ادبیات توصیفی و انواع آن

  ادبیات توصیفی و انواع آن 


بخش عظیمی از ادبیات فارسی است که به توصیف عناصر و زیبایی های جهان وجود؛شرح وقایع و مناظر دل پذیر یا

سهمگین می پردازد.


نمونه های منظوم از ادبیات توصیفی:


*توصیف میدان های رزم و وصف ساز و برگ جنگی و پهلوانان در شاهنامه 


*توصیف عناصر طبیعت نظیر بهار،باران،شب،ستاره و .. در اشعار منوچهری،فرخی،عنصری ،بهار و... 


*توصیف مجالس بزم و شادی در خمسه نظامی 


*توصیف شور عاشقانه و وجد عارفانهو لحظه های وصل و فراق در سروده های سعدی ،مولوی وحافظ. 


نمونه های منثور از ادبیات توصیفی: 


تاریخ بیهقی،کلیله و دمنه،گلستان و مرزبان نامه که صحنه های طبیعی و حوادث تاریخی و حالات اشخاص را به

خوبی در خود می نمایاند. 


انواع ادبیات توصیفی: 


*تخیلی


توصیفاتی که از تصور و پندار شاعر یا نویسنده مدد می گیرد و حادثه ای تخیلی می آفریند که محصول گره خوردگی 


حواس ظاهری با احساسات انسانی است و می توان آن را از زیباترین و دل انگیز ترین انواع توصیف خواند.


مانند مسمط گویی بط سفید جامه به صابون زده است ازاحمدبن قوص( منوچهری دامغانی)  


*نمادین


توصیفاتی که بر تشبیه و مقایسه بنا نهاده اند.در این نوع توصیف منظور ترسیم منظره یا چهره ای نیست بلکه هر

پدیده را نشانه یا نماد  چیزی دانسته اند.


مثلاٌ سنگ را نماد نفوذناپذیری و کاریز را نماد انسان مغرور و خودخواه می دانند.  


نکته: ادبیات نمادین را در اروپا سمبلیک می نامند. 


*واقعی


شرح جزییات وقایع و حوادث یا مناظر و اشخاص بدون دخل وتصرف یا همان گونه که هست را ادبیات واقعی می

گویند.

در این گونه توصیف گوینده به صورخیال کاری ندارد. این نوع توصیف یادآور مکتب ادبی ناتورالیسم(طبیعت گرایی)

است. 


نکته: امیل زولا  نویسنده بزرگ فرانسوی در قرن نوزده، واقع بینی را به جای تخیل اصلی ترین شرط نویسندگی می

داند.

نخستین نمونه رمان ناتورالیستی  ترِز راکن (1867)اثر امیل زولاست. 


در ضمن طبیعت گرایان زبان محاوره را نخست در رمان  و سپس در تئاتر وارد کردند. 


توجه! 


ادبیات توصیفی بیش تر در دنیای رمان و داستان جایگاه دارد تا در عوالم شعر و شاعری.


شاد و سرافراز باشید.یزدان پناه 


مطالب مشابه :


توصیف فصل پاییز

به نام خالق زیبایی توصیف یکی از فصل های لحظه ای طول نکشید که صدای شر شر باران گوش های
موضوع انشاء : پاییز را توصیف کنید

پاییز را توصیف کنید کلید باران پاییز زیبایی های فراوانی دارد که در ای ن دفتر کوچک جا
پادشاه فصل ها، پاییز

توصیف فضای ساز او باران این مطالب از منابع مختلف جمع آوری می شود عرضه نوشته های ادبی
نقد کتاب توران تور آثار اعضای ادبی مرکز 5

باران. وبلاگ ادبی اوّل توصیف زیبایی است وهمچنین دراین فصل توصیف های زیبا ومناسبی
نمونه سوال نگارش و انشا پایه ی اول راهنمایی

رویش باران ( زیبایی­ های ادبی ) ۱- مدرسه ی خود را توصیف کنید.
موضوعات متنوع انشا(200 مورد)

، آتش سوزی ، دزدی 2- توصیف تصاویر متنوّع کتاب درس3- برای توصیف زیبایی های باران 102-اگر
ادبیات توصیفی و انواع آن

بخش عظیمی از ادبیات فارسی است که به توصیف عناصر و زیبایی های جهان وجود شعر بـــاران
برچسب :