نمرات نهایی تحلیل سازه های دو دانشگاه سراسری ملایر نیمسال دوم 88-89

نمرات نهایی تحلیل سازه های دو دانشگاه سراسری ملایر نیمسال دوم 88-89

نمره نهایی نمره برگه نام خانوادگی و نام ردیف
16.5 16.25 محمدی حامد 1
13 12.75 میربخش اردشیر 2
14 14 ایزدی وصفی امیر 3
12.5 12.5 کولیوند سالوکی فاطمه 4
10 8.75 کیان مهر عدنان 5
12.5 12.25 سهرابی سهیل 6
11 10.75 بحیرایی رضا 7
13 13 طالب زاده رضا 8
13 13 رجبی صابر 9


مطالب مشابه :


نمرات نهایی تحلیل سازه های دو دانشگاه سراسری ملایر نیمسال دوم 88-89

وبلاگ شخصي احمدرضا جعفري - نمرات نهایی تحلیل سازه های دو دانشگاه سراسری ملایر نیمسال دوم 88-89
رتبه دانشگاه های دولتی

برای دانشگاه آزاد رشته عمران عمران تبریز سراسری: ادب:49 عرب:29 دینی:49 زبان:67 ریاضی:49 فیزیک:73
مسابقه سراسری کتابخوانی (کتاب زندگی )باکتاب (من زنده ام)

کتابخانه عمومی شهید بهشتی ملایر - مسابقه سراسری کتابخوانی (کتاب زندگی )باکتاب (من زنده ام
کنگره شهدای دانشجو وطلبه...

" صــبــــــح مــلایـــــر " دانشگاه ملی ملایر. رضايي به چارت تشكيلاتي کنگره سراسری
اقدامات انجمن علمی سرامیک ماجولیکا دانشگاه ملایر در سال تحصیلی 89-88

انجمن علمی مواد دانشگاه ملایر 13- کسب عناوین اول و دوم مسابقات سراسری سرامیک
اضافه شدن 13 درس به دروس ارائه شده ترم تابستان 91 دانشگاه ملاير

آدرس اینترنتی دانشگاه های سراسری? What Step are you at; شورای صنفی دانشگاه ملایر-BlogAbout->
برچسب :