. و آنچه موجب این تفاوت واکنش می شود همان تحلیلی است که فرد از موقعیت انجام داده است. برخی احساسات مثل خشم، افسردگی و خودکم بینی به فرد آسیب می رسانند و به اصطلاح مخرب هستند. با کمی تمرین می توان آموخت که چگونه احساسات مناسب را جایگزین احساسات مخرب کرد. مثلاً ما می توانیم نارضایتی را جایگزین خشم یا اندوه را جایگزین افسردگی نمائیم.
راهکارهای مقابله با خشم
جملات زاییده اندیشه های ما هستند. در هنگام خشم از جملاتی که بار احساسی شدید دارند استفاده نکنید. مثلاً نگویید از تو متنفرم یا این یک فاجعه بود. بلکه بگوئید ناراحتم می کنی. میزان خشم تان را ارزیابی کنید. دانستن اینکه آیا دیوانه وار خشمگین هستید یا تنها ناراحتید می تواند در نوع واکنش تان مؤثر باشد. هر گاه به حد انفجار خشمگین شدید، پیش از هر عملی ده نفس عمیق بکشید. این زمان چند ثانیه ای، نه تنها فرصت تفکر منطقی را به شما می دهد بلکه موجب تخلیه هیجانی و حواس پرتی تان از موضوع نیز می شود.به خود بگوئید چرا مردم نباید بد رانندگی کرده یا حتی به من خیانت کنند؟ دیگران در طرز رفتارشان آزادند. این ما هستیم که باید رفتارمان را برحسب شرایط تغییر دهیم.کمی فکر کنید. آیا این موضوع ارزش این همه ناراحتی را دارد یا دارید مسأله را بزرگ می کنید.به جای شعله ور ساختن آتش ماجرا، به دنبال راهی جهت خاموش کردن آن باشید و در این میان هر کاری که از دستتان برمی آید انجام دهید.بدترین کار این است که همه چیز را در خودتان بریزید این کار می تواند موجب طغیان احساسی و خرابکاری شود. با صراحت به او بگوئید که ناراحتتان کرده است. اما متهمش نکنید. به او هم فرصت صحبت کردن بدهید.با انجام فعالیت های بدنی مانند ورزش، تمرین های ذهنی مانند یوگا یا ریلاکسیشن انرژی حاصل از خشم را تخلیه نمائید.منطقی باشید. قسمت بزرگی از خشم و ناراحتی به این خاطر است که ما نمی خواهیم کوتاه بیائیم. این بایدها و نبایدها هستند که ما را دچار خشم می کنند.اگر نمی توانید جلوی خشمتان را بگیرد، لااقل میزان آن را برآورد کرده و براساس آن به دیگران هشدار دهید یا محیط را ترک کنید.از دید دیگران هم به موضوع نگاه کنید. شاید طرف مقابل کار دیگری از دستش برنمی آمده تا شما خشمگین نشوید.بخشنده باشید. این کار به معنای فراموش کردن ماجرا نیست بلکه بزرگ منشی شما را می رساند. فراموش نکنید که شهامت کسی که می بخشد از کسی که انتقام می گیرد بیشتر است.در هنگام خشم همیشه سعی کنید که آهسته تصمیم گیری کنید. چرا که هر تصمیم احیاناً احساسی می توانید اوضاع را خراب تر نمائید.مواظب رفتارتان باشید. هتک حرمت، فحاشی، کت ک کاری دور از شأن شماست و از سوی دیگر پل های پشت سر شما را هم خراب می کند و جای بازگشتی باقی نمی گذارد.اعتماد به نفس داشته باشید چرا که کمبود احساس اعتماد به نفس اغلب ما را به سوی رفتارهای غیرمنطقی مانند پرخاشگری های شدید سوق می دهد.یادداشت بردارید. وجدان شما بهترین مرجع جهت بررسی رفتارتان است. این کار رفتارهای نامعقول و معقول را به شما نشان می دهد. برای رفتارهای معقول به خود پاداش داده و جلوی رفتارهای نامعقول را بگیرید.بچه بازی در آورید. اگر نتوانستید جلوی خشم تان را بگیرید، بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنید یعنی به جای آسیب رساندن به دیگران یا به خطر انداختن موقعیتتان به چیزی لگد بزنید یا در خلوت فریاد بکشید تا آرام شوید.فراموش کنید. چه بخواهید و چه نخواهید این اتفاق رخ داده و پس این قیافه را به خود نگیرید.ایده آل گرا نباشید. هیچ کس بهترین نیست. اگر بخواهید نقش بهترین را بازی کنید، چون نیستید عصبانی می شوید.نسبت به خشم و رفتارهای پرخاشگرایانه تان هوشیار باشید. این شما هستید که باید رفتارتان را تحت کنترل درآورید در غیر اینصورت رفتارهایی از شما سرخواهد زد که پشیمان کننده هستند.
فنون «آرمیدگی سریع» را بیاموزید.
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:برگزیده ها


,