وحدت کرمانشاهی

از یک خروش یا رب شب زنده دارها  

حاجت روا شوند هزاران هزارها    

یک آه سرد سوخته جانی،سحر زند 

در خرمن وجود جهانی شرارها         

آری دعای نیمه شب دل شکستگان          

باشد کلید قفل مهمات کارها

مینای می ز بند غمت می دهد نجات 

هان ای حکیم گفتمت این نکته بارها        

طاق و رواق میکده هرگز تهی مباد

از های و هوی عربده ی باده خوارها          

پیغام دوست می رسدم هر زمان به گوش 

از نغمه های زیر و بم چنگ و تارها  

ساقی به یک کرشمه ی مستانه در ازل

بربود عقل و دین و دل هوشیارها      

وحدت به تیر غمزه و شمشیر ناز شد

بی جرم کشته در سر کوی نگارها


مطالب مشابه :


دعاي وحدت

يادداشت - دعاي وحدت - اَللهُ اَکبَر اَللهُ اَکبَر اَللهُ اَکبَر*لا اِلهَ اِِلاَّ اِللهُ
دعای وحدت

داستان های زیبا و خواندنی - دعای وحدت - دعاي وحدت. اَللهُ اَکبَر اَللهُ اَکبَر اَللهُ
متن دعای وحدت...

ولایت عشق - متن دعای وحدت - گویند زیارت تو حج فقراست؛ بر گنبد و بارگاهت از دور سلام - ولایت
دعای حزین

طريق الي الله 2 - دعای حزین - روزنه ای به عالم وحدت در طریقت معرفت نفس - طريق الي الله 2
دعای سفره

من هم شیعه هستم - دعای سفره - هذِهِ اَمانَتُکَ یا وحدت و تفرقه غربت
دانلود ربّنای استاد محمدرضا شجریان (چند خوردی چرب و شیرین از طعام)

سفر از کثرت به وحدت. دانلود چند خوردی چرب و شیرین از طعام, دانلود دعای افطار محمدرضا
اذکار روزانه استاد

2-دعای وحدت. 3-استغفار؛سه مرتبه بگوید: 13- دعای استقرار ایمان:
وحدت کرمانشاهی

آری دعای نیمه شب دل شکستگان باشد کلید قفل مهمات کارها. مینای وحدت به تیر غمزه و شمشیر ناز
برچسب :