استخدام استانداری آذربایجان شرقی

logo.pngarm.pngآگهی استخدامثبت نام

آگهی استخدام پیمانی

images%5Cpdf.pngدریافت نسخه PDF آگهی

استانداري آذربایجان شرقی جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استان به شرح زیر طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي، از محل سهميه قانونی استخدامي شماره 110/4550/دم مورخ 90/12/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رييس جمهور، تعداد 522 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش، به صورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید.

جدول شماره (1) :
مدارك و رشته هاي تحصيلي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استان بر حسب رشته شغلی امتحاني، محل جغرافيايي خدمت و جنسيت

نام دستگاه اجرايي عنوان کامل وتایید شده پست سازمانی محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز (نفر) جنسيت عنوان رشته شغلی شرایط احراز
هواشناسي كارشناس هواشناسي همديدي مراغه 1 مرد هواشناس دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته هاي هواشناسي (كليه گرايشها)، جغرافياي طبيعي، كامپيوتر( نرم افزار)، فيزيك دريا با گرايش (هواشناسي يا ديناميك)، عمران با گرايش مهندسي سنجش از راه دور، مهندسي محيط زيست با گرايش آلودگي هوا، فيزيك با گرايش (هواشناسي يا حالت جامد)، رياضي (كاربردي، محض)، شيمي (كاربردي، محض)
اهر 1
کلیبر 1
ملکان 1
میانه 1
سراب 1
جلفا 1
مسئول ايستگاه هواشناسي ملکان 1
ورزش و جوانان

كارشناس امور ورزش

اهر

1 مرد

كارشناس امور ورزشی

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته هاي گروه امور تربيت بدني*

کلیبر 1
هشترود 1

چاراویماق

1
جلفا 1

جلفا (هادیشهر)

1

شبستر

1
هریس 1

آذرشهر

1

كارشناس ورزش بانوان

هشترود 1 زن
کلیبر 1

چاراویماق

1
هریس 1
جلفا 1

شبستر

1

کارشناس امور باشگاهها

بناب 1 مرد
مراغه 1

مسئول نمایندگی

کندوان (میانه)

1 مرد

خداآفرین

1

مهربان (سراب)

1

نظرکهریزی (هشترود)

1

سراجو (مراغه)

1

خامنه (شبستر)

1

انزاب (شبستر)

1

صوفیان (شبستر)

1

ممقان (آذرشهر)

1

گوگان (آذرشهر)

1

خواجه (هریس)

1

شادیان (چاراویماق)

1

کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان

اسکو

1 زن و مرد

کارشناس مطالعات اجتماعی

دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه علوم اجتماعی*، گروه روانشناسی*؛ مدیریت دولتی و مطالعات خانواده

عجب شیر

1
مرند 1
میانه 1
ملکان 1
کلیبر 1

آذرشهر

1
سراب 1
هشترود 1

چاراویماق

1
هریس 1
مراغه 1
جلفا 1

شبستر

1
بناب 1

حفاظت محیط زیست

محيط بان راننده

بستان آباد

1

مرد

مامور اجرايي محيط زيست

گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: تكنولوژي محيط زيست، تکنولوژی مرتع و آبخيزداري، تکنولوژی جنگلداري، بهداشت محيط، هواشناسي، شيمي، دامپزشكي، علوم آزمايشگاهي

محيط بان

ميانه (کاغذكنان)

1

اسكو (جزيره اسلامي)

1

جلفا (ايري)

1

كليبر (وينق)

1

راه و شهرسازی

كارشناس راه و ساختمان

سراب 1 زن و مرد

مهندس راه و ساختمان

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي: مهندسي عمران (کلیه گرایشها)، مديريت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماري، نقشه برداري

كارشناس راه و ابنيه فني

سراب 1

كارشناس عمران

میانه 1
سراب 1

كارشناس حفظ حريم راهها

سراب 1 زن و مرد

كارشناس حقوقي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي: حقوق، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، حقوق اسلامی

شبستر

1

عجب شیر

1

کاغذکنان (میانه)

1
کلیبر 1
ملکان 1
هشترود 1

كارشناس ایمنی و ترافیک

اهر

1 مرد كارشناس امور حمل و نقل

دارا بودن دانشنامه ليسانس و  بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي: مهندسي عمران (برنامه ريزي حمل و نقل، راه و ترابري)؛ ترافيك

بستان‌آباد

1
جلفا 1
سراب 1

کاغذکنان (میانه)

1
کلیبر 1
هشترود 1

كارشناس املاك و حقوقي

جلفا 1 زن و مرد

كارشناس ثبت اسناد و املاك

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصیلی حقوق (علوم قضايي، فقه و حقوق اسلامي، حقوق اسلامي)؛ معارف اسلامي (الهيات و معارف اسلامي، معارف اسلامي)

چاراویماق

1

شبستر

1

کاغذکنان (میانه)

1
کلیبر 1
ملکان 1

كارشناس ارتباطات و مخابرات

جلفا 1 مرد

كارشناس ارتباط و مخابرات

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مخابرات (كليه گرايشها)، برق (مخابرات دريايي)، مهندسي برق (الكترونيك، سيستمهاي ديجيتال)، كارشناس كاربردي مخابرات (سوئيچ، انتقال)

عجب شیر

1
مراغه 1
میانه 1

كارشناس ماشين آلات

کاغذکنان (میانه)

1 مرد

مهندس مكانيك

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته‌هاي مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)، مهندسی ماشينهاي كشاورزي

کلیبر 1
میانه 1

كارشناس شهرسازي و معماري

چاراویماق

1 زن و مرد

كارشناس شهرسازي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته هاي شهرسازي، طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي، جغرافيا و برنامه ريزي شهري

کاغذکنان (میانه)

1

كليبر

1

مراغه

1

صنعت، معدن وتجارت

كارشناس بازرسي

هشترود 1 زن

كارشناس بازرگاني داخلي

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر در رشته هاي تحصیلی مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني، اقتصاد

هشترود 1 مرد

كارشناس بازرگاني

آذرشهر

1 مرد

كارشناس بازرگاني داخلي

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر در رشته هاي تحصیلی مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني، اقتصاد

اسکو

1 مرد
بناب 1 زن و مرد
کلیبر 1 مرد
مراغه 1 زن
مرند 1 زن
مرند 1 مرد
ملکان 2 مرد
ملکان 1 زن
میانه 1 مرد
میانه 1 زن
هریس 1 زن
هریس 1 مرد
هشترود 1 زن
مسئول نمایندگی‌بازرگانی ورزقان 1 مرد
كارشناس صنايع

اهر

1 زن

كارشناس امور فني صنايع

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در رشته هاي مهندسی صنایع (کلیه گرایشها)،  بهبود و توسعه صنایع، صنایع شیمیایی، صنایع چرمی، صنايع غذايي، صنايع چوبي

مراغه 1 زن

کارشناس مسئول صنایع و معادن

بناب 1 زن و مرد

شبستر

1 زن

کارشناس مسئول صنایع و معادن

سراب 1 زن و مرد

کارشناس امور معادن

داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و یا بالاتر دررشته های تحصیلی: مهندسی معدن (کلیه گرایشها)، زمین شناسی

كاردان بازرگاني

جلفا 1 مرد

كاردان بازرگاني داخلي

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق‌دیپلم یا ليسانس در رشته هاي تحصیلی مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني، اقتصاد

عجب شیر

1 مرد

چاراویماق

1 مرد
هریس 1 زن
ورزقان 1 مرد

تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بازرس كار

اهر

2 زن و مرد

بازرس كار

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در رشته هاي مهندسي برق (الكترونيك، قدرت)، مهندسي عمران، مهندسي مكانيك، مهندسي معدن، مهندسي مواد، مهندسي نساجي، مهندسي شيمي، فيزيك، مهندسي صنايع (بازرسي فني، ايمني صنعتي)

سراب 1
مراغه 1
هشترود 1
میانه 2

كارشناس بازاركار

مراغه 1 زن و مرد

كارشناس اشتغال و كاريابي

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در رشته هاي علوم اجتماعي با گرايش (ارتباطات، برنامه ريزي، پژوهشگري، تعاون و رفاه اجتماعي، خد


مطالب مشابه :


جزئیات نحوه استخدام در دستگاه های دولتی تعیین شد

دستگاه های اجرایی توسط معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری امتحان یا
آگهی استخدام استانداری خراسان رضوی + نمونه سوالات

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی - آگهی استخدام استانداری خراسان رضوی + نمونه سوالات
برگزاری آزمون استخدامی استانداری آذربایجان شرقی

برگزاری آزمون استخدامی استانداری نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به
دانلود سوالات آزمون استخدامی نیروی انتظامی

دانلود نمونه سوالات آزمون های استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدام استانداری
آگهی استخدام استانداری زنجان + نمونه سوالات

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی - آگهی استخدام استانداری زنجان + نمونه سوالات - دانلود
آگهی استخدام استانداری استان هرمزگان + نمونه سوالات

استانداری هرمزگان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ۱۷ دستگاه اجرایی استان براساس قوانین و
آگهی استخدام استانداری خراسان رضوی سال ۹۲

آگهی استخدام استانداری نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای
استخدام استانداری آذربایجان شرقی

استخدام استانداری و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی استانداری آذربایجان غربی

آگهی استخدام - دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی استانداری آذربایجان غربی -
برچسب :