فضیلت و خواص سوره مبارکه حمد

فضیلت سوره حمد : 

سوره حمد

ابی بن کعب روایت میکند از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله)  

که گفت :  

هر که این سوره  را بخواند مثل اینست که تورات و زبور و انجیل  

را خوانده  است و به هر حرفی درجه ای در  بهشتش بدهند و  

گفت این سوره  پادزهر هر زهری است و شفای هر درد و آفتی. و از دیگر  فضایل این  سوره 

 آن باشد که هیچ نمازی بدون قرائت آن درست نیست .  

رسول اکرم ‌در می‌فرماید:  

هر مسلمانی سوره حمد را بخواند، پاداش او به اندازه کسی  است که دو سوم قرآن را  

خوانده و  گویی به هر فردی از مردان و زنان مؤمن هدیه‌ای فرستاده  است‌. در روایت دیگری 

 آمده است‌: " 

گویا همه قرآن را خوانده است‌.

برخی از خواص سوره حمد:

1) زیادی نور چشم:

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: چون کسی را درد چشم باشد یا در  

بینایی او ضعفی باشد در اول ماه  چون هلال ماه را ببیند دست بر چشم خود بنهد و سوره  

فاتحه را 10 بار با نیت خالص  و توجه به معنی آن بخواند و در آخر سوره مبارکه «توحید»  را 

 3بار بخواند بعد از آن 7بار بگوید: « یا ربِّ قَوِّ بَصَری » سپس بگوید:  

« اللهم اکف انت الکافی، اللهم عاف انت المعافی». درد چشم و ضعف بینایی به صحت  

مبدل می گردد.

دیگر آنکه  هر کس با ایمان سوره حمد را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد  

به مشک و زعفران در جامی آبگینه و بشوید آن را از آب بارانی که در کانون الاخر (ماه سوم  

از ماههای سریانی) که هوا شروع می کند به سرد شدن ، آمده باشد و در وقت شستن  

«سوره حمد» را بخواند و به این آب، سرمه اصفهانی بساید و در چشم کند، امراض چشم  

زایل می شود و روشنی چشم زیاد می گردد و به صحت و سلامتی چشم را نگاه می دارد.

2) جهت رفع تب:

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:  هر کس، با ایمان سوره مبارکه  فاتحه را  

چهل بار بر قدح آب با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و آن آب را بر روی کسی  

که تب دارد بپاشد تب از او زایل می شود.

3) قبولی نزد سلاطین

چون در ساعت اول روز جمعه «سوره مبارکه فاتحه» را در ظرف طلا به مشک و کافور با نیت  

خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد  و به گلاب بشوید و ان گلاب را در شیشه کند و هر  

روز از ان به قدری بر روی خود بمالد  جاه و قبول او نزد سلاطین و حکام زیاد می شود و از هر  

چه ترسد ایمن گردد.

4)ایجاد برکت

در کلامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم آمده است:

هرکس، هنگامی که وارد خانه خود می شود، سوره حمد و توحید را قرائت نماید خداوند فقر  

را از خانه او دور کرده و برکت زندگی او را به حدّی زیاد می کند که به همسایگانش نیز  

می رسد.

از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است:‌«هرکس سوره حمد را قرائت کند، به  

لطف و عنایت الهی، درهای خیر دنیا و آخرت به روی او گشوده خواهد شد.»

5) درمان کاهلی و تنبلی

هر کس با ایمان بر خواندن سوره مبارکه فاتحه مداومت نماید در شب و روز، خداوند متعال 

 زایل می کند از او کاهلی و سست دلی و جمیع آفات و عاهات را.

ختومات مجرب

1) برکت و گشایش روزی

 از مولا علی علیه السلام نقل شده است:

«اگر رزق و روزی و ثروت زیادی می خواهی و دوست داری از هر بنده و آزادی بی نیاز باشی 

 و به زودی به آرزوهایت برسی و از غل و غش و حیله در امان باشی؛ پس «فاتحة الکتاب» را  

بخوان که اسرار عجیبی در ان نهفته است. برای رسیدن به آرزوها و حاجت هایت، این سوره 

 را در پنج نوبت(صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا) 100 مرتبه تلاوت کن.

پس ٱنچه که از عزت و مقام و حرمت می خواهی، به ٱن می رسی، و ٱن عزّتی که هیچ وقت  

تغییر و با حادثه های زمان کاستی پیدا نمی کند و نیز توفیق و خوشحالی مداوم به تو  

می رسد و از همه شرها و ناراحتی ها و ضررها در امانی. هیچ وقت تو را گرسنگی و  

برهنگی و جدایی یار نمی رسد، و هیچ کس به تو برای امر و نهی مسلط نمی شود، و در  

حفظ الهی هستی و به ٱرزوهایت در زندگی می رسی.پس اگر این ختم را همیشه ادامه  

دادی، شخصی به عنایت الهی به سوی تو می ٱید و تو را از دیگران بی نیاز می کند.

2) نماز عجیب و مشکل گشا

اگر کسی به نیت قضای حاجت دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت 19 مرتبه  

بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و بعد از ان سوره حمد را تلاوت نماید و بعد از تمام شدن  

نماز 786 مرتبه آیه بسم الله الرحمن الرحیم را بگوید هر حاجتی داشته باشد برآورده  

خواهد شد. انشاءالله.

3) جهت عزت و شخصیّت و حفظ آبرو

در روز جمه شروع کند تا 41 روز، و هر روز 41 مرتبه  سوره مبارکه حمد را بخواند و بعد از  

اتمام بلافاصله 13 بار این دعا را بخواند:

« یا مُفَتِّحُ فَتَّح یامُفَرِّجُ فَرَّج یامُسَبِّبُ سَبَّب یامُیَسِّرُ یَسَّریامُسَهِّلُ سَهَّل یا مُتَمِّمُ تَمَّم

برحمتک یا ارحم الراحمین»


مطالب مشابه :


طلسم برای بازشدن شهوت مرد

دعای رسیدن به معشوق. آداب دعانویسی اجازه طلسم برای رسیدن به پست
دستور کامل اسم اعظم

دعا برای رسیدن به دعای رسیدن به معشوق دعا و طلسم
تست سحر جادو و ابطال

بود که قدرت آن را هیچ دعانویسی نمیتواند برای شما به برای رسیدن به رسیدن به معشوق
علائم سحر و جادو شدن و سحر زدگی و جن زدگی

بزرگترین مرکز علوم غریبه و دعانویسی دعاهای جلب محبت معشوق. به راهی که برای رسیدن به
علائم و مشخصات سحر وجادو

دعا برای رسیدن به معشوق. بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس مجرب. سرکتاب. دعانویس یا دعانویسی.
فضیلت و خواص سوره مبارکه حمد

بزرگترین مرکز علوم غریبه و دعانویسی برای رسیدن به و هیچ کس به تو برای امر و
دعاهای جلب محبت معشوق

بزرگترین مرکز علوم غریبه و دعانویسی محبت معشوق روز نزد طلوع صبح قبل از آنکه به کسی
فضیلت و خواص سوره مبارکه حمد

بزرگترین مرکز علوم غریبه و دعانویسی دعاهای معجزه آسا برای جمیع امور .
دعاهای محبت بین زن و شوهر

بزرگترین مرکز علوم غریبه و دعانویسی معشوق مجرب. طلسم و شوهر به زندگی. برای پایبندکردن
رزق و روزی

بزرگترین مرکز علوم غریبه و دعانویسی طی الارض و راه رسیدن به برای بالا بردن هوش و
برچسب :