مفهوم تدریس

کوشش هایی که تاکنون برای ارائه تعریف  مفهوم تدریس شده است . بیشتر بر کاوش درباره ابعاد مختلف مفهوم تدریس متمرکز بوده و نه بر تعاریف دقیق و روشن آن . از تدریس تعاریف متعددی شده است از جمله :

سهیم شدن در دانش یا مهارت

تدریس به منزله موفقیت

تدریس به منزله فعالیتی عمدی و هدفدار

تدریس به منزله هنر یا علم

هر چند واژه های تدریس و آموزش مترادف با یکدیگر به کار می روند ، با اندکی تفاوت از یکدیگر متمایزند . آموزش که دامنه کاربرد آن از تدریس گسترده تر است به کلیه فعالیت هایی اطلاق می شود که به طور رسمی و غیر رسمی برای آموختن و نیز برای فعالیت هایی مانند خودآموزی آموزشهای برنامه ای و آموزش از راه دور که بدون حضور معلم صورت می گیرند ، به بیان دیگر در آموزش وجود معلم الزامی نیست ، اما در تدریس الزامی است و بدون او تدریس معنی ندارد . به این ترتیب آموزش ، تدریس را نیز در بر می گیرد و تدریس یکی از راههای آموزش است . بنا به تعریف موسی پور تدریس فعالیتی بین الاشخاصی و تعاملی است که مبتنی بر ارتباط کلامی و معطوف به یادگیری یا تغییر روشهای رفتار کردن یک یا چند شاگرد می باشد .

بعضی اوقات ، معلمان مطالب زیادی را تدریس می کنند ولی بعدا"متوجه می شوند دانش آموزان می توانند حتی مقدار کمی از آنچه را که مطرح شده است باز گو نمایند . راستی دلیل این امر چیست چرا گاهی بعد از ارائه توضیح مفصل در مورد موضوعی ، فراگیران نمی توانند حتی بخش کوچکی از آن موضوع را بازیابی کنند چرا دانش آموزان به جای درک معنای مطالب ، به حافظه خود فشار می آورند ؟

 در پاسخ به این سوالات می توان بی توجهی معلمان به روشهای یاددهی - یادگیری  یعنی به کار نگرفتن روشهای فعال در آموزش را دلیل اصلی قلمداد کرد .

به همین دلیل ، کیفیت آموزش در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پایان یافتن امتحانات آنها را فراموش می کند . به کارگیری روشهای فعال تدریس باعث می شود تا یادگیری تا عمق جان دانش آموزان رسوخ کند و نه تنها یافته ها و کشفیات خود را به سادگی فراموش نکنندبلکه در طول زندگی آن را به صورت کاربردی به کار ببرند .


مطالب مشابه :


مواد درسی وساعات تدریس پایه اول متوسطه

روش تدریس نوین - مواد درسی وساعات تدریس پایه اول متوسطه - - روش تدریس مطالعات اجتماعی
آغاز آموزش‌های ضمن خدمت معلمان سوم ابتدایی و پایه هفتم دبیرستان

روش تدریس نوین مطالعات اجتماعی های ضمن خدمت معلمان سوم ابتدایی و اول متوسطه اول
راهنمای تدریس 4 فصل اول کتاب مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی سایت گروههاي آموزشی دوره ی متوسطه اول روش تدریس نوین.
روش تدریس فصل هفتم تا پایان مطالعات اجتماعی پایه 7

مطالعات اجتماعی متوسطه اول روش تدریس فصل هفتم تا پایان مطالعات اجتماعی روش تدریس فصل
انواع روش های تدریس : روش بحث گروهی

مطالعات اجتماعی سایت گروههاي آموزشی دوره ی متوسطه اول روش تدریس نوین.
مفهوم تدریس

مطالعات اجتماعی وبلاگ علوم اجتماعی و اقتصاد متوسطه ناحیه دو اهواز روش تدریس نوین.
برچسب :