کد دهی به سمند

کددهي به سمند معمولي:
سمت چپ زير فرمان يک درب قرار دارد که همانند يک جافيوزي 
است. که با چند پيچ چهار سو وچند دياق وصل شدهه.آن را آزاد 
کرده وگيرنده آن را که همانند يک رله است خارج ميکنيد. سپس 
دو عدد پدي که داخل کيت گيرنده قرار دارد را براي لحظه اي اتصال 
کوتاه داده و رها ميکنيد.آنگاه دکمه ريموت کنترل را چند بار فشار 
دهيد. تا با صداي چند رله اتمام کددهي را بشنويد.ريموتها اينک کد 
گرفته است.                                 i r a n t k . o r g برای حمایت از وبلاگ روی بنر تبلیغاتی بالای صفحه کلیک کنید


مطالب مشابه :


فرمت پروژه

گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد بناب سایت اطلاع رسانی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد
موتور استارت

نیز با ذکر منبع سایت اعلام دانشگاه ازاد فسا دانشگاه ازاد نیریز دانشگاه ازاد یبضا
معرفی سیستمهای صوتی در خودرو

مطالب این سایت نیز با ذکر ازاد فسا دانشگاه ازاد نیریز دانشگاه ازاد
رشته های دانشگاه کازرون

دانشگاه آزاد واحد کازرون سایت انتخاب واحد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي
برای اولین بار فیلم اموزشی نقاشی خودرو (توجه داشته باشید به زبان اصلی میباشد )

نیز با ذکر منبع سایت اعلام دانشگاه ازاد فسا دانشگاه ازاد نیریز دانشگاه ازاد یبضا
نصب دزدگیر (مختصر و مفید )

نیز با ذکر منبع سایت اعلام دانشگاه ازاد فسا دانشگاه ازاد نیریز دانشگاه ازاد یبضا
روش استاندارد بستن تسمه دینام

نیز با ذکر منبع سایت اعلام دانشگاه ازاد فسا دانشگاه ازاد نیریز دانشگاه ازاد یبضا
کد دهی به سمند

نیز با ذکر منبع سایت اعلام دانشگاه ازاد فسا دانشگاه ازاد نیریز دانشگاه ازاد یبضا
فرق الترناتور و دینام

نیز با ذکر منبع سایت اعلام دانشگاه ازاد فسا دانشگاه ازاد نیریز دانشگاه ازاد یبضا
برچسب :