نمونه سوالات استخدام بانك سپه

بانک آزمون در جهت افزایش آمادگی و همچنین آشنایی داوطلبان آزمون استخدامی بانک سپه در سال ۹۲ اقدام به ارائه نمونه سوالات ویژه استخدامی بانکها و جزوات مرتبط نموده است تا داوطلبان بتوانند با مطالعه جزوات و منابع و نمونه سوالات معرفی شده گامی محکم برای استخدام و تضمین آینده شغلی خود داشته باشند. در زیر لیست جزوات و نمونه سوالات آورده شده است که می توانید بر اساس نیاز و نقاط قوت و ضعف خود اقدام به تهیه و سفارش نمایید.

برای دانلود نمونه سوالات عمومی ویژه استخدام بانک سپه اینجا کلیک کنید.

 

لیست نمونه سوالات و جزوات تخصصی بانک در زیر آورده شده است:


نمونه سوالات درس اصول بانکداری

(مطالعه این نمونه سوالات به کلیه شرکت کنندگان پیشنهاد می شود)

تعداد ۱۲۰ سوال با پاسخ ، نوع فایل PDF

قیمت ۳۰۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


 نمونه سوالات مصاحبه های آزمونهای استخدامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

تعداد ۲۸۶ سوال بدون پاسخ ، نوع فایل PDF

قیمت ۲۰۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


 جزوه آموزشی دانش علوم بانکی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ( پیشنهاد ویژه)

تعداد صفحات ۲۵۴ ، نوع فایل PDF

قیمت ۲۵۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


نمونه سوالات فنی و حرفه ای کاربر امور بانکی

تعداد ۱۰۴ صفحه و بیش از ۱۰۰۰ سوال با پاسخ، نوع فایل PDF

قیمت ۲۵۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


جزوه آموزشی بانکداری بین الملل

تعداد ۲۴۵ صفحه ، نوع فایل PDF

قیمت ۲۰۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی سال ۸۷ و ۸۸ 
۲۳۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

دروس عمومی

۲۰ سوال کامپیوتر، ۲۸ سوال هوش و ریاضیات

۱۲ سوال اطلاعات عمومی و ادبیات، ۱۵ سوال زبان انگلیسی

دروس اختصاصی

۳۶ سوال اختصاصی رشته های رایانه، برق، آمار

۲۵ سوال ویژه رشته های رایانه سخت افزار و نرم افزار

۲۵ سوال ویژه رشته آمار کاربردی

۲۵ سوال ویژه رشته حقوق قضایی

۴۳ سوال ویژه رشته های حسابداری، علوم بانکی

علوم اقتصادی(نظری، کشاورزی، بازرگانی)، امور مالی و مالیاتی

قیمت ۴۰۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین مقطع کارشناسی

(مطالعه این مجموعه به دلیل جامع بودن به کلیه داوطلبان استخدام بانک ها پیشنها د می شود)
۱۷۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

سوالات عمومی شامل موارد زیر ۶۰ سوال :

۴۰ سوال انگلیسی، ۲۰ سوال هوش و استعداد

سوالات تخصصی شامل موارد زیر :
سوالات اختصاصی ریاضی و امار (کلیه رشته ها) ۲۰ سوال

سوالات کامپیوتر (کلیه رشته ها) ۲۰ سوال

سوالات اقتصاد (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری ، بانکداری) ۲۰ سوال

سوالات حسابداری (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری ، بانکداری) ۱۴ سوال

سوالات مدیریت (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری ، بانکداری) ۲۰ سوال

سوالات زبان انگلیسی (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری ، بانکداری، ریاضی و آمار) ۲۰ سوال

قیمت ۴۰۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامی بانک آریا سال ۹۰
۱۸۵ سوال بدون پاسخ – نوع فایل pdf

20 سوال معارف اسلامی، ۲۰ سوال زبان انگلیسی، ۲۵ سوال کامپیوتر ICDL

25 سوال مفاهیم اقتصاد و بانکداری، ۲۵ سوال هوش و استعداد تحصیلی

۲۵ سوال بازاریابی، روانشناسی شخصیت ۴۵ سوال

قیمت ۲۵۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن سال ۸۶ مقطع دیپلم
۱۲۵ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

20 سوال ادبیات فارسی، ۲۰ سوال معارف اسلامی،

۲۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی،۲۰سوال ریاضی و آمار،

۲۰ سوال زبان انگلیسی، ۲۵ سوال کامپیوتر

۶۰ سوال روانشناسی شخصیت

قیمت ۲۵۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن سال ۸۶ کاردانی کارشناسی و ارشد (پیشنهاد ویژه)
۳۲۵ سوال در ۵۴ صفحه با پاسخ – نوع فایل pdf

آزمون عمومی شامل موارد زیر ۱۲۵ سوال:

۲۰ سوال ادبیات فارسی، ۲۰ سوال معارف اسلامی، ۲۰ سوال هوش و استعداد،

۲۰سوال ریاضی و آمار، ۲۰ سوال زبان انگلیسی، ۲۵ سوال کامپیوتر

آزمون تخصصی شامل موارد زیر ۲۰۰ سوال :

سوالات ویژه رشته های مدیریت ( دولتی، بازرگانی ، بانکداری) ۴۵ سوال

سوالات ویژه رشته اقتصاد ۲۰ سوال

سوالات ویژه رشته حسابداری ۲۵ سوال

سوالات ویژه رشته آمار و ریاضی ۱۰ سوال

سوالات ویژه رشته عمران- عمران ۵۰ سوال

سوالات ویژه رشته مترجمی زبان ۵۰ سوال

قیمت ۴۵۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال ۸۷ مقطع کارشناسی (پیشنهاد ویژه)
۲۳۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

این مجموعه شامل :

۲۵ سوال ادبیات فارسی، ۲۵ سوال معارف اسلامی و اطلاعات عمومی

۲۵ سوال زبان انگلیسی

سوالات ویژه رشته های مدیریت ( دولتی، بازرگانی ، صنعتی ، مالی ، بانکداری)

سوالات مشترک رشته های مدیریت

سوالات ریاضی ویژه بانکداری ۱۵ سوال

سوالات مدیریت ۴۰ سوال

زبان انگلیسی مدیریت ۵ سوال

سوالات ویژه رشته حسابداری ۳۰ سوال

سوالات ویژه رشته علوم اقتصادی ۳۰ سوال

سوالات ویژه رشته رایانه ( نرم افزار و سخت افزار) ۲۰ سوال

سوالات ویژه رشته ریاض و آمار ۲۵ سوال

۲۵ سوال ریاضیات، ۱۰ سوال اطلاعات عمومی و رایانه،

قیمت ۴۰۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامی بانک ملت مقطع کاردانی و کارشناسی 
۱۰۵ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

این مجموعه شامل :

۲۰ سوال معارف اسلامی ، ۱۰ سوال زبان انگلیسی ،۲۰ سوال ادبیات فارسی

۲۰ سوال ریاضیات، ۲۵ سوال اطلاعات عمومی و بانکداری، ۲۰ سوال شخصیت شناسی

قیمت ۳۵۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامی بانک ملی ایران سال ۸۶ مقطع دیپلم و کاردانی
۱۰۵ سوال همراه با پاسخ – نوع فایل pdf

این مجموعه شامل :

۱۵ سوال معارف اسلامی ، ۱۰ سوال اطلاعات عمومی،۲۰ سوال ادبیات فارسی

۲۵ سوال ریاضیات، ۱۰ سوال اطلاعات عمومی و رایانه، ۲۵ سوال زبان انگلیسی

قیمت ۳۵۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران سال ۸۷ مقطع کارشناسی
۲۴۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

20 سوال معارف اسلامی ، ۲۰ سوال ادبیات فارسی،

۲۰ سوال ریاضی و هوش ، ۲۰ سوال زبان انگلیسی

۲۰ سوال ویژه رشته حسابداری

۲۰ سوال ویژه رشته حقوق

۲۰ سوال ویژه رشته کامپیوتر ( سخت افزار و نرم افزار)

۲۰ سوال ویژه رشته آمار

۲۰ سوال ویژه رشته علوم اقتصادی

۲۰ سوال ویژه رشته مدیریت

۲۰ سوال ویژه رشته مهندسی صنایع

۲۰ سوال ویژه سایر رشته ها

قیمت ۳۵۰۰ تومان

pardakht-150x50


style line separator


 


مطالب مشابه :


استخدام بانک سپه در سال ۹۳

ايجاب نيوز - استخدام بانک سپه در سال ۹۳ | ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه
چطور امریه آموزش و پرورش بگیریم؟ یا چطور «سرباز معلم» شویم؟

سرباز معلم - چطور امریه آموزش و پرورش بگیریم؟ یا چطور «سرباز معلم» شویم؟ - در این وبلاگ تمام
تاريخ اعلام نتايج استخدام بانك سپه

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مراحل گرفتن امریه سربازی . اصول رزومه نويسي
نمونه سوالات استخدام بانك سپه

ايجاب نيوز - نمونه سوالات استخدام بانك سپه | ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه
بانک مهر اقتصاد در سال 1393 استخدام می کند

ايجاب نيوز - بانک مهر اقتصاد در سال 1393 استخدام می کند | ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي
استخدام بانک حکمت ایرانیان ۹۴

ايجاب نيوز - استخدام بانک حکمت ایرانیان ۹۴ | ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه
نحوه ثبت نام امریه سربازی در صنعت نفت:

نحوه ثبت نام امریه سربازی در صنعت نفت: تاريخ اعزام . دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک
استخدام سرباز امریه در جهاد دانشگاهی استان فارس-شهریور92

استخدام سرباز امریه در جهاد دانشگاهی استان فارس بانک تخصصی نمونه سوالات کارشناسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

ايجاب نيوز - نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت | ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي
وقتی فقرا بانکدار شدند!

ايجاب نيوز - وقتی فقرا بانکدار شدند! | ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه,معافيت
برچسب :