درباره شهر جديد صدرا

درباره شهر جديد صدرا چاپ ايميل

   شهرهاي جديد مجموعه هاي زيستي از پيش انديشيده و برنامه ريزي شده اي هستند كه آگاهانه در پاسخ به نياز انسان امروز و اهداف از قبل تعيين شده ، احداث مي گردند.

   شهرهاي جديد رويكردي معقول و منطقي به حل مشكلات روبه تزايد شهرنشيني در آغاز هزاره سوم است . بدون ترديد هربرنامه پايدار و درازمدت در امر شهرسازي و توليد مسكن ، تأييد كننده شهرهاي جديد است.

   با چنين رويكردي شهرجديدصدرا در مجاورت پايتخت فرهنگي ايران مكان يابي شد . شهر صدرا در 15 كيلومتري شمال غرب شيراز در نقطه اي خوش آب و هوا موسوم به « دشت آهوچر » كه بيش از 300 متر مرتفع تر از شيراز است ، واقع گشته و با آب و هواي معتدل كوهستاني محيطي دلچسب ، شرايط اقليمي دلپذيري را براي شهروندان خويش فراهم آورده است.

   مكان يابي مناسب ، راه هاي دسترسي فراوان ، آب گوارا، هواي دلپذير وطراحي مدرن شهري نويد دهنده آينده اي روشن براي اين شهراست و ازآنجا كه هويت شهرجديدصدرا « سبز- فرهنگي » تعريف شده است ، علاوه بر پروژه « باغ شهر » كه يكي از ويژگي هاي برجسته و راهكاري هوشمندانه براي سالم سازي محيط زيست وآشتي انسان با طبيعت وبه مثابه كمربند زمردين شهرصدرا مي باشد، برنامه ريزي وسيع و فعاليت هاي چشمگيري نيز درجهت گسترش فضاي سبز- تفريحي و توسعه صنعت گردشگري را در دست اقدام دارد.

     توسعه فضاي سبز و احداث باغ زيتون درمساحتي بيش ازيك ميليون مترمربع و طراحي پـارك بـزرگ و بين المللي انديشه با مساحت 25 هكتار و درياچه مصنوعي به وسعت 5 هكتار كـه بي شك درنوع خود بي نظير خواهد بود به علاوه دهكده توريستي - تفريحي (مانوش ) به وسعت 55 هكتار ، مجموعه گردشگري (كوه گشت ) به وسعت 5/4 هكتار ، مجموعه توريستي -  تفريحي (داووس) به وسعت 5/3 هكتار ، مجموعه نمايشگاه و موزه آكواريم آبزيان ( آتيس ) به وسعت 2 هكتار، مجتمع فرهنگي بانوان ،  احداث و طراحي چندين فرهنگسرا و مجتمع هاي فرهنگي ، ورزشي و مذهبي به علاوه شروع به ساخت مجتمع بزرگ پژوهشي - درماني پيوند اعضاء « ابوعلي سينا » با زيربناي 140000 مترمربع ، بي شك پروژه اي بي نظير در نوع خود و يك مركز فرا منطقه اي محسوب مي گردد.

   ساخت و طراحي چندين دانشگاه و مركز آموزش عالي از جمله دانشكده علوم انساني و فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي با بيش از 20000 نفر دانشجو ، انتقال دانشكده علوم پزشكي به اين شهر و مكانيابي دانشگاه صنعتي دوم شيراز در شهر صدرا ، تاسيس دانشكده و مركز آموزش هيدروپونيك با همكاري دانشگاه علمي - كاربردي و احداث مجتمع آموزش كشت گلخانه اي (هيدروپونيك) به وسعت 4 هكتار از آن جمله است.

   با اين نگرش دور از انتظار نخواهد بود اگر شهرصدرا درآينده اي نه چندان دور به جايگاهي الهام بخش در بعد شهرسازي نوين و قطب گردشگري با رويكردي خردگرا در سطح استان و حتي كشور بدل گردد.

   شهرصدرا ، شهرسالم و شهر آرماني كساني است كه با اسكاني مناسب و شايسته انسان امروز به فعاليت پرداخته و خلاقيت خود و فرزندانشان را بارور خواهند كرد.  

شهرهاي جديد مجموعه هاي زيستي از پيش انديشيده و برنامه ريزي شده اي هستند كه آگاهانه در پاسخ به نياز انسان امروز و اهداف از قبل تعيين شده ، احداث مي گردند.

   شهرهاي جديد رويكردي معقول و منطقي به حل مشكلات روبه تزايد شهرنشيني در آغاز هزاره سوم است . بدون ترديد هربرنامه پايدار و درازمدت در امر شهرسازي و توليد مسكن ، تأييد كننده شهرهاي جديد است.

   با چنين رويكردي شهرجديدصدرا در مجاورت پايتخت فرهنگي ايران مكان يابي شد . شهر صدرا در 15 كيلومتري شمال غرب شيراز در نقطه اي خوش آب و هوا موسوم به « دشت آهوچر » كه بيش از 300 متر مرتفع تر از شيراز است ، واقع گشته و با آب و هواي معتدل كوهستاني محيطي دلچسب ، شرايط اقليمي دلپذيري را براي شهروندان خويش فراهم آورده است.

   مكان يابي مناسب ، راه هاي دسترسي فراوان ، آب گوارا، هواي دلپذير وطراحي مدرن شهري نويد دهنده آينده اي روشن براي اين شهراست و ازآنجا كه هويت شهرجديدصدرا « سبز- فرهنگي » تعريف شده است ، علاوه بر پروژه « باغ شهر » كه يكي از ويژگي هاي برجسته و راهكاري هوشمندانه براي سالم سازي محيط زيست وآشتي انسان با طبيعت وبه مثابه كمربند زمردين شهرصدرا مي باشد، برنامه ريزي وسيع و فعاليت هاي چشمگيري نيز درجهت گسترش فضاي سبز- تفريحي و توسعه صنعت گردشگري را در دست اقدام دارد.

     توسعه فضاي سبز و احداث باغ زيتون درمساحتي بيش ازيك ميليون مترمربع و طراحي پـارك بـزرگ و بين المللي انديشه با مساحت 25 هكتار و درياچه مصنوعي به وسعت 5 هكتار كـه بي شك درنوع خود بي نظير خواهد بود به علاوه دهكده توريستي - تفريحي (مانوش ) به وسعت 55 هكتار ، مجموعه گردشگري (كوه گشت ) به وسعت 5/4 هكتار ، مجموعه توريستي -  تفريحي (داووس) به وسعت 5/3 هكتار ، مجموعه نمايشگاه و موزه آكواريم آبزيان ( آتيس ) به وسعت 2 هكتار، مجتمع فرهنگي بانوان ،  احداث و طراحي چندين فرهنگسرا و مجتمع هاي فرهنگي ، ورزشي و مذهبي به علاوه شروع به ساخت مجتمع بزرگ پژوهشي - درماني پيوند اعضاء « ابوعلي سينا » با زيربناي 140000 مترمربع ، بي شك پروژه اي بي نظير در نوع خود و يك مركز فرا منطقه اي محسوب مي گردد.

   ساخت و طراحي چندين دانشگاه و مركز آموزش عالي از جمله دانشكده علوم انساني و فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي با بيش از 20000 نفر دانشجو ، انتقال دانشكده علوم پزشكي به اين شهر و مكانيابي دانشگاه صنعتي دوم شيراز در شهر صدرا ، تاسيس دانشكده و مركز آموزش هيدروپونيك با همكاري دانشگاه علمي - كاربردي و احداث مجتمع آموزش كشت گلخانه اي (هيدروپونيك) به وسعت 4 هكتار از آن جمله است.

   با اين نگرش دور از انتظار نخواهد بود اگر شهرصدرا درآينده اي نه چندان دور به جايگاهي الهام بخش در بعد شهرسازي نوين و قطب گردشگري با رويكردي خردگرا در سطح استان و حتي كشور بدل گردد.

   شهرصدرا ، شهرسالم و شهر آرماني كساني است كه با اسكاني مناسب و شايسته انسان امروز به فعاليت پرداخته و خلاقيت خود و فرزندانشان را بارور خواهند كرد.برداشتي از پايگاه اينترنتي شركت عمران صدرا.  


مطالب مشابه :


شرایط پذیرش و هزینه تحصیل در واحدهای بین الملل رشته های پزشکی . دندان پزشکی و داروسازی

دبستان زماني كه جزئيات كامل آن در سايت اينترنتي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
اطلاعیه واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه رشته های بین الملل سال 91

اطلاعيه واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شيراز در خصوص معرفی شدگان مرحله اول رشته های
نمونه سوالات بنویسیم چهارم دبستان

دانشگاه علوم پزشكي شيراز. دانشگاه علوم پزشكي شهيد نمونه سوالات بنویسیم چهارم دبستان.
درباره شهر جديد صدرا

دبستان امام مهدی غرب شيراز در نقطه اي خوش آب انتقال دانشكده علوم پزشكي به اين شهر و
عناوین پایان نامه های 337تایی-3

216تحليل استنادي مآخذ مقالات نشريات علوم پزشكي علوم پزشكي شيراز و دبستان, / بدري(زهرا
درگذشت دكتر منصور معتبر

بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران دار فاني را وداع ي دبستان و متوسطه را در شيراز
برچسب :