کلید سوالات ارشد سال 91 وزارت بهداشت

بسمه تعالي

با استعانت از درگاه ايزد منان و عرض سلام به پيشگاه حضرت بقيه ا ... (عج) و تبريك فرا رسيدن ميلاد با سعادت ايشان، به اطلاع داوطلبان مي رساند با توجه به نظر دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي مبني بر افزايش محل هاي جديد پذيرش دانشجو در تعداد محدودي از رشته ها و ايجاد شرايط برابر براي همه داوطلبان، كليه داوطلبان در صورت تمايل مي توانند از تاريخ 17/4/91 لغايت 18/4/91 نسبت به ويرايش انتخاب محل تحصيل خود اقدام نمايند. بديهي است اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نبوده و هيچگونه تغييري در انتخاب هاي انجام شده صورت نخواهد گرفت.

آمار زيستي بهداشت و ايمني مواد غذايي روانشناسي باليني شنوايي شناسي مامايي - الف
آموزش بهداشت بينايي سنجي زبان - صبح پنجشنبه علوم بهداشتي در تغذيه مامايي - ب
آموزش پزشكي بيوشيمي باليني زبان - صبح جمعه علوم تشريح مددكاري اجتماعي
اپيدميولوژي پرستاري - الف زبان - عصر پنجشنبه علوم تغذيه مديريت توانبخشي
ارزیابی فن آوری سلامت پرستاري - ب زبان - عصر پنجشنبه علوم و صنايع غذايي مديريت خدمات بهداشتي درماني
ارگونومي پرستاري مراقبت هاي ويژه-الف زيست فناوري پزشكي فيزيك پزشكي مهندسي بهداشت محيط
اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي پرستاري مراقبت هاي ويژه ژنتيك انساني فيزيوتراپي مهندسي پزشكي- بیوالکتریک
اقتصاد بهداشت پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان سلامت و رسانه فيزيوتراپي ورزش مهندسي پزشكي- زیست مواد
انفورماتيك پزشكي تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی سم شناسي فيزيولوژي ميكروبشناسي
انگل شناسي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين ویروس شناسی قارچ شناسي پزشكي نانو تكنولوژي پزشكي
ايمني شناسي خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي) پرستاری سالمندی كتابداري و اطلاع رساني ويروس شناسي پزشكي
مهندسی بهداشت حرفه اي راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي   گفتار درماني

کاردرمانی

فن آوری اطلاعات سلامت رفاه اجتماعي   ميكروبشناسي-مواد غذایی نظارت بر امور دارویی


مطالب مشابه :


کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 91 رشته های پرستاری

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 91 رشته ارشد پرستاری مراقبت کلید سوالات.
جدول ظرفیت پذیرش رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه سال تحصیلی 91 – 90

منابع ارشد پرستاری ارشد پرستاری ویژه سال تحصیلی 91 سوالات کارشناسی ارشد
منابع كنكور كارشناسي ارشد پرستاری سال 93

دفترچه سوالات آزمون ارشد سال های منابع كنكور كارشناسي ارشد پرستاری سال 93.
دانلود رایگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد پرستاری

دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دانلود رایگان سوالات وزارت بهداشت سال تحصيلي 91
کلید سوالات ارشد سال 91 وزارت بهداشت

دفترچه سوالات آزمون ارشد سال های پرستاری سوالات آزمون دکتری سال 91 سوالات آزمون دکتری
سوالات ارشد وزارت بهداشت91-92

سوالات ارشد وزارت بهداشت91-92 نمونه سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 91 - 8015- پرستاری
ثبت نام دانشجوی پولی در ارشد پزشکی91-92

سوالات ارشد 93 منابع ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سال 91 با پرداخت پرستاری:
دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مامایی 91-92

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مامایی 91 ارشد سال 93-92 سوالات کارشناسی ارشد
جدول ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع ارشد گروه پزشكی

دفترچه سوالات آزمون ارشد سال های پرستاری . سوالات آزمون دکتری سال 91 سوالات آزمون دکتری
استخدام نظام پرستاری در تهران سال91

منابع-سوالات کارشناسی ارشد 94 استخدام نظام پرستاری در ثبت نام آزمون فراگیر ارشد سال ۹۲
برچسب :