اطلاعيه مورخ 1392/10/29


- سامانه از تاریخ  28/10/92  الی 9/11/92  جهت عملیات تجدید نظر نمرات  فعال میباشد.

2- زمان کلیه عملیات درحوزه نمرات ((   ازقبیل ثبت نمره و اعمال تجدیدنظر توسط اساتید   و ثبت درخواست تجدید نظر توسط دانشجویان و حوزه عملیات کاربران درثبت نمرات و... ))  فقط تا پایان  تاریخ 9/11/92  می باشد . ضروری است کاربران محترم بر اجرای این عملیات  تا تاریخ فوق  اهتمام داشته زیرا سامانه نمرات از تاریخ مذکور (جهت کانورت نمرات به نسخه وب جدید ) بسته  شده و بهیچ وجه قابل تمدید نمی باشد .

3- تعریف گروههای درسی در نسخه وب جدید( ادرس ورود به سامانه : 10.30.132.246) از تاریخ 05/11/92   الی 13/11/92   انجام می پذیرد . ضمنا دسترسی وب جدید موقتا فقط به کارشناسان ومعاونین آموزش اعطا گردیده . منو راهنمای مذکور در پورتال سامانه فایل های راهنما قابل دریافت می باشد.

تلفن پشتیبانی در سازمان مرکزی : 87751224


مطالب مشابه :


فیش حقوق

سیستم اتوماسیون اداری شهرستان فیش حقوقی پرسنل آموزش و پرورش استان ( استان گلستان )
معرفی مجتمع و زیر مجموعه (پست ثابت)

اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان; سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش و پرورش استان
آیین نامه آموزشی

پورتال وزارت آموزش و پرورش استان گلستان. پارتیشن اداری و شامل 6 هفته آموزش و یک هفته
اطلاعيه مورخ 1392/10/29

دانشگاه فرهنگیان گلستان اتوماسیون اداری دانشگاه پورتال وزارت آموزش و پرورش .
شیوه نامه امتحانات

دانشگاه فرهنگیان گلستان اتوماسیون اداری دانشگاه پورتال وزارت آموزش و پرورش استان
مجموعه سوالات علوم سوم دبستان فصل 4 و 5 و 6

سایت آموزش و پرورش استان گلستان. سیستم اتوماسیون اداری سامانه جامع مدیریت آموزش و
جذب نویسنده فعال برای وبلاگ

دانشگاه فرهنگیان گلستان اتوماسیون اداری دانشگاه پورتال وزارت آموزش و پرورش .
استان گلستان در نگاه آموزش و پرورش

استان گلستان در نگاه آموزش و طریق سیستم اتوماسیون،تشکیل آموزش و پرورش پیش
برچسب :